Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


160 document(en) met "inleiding" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
willen geen vrijblijvende referaten presenteren, stelde VTC-directeur Guido Minne in zijn inleiding tot het colloquium, we willen het niet houden bij wat steriel gejammer

Nr. 14, Juli 1986 • Peter De Jonge • Dansfestival De Beweeging
de inleiding van het programmaboek van de eerste editie van De Beweeging (mei 1984) schreven de organisatoren: "De Beweeging is uit niets meer of minder ontstaan dan uit wrevel". Wrevel omdat zij een

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
weergaloze onbezorgdheid stort het bedrijvige buffa-spel zich reeds tijdens de inleiding op haar geliefd doelwit: na allerhande zotte verwikkelingen, toevalligheden en intrigues worden de paren weer in de goede

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Met een inleiding van Kathy Ackeren en een essay van Germano Celant

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
Ik schreef een korte tekst als inleiding bij mijn enscenering

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Vooraf 2 In zijn Inleiding tot de kritiek van de politieke economie (1857) schrijft Marx over Homerus en de epische poëzie

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Tonny Holtrust (1) Alle hier aangehaalde (vertaalde) citaten uit interviews met en over Lorca zijn afkomstig uit de inleiding bij Comediasin titulo, Seix Barral, Barcelona, 1978

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Ghes-quire had het reeds over die problemen in haar inleiding tot Het historisch receptie-onderzoek van kinderliteratuur (1). Voor de bespreking van het festival levert dat de volgende gegevens op

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Na een Algemene Inleiding (Etcetera 11), de Studio Herman Teirlinck (Etcetera 12) en de drie Vlaamse Conservatoria (Etcetera 17), belanden we met het Dossier Opleiding in de marge

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Dit bescheiden boekje wil niet meer zijn dan een inleiding, een eerste ontmoeting, wil nieuwsgierigheid opwekken voor de rijkdom van het theater

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Het Dossier Opleiding werd opgestart met een algemene inleiding in Etcetera 11

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
zijn inleiding vermeldt ontslagnemend voorzitter Piet Jaspaert dat "vanuit formeel organisatorisch, administratief standpunt en/of vanuit een onhoudbare discrepantie tussen decretaire voorschriften en

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het is maar een korte Spielerei, de geslaagde inleiding...Mooi was ook "Omdat ze licht gekleed waren, was het warm" als inleiding bij het tweede college: consequent wordt de observatie centraal gesteld, en daarna overgegaan tot interpretatie

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Een tekst die eigenlijk al lang in extenso in dit blad had moeten verschijnen - omdat hij 20 ontegensprekelijk over theater gaat ronder over theater te gaan -- is de inleiding tot Kaas van Willem...Pas daarna zette hij zich aan het schrijven van de inleiding die, onder het mom van een kort essay over de 'stijl' en het 'tragische', in wezen een structuuranalyse van Kaas inhoudt, zonder dat er ook...De inleiding op Kaas Ís dan ook een behartenswaardig stuk over het theater als effect en hoe dat te bereiken

Nr. 25, Maart 1989 • Inhoudstafel
Een situerende inleiding en de volledige tekst

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Zoals het in dit soort structuur hoort, verschijnt de koning zelf pas na een uitvoerige uiteraard totaal dubbelzinnige inleiding door beide koninginnen

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Herman De Dyn (1) Wittgenstein zou gezegd hebben dat deze versregels hem als motto zouden kunnen dienen, aldus Norman Malcolm, in zijn inleiding tot R. HEES (ed

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
De integrale tekst en een situerende inleiding

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Natuurlijk onderkent Tindemans de eenzijdigheid van zijn optiek en beklaagt hij zich in de inleiding dat zo weinig mensen uit de theaterpraktijk gereageerd hebben om hun ervaringen met Van Royen op

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft


Toon volgende resultaten