Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "kunstbeleid"Nr. 5, Januari 1984 • Inhoudstafel
Cijfers geciteerd door Fuchs op de studiedag over kunstbeleid in Brugge

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Waren de referaten niet echt sensationeel, enkele sprekers brachten toch fundamentele stellingen, mogelijke invalshoeken en concrete eisen aan waarmee een zichzelf respecterend kunstbeleid rekening

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
kon men op 13 en 14 mei twee manifestaties bijwonen waar kunstbeleid en -financiering in het centrum van de belangstelling stonden...nieuwe ideeën omtrent kunstbeleid en -financiering reeds in Nederland zijn doorgedrongen...een artikel over het Canadese kunstbeleid dat gelijkaardige cijfers bevat als de Amsterdamse studie worden de intenties onomwonden meegedeeld "... let us prove to society that we can justify our

Nr. 14, Juli 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Kunstsocioloog Warna Oosterbaan Martinius maakte in opdracht van de Nederlandse minister Brinkman een studie over de redenen die de overheid kan hebben om een kunstbeleid te voeren, 't Stuc in Leuven

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Dit is geen pleidooi voor een liberaal kunstbeleid, wel een verdediging van het recht van de toeschouwer om verwante kunstwerken binnen een redelijke termijn te kunnen vergelijken

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Vroeger vielen kunstbeleid en pu-blieksbeleid samen en even leek die harmonie verstoord te worden

Nr. 32, December 1990 • Inhoudstafel
Marianne Van Kerkhoven stelt dat ieder kunstbeleid een gevoeligheid moet ontwikkelen voor de innerlijke wegen van de kunstenaar...38 Kunstbeleid en Kunstonderwijs : kunstzinnig of ideologisch ? pag

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
deze ijsbergreeks komen er handige boekjes over de recente geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen, over vertalen voor het theater, studies en rapporten over kunstbeleid, kunst en

Nr. 50, Juni 1995 • (colofon)
deze ijsbergreeks komen er handige boekjes over de recente geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen, over vertalen voor het theater, studies en rapporten over kunstbeleid, kunst en

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
deze ijsbergreeks komen er handige boekjes over de recente geschiedenis van de podiumkunsten in Vlaanderen, over vertalen voor het theater, studies en rapporten over kunstbeleid, kunst en

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
de Volkskrant 31/5/99), 'Cultuurbeleid verrijkt de kunst' (nrc 29/5/99), 'Dit is welzijnsbeleid, geen kunstbeleid' (nrc 28/5/99),'Het nieuw beschavingsoffensief' (nrc 11/6/99), 'Van der Ploeg wil

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Maar ook de publieke communicatie over kunst of kunstbeleid is hoe langer hoe meer in het teken komen te staan van sociale parameters...correcte discours over kunst en kunstbeleid zorgt de fixatie op machtsverhoudingen voor een al even opvallend gebrek aan nuancering

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Rancunedemocratie
zijn huis hangen en staan, maar tot veel méér substantiële uitspraken over kunst en kunstbeleid dan dat er sprake moet zijn van sponsoring en profijtbeginsel, heeft dat niet geleid...De regering Balkenende (CDA, WD, LPF) heeft in haar regeringsverklaring niet één zin aan kunstbeleid gewijd...zijn parlementsfractie LPF heeft vooral de voormalige conservatieve politieke journalist Ferry Hoogendijk zich over kunstbeleid uitgelaten

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Jonck op zijn beurt concludeert dat de huidige architectuur voor veel theatermakers een onbruikbaar instrument is. In een bundel over kunstbeleid had dit stuk waarschijnlijk meer synergie kunnen

Nr. 88, September 2003 • (personalia)
Verder is ze actief in het organiseren van en deelnemen aan debatten en schrijft ze over theater- en kunstbeleid (o.a

Nr. 97, Juni 2005 • Elke Van Campenhout • ‘In Wallonië ga je kijken naar vette...
Het kunstbeleid in Vlaanderen heeft een uitgesproken liberaal karakter

Nr. 98, Januari 2005 • Delphine Hesters • Criteria voor een kunstendecreet
2002). Kwaliteit van beoordelingen in de context van kunstbeleid

Nr. 101, April 2006 • 
Men kan dat beklagen en het anders willen -maar hoe realistisch is een kunstbeleid dat zich in de eerste plaats ijkt op maat van zichzelf ('de politiek') en daarom de kunstparticipatie gelijkstelt met de


Development and design by LETTERWERK