Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


65 document(en) met "kapitalisme" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
het kapitalisme) beschrijft, maar waarschuwen: "dat de meerduidigheid de klassevijand in de kaart speelt"; de West-duitsers zien overal zinspelingen op het stalinistisch regime

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
Daarom hamert zij ook telkens weer op dezelfde spijkers, slingert zij haar aanklacht telkens weer in het gezicht van het kapitalisme, ontmaskert zij de mechanismen die de maatschappij opdelen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Gesimplifieerd komt Bonds argument hierop neer: geweld, dat in wezen irrationeel is, is inherent aan het kapitalisme...De vermeende neutraliteit of onschuld van velen is daarom een waanbeeld volgens Bond: wie geen vijand van het kapitalisme is, is partizaan

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
buiten kunnen, die aan agit-prop doen en vrezen dat het weer een slag in het water is, die het masker afrukken van kapitalisme en consumptiemaatschappij, maar vernemen dat het kapitaal stijgt en de

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Daarom is dit een wreed en onthutsend stuk over het kapitalisme in werking

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Ook Paul De Grauwe, professor economie aan de KUL, die in een publicatie-in-voor-bereiding een hoofdstuk wijdt aan cultuur in het kapitalisme, vindt dat door het subsidiëren van kunstenaars "de

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
overduidelijk een allegorische verbeelding is van de "kracht" die de industriële opbloei van de haven van Antwerpen mogelijk maakte, nu bewoond wordt door een gezelschap dat de ondergang van het kapitalisme als het

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Je nam ongehoorde risico's: weg met het kapitalisme

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
De centrale vraag, die een heel concrete uitwerking krijgt afhankelijk van de Umwelt van de auteur (socialisme of kapitalisme, maar beide in crisis), is de ideologische controleerbaarheid van de

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Nergens anders vind je de grenzen tussen kapitalisme en communisme zo dichtbij, is het ideologische verschil zo tastbaar in het dagelijkse leven aanwezig

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
bureaucratisering, door ritualisering, door het carrièrisme van mensen als Manfred Wekwerth die meer in de politiek dan in de kunst bedrijvig waren, door erfgenamen van Brecht die een soort miniatuur-kapitalisme...Als je omwille van het Stalinisme het hele socialistische model op de vuilnisbelt zou gooien, dan moet je ook het hele christendom afschaffen omwille van de Inquisitie, dan moet je het kapitalisme...De keerzijde van de medaille is natuurlijk dat het kapitalisme onmiddellijk op de trein gesprongen is. Het zijn Kohl en Dregger die zeggen dat de mensen de linkse stellling moe zijn

Nr. 30, Juni 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De ondraaglijke lichtheid van verlangen
Politieke omwentelingen Sinds enkele maanden werd het politieke beeld van Europa, van de relatie tussen Oost en West, grondig ondersteboven gehaald, de verhouding tussen kapitalisme en...Het kapitalisme beschouwt deze (voorlopige ?) nederlaag van het communisme als een ondubbelzinnig bewijs van zijn eigen gelijk

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Als kritisch marxist legde hij /ere plekken, tere punten bloot in het systeem, maar bleef geloven in een alternatief tegenover het kapitalisme

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Gekerkerd in de schimmelige kelders van fascisme, stalinisme, traditionalisme en kapitalisme (elk -isme) tekende Kantor het clowneske portret van de meest verworpen en verlopen wezens, schimmen uit

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Een festival met kinderziektes
De grote kwaal van dat kapitalisme is de neiging tot opslorping van bedrijven, tot het spelen van monopoly

Nr. 47, December 1994 • Johan Thielemans • Rijkemanshuis
zijn concentratie de functie krijgt van een morele parabel, waarbij het kapitalisme aangeklaagd wordt als een instrument van de ontmenselijking van de mens

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Venetië gaat het over zakendoen en levert Shakespeare een accuraat portret van het beginnende kapitalisme...Dat kapitalisme, immers, is de triomferende ideologie in het Amerika van vandaag

Nr. 52, Januari 1995 • George Brugmans, Klazien Brummel • 59-95: is de cirkel rond?
Van Dantzigs en Van Schayks Life was een politiek statement; het voltallige corps de ballet zwaaide met rode vlaggen en danste op ijskasten om de kijker de kwalijke geur van het kapitalisme onder de

Nr. 52, Januari 1995 • Willy Thomas • Jusqu'ici tout va bien
Het kapitalisme heeft van zijn schaapjes wolven gemaakt; een bedreigde diersoort die 'kost wat kost' moet behouden blijven...Zo geeft wereldwijd het kapitalisme meer en meer de politie het heft in eigen handen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
het kapitalisme heel snel een verlies aan belangstelling voor zaken buiten de persoonlijke sfeer veroorzaakte


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK