Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


106 document(en) met "Klasse" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
bourgeoisie die na een dag hautain rentenieren of voor zich laten werken zichzelf trakteert op moeiteloos amusement, naar de oh's en de ah's van een bewust zichzelf bedriegende, hypocriete elite-klasse

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Die le- Het schroot van de Vera-Cruz (Recht voor Allen) venslied-uitwijdingen laten hem toe evidente drijfveren van de arbeiders-klasse zichtbaar te maken...Regie met klasse

Nr. 3, Juni 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Het theater be- en ver-licht het lichamelijke gedragsmoment en diens vitale oorsprong en herkomst: het individu dat dit gedragsmoment creëert, de menselijke klasse en waarde waarmee het

Nr. 4, September 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Maar ik zit hier, waar het MMT samen met KV naar de eerste klasse gaat

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Anderzijds gebruikt de leidende klasse een haar dienende sociale moraal, de wet en het recht om diezelfde mensen in te tomen...Terwijl voor de heersende klasse de subtielere behoudsgezinde integratie-propagan-da volstaat (de termen komen van Jacques Ellul) omdat ze de media controleert, moet de oppositie af en toe op...Haar schuld is volgens Bond ook te wijten aan het feit dat oorlog een uitwas is van een onrechtvaardig systeem opgelegd door Xenia's sociale klasse

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De manier waarop hij lichamelijk en mimisch op de gezongen tekst van zijn collega's reageert is van een zeldzame klasse

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Maar even goed en voor hetzelfde geld een mislukking zonder klasse

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
De rest behoort tot de profiterende klasse; ook de student...klasse van de efficiënte zakenlui

Nr. 10, April 1985 • Klaas Tindemans • Herman Gilis' problemen met 'la séduction chronique'
Deze belangstelling is alvast merkwaardig omdat de sociale klasse die het merendeel van Marivaux' stukken bevolkt, de aristocratie vlak vòòr ze verdwijnt als maatschappelijke factor, niet meer bestaat...Tegelijk lijkt het onmogelijk om de relevantie van dit behoren-tot-een-bepaalde-klasse te negeren in een moderne dramaturgie...Het voorrecht om officieren voor het leger te leveren, dat lang beschouwd was als de meest reële verantwoording voor het bestaan van de adel als klasse en dat haar macht had bezorgd, werd langzaam

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
generatie waar een volk, een sociale klasse, individuen anno 1982 resp

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Van een epische klasse en met schitterend acteertalent

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Je kan de arbeidende klasse helpen...Jonathan Op zekere dag, toen ik jouw arbeiderszoon was, heeft een leraar gezegd: "Het is eraan te zien dat u behoort tot de werkende klasse

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
De vader wil, via zijn zoon, ontsnappen aan de ketenen van zijn klasse, terwijl Jonathan precies de arbeidersklasse zijn geheugen wil terugbezorgen

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Opvallend is wel dat de heersende klasse minstens even bang is als het proletariaat moedeloos...dromen met de realiteit van het kleinburgerdom, dat in zijn eigen klasse is binnengeslopen...geschiedenis, van een mens, van een klasse

Nr. 16, Januari 1987 • Johan Thielemans • Der Rosenkavalier: flauwe saus à la Strauss
Tot diezelfde klasse behoort Missenhardt

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wie een Kristin van deze klasse op de planken kan neerzetten, heeft nog veel in zijn mars

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
massatoneel) van Ramon Sender, die stelde dat een werkelijke toneelvernieuwing het burgerlijk toneel de rug toe moet keren om zich te richten op de arbeidende klasse (3). In Zonder titel zijn beide opvattingen...Het stuk zonder titel is een solidariteitsverklaring aan de arbeiders en een verzetsdaad tegenover de heersende klasse en de verstarde katholieke kerk

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Bij alle or-chestrale klasse en stemmenpracht mist de Staatsoper daarmee overduidelijk de vernieuwingsboot, waarop onze Nationale Opera mede de brug bemant

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
En dat hij niet afwijkt van de spreektaal en gedachten van de mensen van die klasse

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Door het verlies van hun gemeenschapsfunctie kunnen de A-gezelschappen niet langer DE Hamlet van onze tijd, van onze gemeenschap, klasse of ideologie ensceneren


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK