Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


94 document(en) met "komische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Weliswaar werd er soms wat te luchtig gespeeld - vooral bij de aangebrande feministentaai werd te veel naar gemakkelijk-komische effecten gezocht - maar dit werd gecompenseerd door de wrange lach met...bittere en bewustmakende nasmaak die vaak bleef hangen na een aantal tragi-komische scènes

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
John Kraaijkamp heeft in de enige komische momenten een wat makkelijkere taak, maar niettemin zorgt hij voor virtuoos toneelspelen

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Het mag dan nog volgens Northrop Frye de bedoeling zijn van de komedies om de anti-komische elementen te elimineren, hier blijven ze een probleem...Die komische details beletten toch niet dat Marijnen er doodserieus bij blijft

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Wrange dan weer komische momenten of meestal beide samen balancerend op een mesrand

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Dat zulke scènes niet gaan vervelen (alle zijn immers op diezelfde leest geschoeid) en evenmin afglijden in het oppervlakkig komische, is zowel te danken aan het uiterst geconcentreerde spel van de

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Woyzeck wordt de eenduidigheid van de kostuums op de meest komische wijze doorbroken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
fungeert de komische ondertoon als alibi voor een omlijnde stellingname tegen de hypocrisie, het verstikkende puritanisme en de inhoudsloze kunst eigen aan het Victoriaans tijdperk

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
Geen hoogdravend, hypothetisch, wereldverbeterend 'concept', waarin geen acteur zich een plaats weet te vinden, maar de wonderlijke, wrede, ontroerende of komische realiteit van de paradox

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
komische, noch vanuit een tragische "gezichtshoek...andere stukken experimenteerde Deichsel ook nog met clownerieën en met 'possen'. Op een systematische wijze zoekt hij de komische en onderhoudende krachten van het theater te verbinden met zijn...Maatschappelijke verwijzingen worden opgeofferd aan komische effecten

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
De dualiteit tussen het tragische en het komische en het spelen daarmee is uitgegroeid tot een constante, een soort stijlkenmerk in het werk van regisseur Sam Bogaerts bij het Gezelschap van de Witte...Het gevarieerd herhalen van die erg dunne verhaallijn is dan ook geen overbodige of goedkoop-komische kunstgreep, maar werkt integendeel verhelderend bij het inzicht verwerven in het personage en zijn...Maar van de Engelse tenor Alexander Oli-ver heeft Decker een prachtprestatie verkregen: deze zanger 'leeft' in zijn gek kostuum en kan er met een komische vanzelfsprekendheid een stoel uit opdelven en

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Ik ben niet zoals Nand Buyl die tot acht keer toe dezelfde komische films ging bekijken om de techniek te leren, films van Laurel en Hardy of Buster Keaton

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Integendeel, van de drie opvoeringen is deze de meest komische (Tsjechov noemde zijn stuk heel be- wust een komedie en wou, naar hij zelf in brieven schreef, dat men

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Directeur is Götz Friedrich, ooit begonnen als regieassistent van Walter Felsenstein, de betreurde leider van de Komische Oper in Oost-Berlijn en grondlegger van het begrip Musiktheater

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
Zo merkt men dat er twee principes in de opvoering aanwezig zijn: het ene vormt een grote ernstige boog, waarbinnen de komische toetsen (en Leporello is echt geestig) slechts kleine vlekjes licht zijn

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Ida Wasserman was een zeer getalenteerde en veelzijdige actrice die zowel in het klassieke als in het hedendaagse repertoire, in het ernstige en in het komische genre uitblonk

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Nand Buyl is zonder enige twijfel een van onze meest talentrijke komische acteurs; wat voor een deel zijn voorliefde voor komedies kan verklaren bij het opstellen van het KVS-repertoire

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
pijnlijke en toch komische conflicten) besluit de moeder om de garage definitief te verkopen...Er blijven slechts opportunistische, goedkoop-komische dialecteffecten

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Freud hanteert een nogal streng onderscheid tussen het grappig-gees-tige ('der Witz') en het komische ('das Komische'). Een grap ontstaat in een relatie tussen drie subjecten: diegene die de grap...Omgekeerd werkt een komedie, en zeker één waarin de banaliteit zo opgestapeld ligt als in Kleur is alles, als 'das Komische'. Er is immers geen reële wisselwerking tussen de komische situatie, althans...onze psychische arbeid met beperkte energie konden verrichten, de stemming van onze kindsheid, waarin we het komische niet kenden, tot geen grap in staat waren en geen humor nodig hadden om ons in het

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
geven om te luisteren naar een Engelse acteur, zoals de onlangs overleden Lionel Rossiter, en aandacht te hebben voor wat hij in één komische aflevering van een televisieserie met zijn stem doet

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
de praktijk sloeg een dergelijke afwisseling van het klassieke met het moderne, van het ernstige met het komische minder aan dan verwacht


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK