Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


87 document(en) met "leerlingen" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De leerlingen moeten bewust gemaakt worden van de mogelijkheden van het vak...Maar ik hoop toch dat de leerlingen een inzicht verkregen hebben in wat "fake" en verzand theater is; dat ze ook een keuze kunnen maken, dat er theaters zijn waar ze niet bij willen...proberen met de praktijkleraars, Chris Boni, Jean-Pierre de Decker, Achiel Van Malderen en ikzelf, binnen het korte tijdsbestek de leerlingen duidelijk te maken wat acteren in de breedste betekenis

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
materie, waaruit zijn leerlingen een structuurmodel ontwikkeld hebben

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het tweede jaar worden de leerlingen geconfronteerd met verschillende stijlen, genres, facetten als melodrama, tragedie, koor en held, ruimtelijke verschijnselen van taal

Nr. 20, December 1987 • Johan Thielemans • Brecht is een zwembad, Molière een oceaan
Waar Bianca meestal als een kip van een meid gepresenteerd wordt, Dirk Tanghe regisseert "Alice, Alice" met leerlingen van het Sin t-Lutgardisinstituut, Oostende, 1986 - Foto J.J Soenen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Hij ontmoet er mensen, dan nog leerlingen, die dezelfde vragen stellen aan het theatrale bedrijf: hoe theater maken in een tijd dat het theater zelf een achterhaalde, minoritaire kunst geworden

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Rechts: Cerceau (School of Drama Art). ge instelling, doch door de internationale samenstelling van de leerlingen-groep worden door de beide docenten tijdens de lessen vier talen gebruikt

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven, Dirk Verstockt • D E
het begin verwachtten sommige leerlingen dat je als regisseur een aantal lessen komt geven...Het Heengaan toonde hun ook erg goed wat mogelijk was; je kan van die leerlingen geen acteurs maken (en dat beseffen zij ook heel goed), maar je kan hen wel laten proeven wat het theater kan zijn; je...De leerlingen brachten teksten of muziek mee die hen interesseerden, en ik deed hetzelfde

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
leerlingen tijdens hun schoolcarrière al dan niet geconfronteerd worden met een theatervoorstelling hangt grotendeels af van de persoonlijke interesse van hun respectieve leraren voor dit medium...Later zou hij zijn leerlingen op het HRITCS menigmaal het bodeverhaal uit Thyestes laten instuderen : "Op de top van de citadel - de titel die aan deze monografie is verleend - is er een gedeelte van

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Louis XIV Een doekje voor het bloeden, een troostend schouderklopje voor domme leerlingen

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Achttien leerlingen van de Amsterdamse Heldringschool voor moeilijk lerende kinderen gaven op muziekfragmenten uit Cannen van Bizet uitdrukking aan Grote Gevoelens : liefde, jaloezie, eenzaamheid en...theatraal bestaan; of bleven samen en stichtten een eigen groep, zoals Toneelstudio '50 (Arca) rond leerlingen van de Koninklijke Toneelschool van Gent

Nr. 29, Maart 1990 • Luk Van den Dries • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ze komt van één van de leerlingen tijdens een les geschiedenis...Ongemerkt laten de leerlingen zich meeslepen, worden uniformen aangetrokken , badges opgespeld, leden geworven, en wie niet meestapt wordt uitgestoten...de slotscène wordt de parabel voor iedereen onthuld, en beseffen de leerlingen hoe licht het is om gemanipuleerd te worden, hoe gevaarlijk ook

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
Waarom ook Stukken van Oud Huis Stekelbees door leerlingen van het Centrum voor Niuwe Dansontwikkeling te Arnhem geprogrammeerd stond, is niet geheel duidelijk, gezien de beperkte Belgische inbreng

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
De vrouw des huizes speelt de schooljuf die toeziet op haar voorbeeldige leerlingen

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
Dat waren twee leerlingen van Walter Felsen-stein, de grote operavernieuwer van na de tweede wereldoorlog, die aan de Komische Oper in Oost-Berlijn werkte en daar realistisches Musiktheater bracht...Felsenstein hechtte een zeer groot belang aan de dramaturgie, en daar hij in de DDR werkte, is het logisch dat hij en zijn leerlingen een zeer sociaal-kritische benadering voorstonden

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Nergens pretenderen de samenstellers eenduidige antwoorden te kunnen geven, enkel pogen ze zo relevant mogelijke vragen te stellen, vragen die het onderscheidingsvermogen van de leerlingen zouden

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
verlaten het gemeenschapsonderwijs en nemen hun leerlingen mee

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
Hij condi- tioneerde zijn leerlingen niet, integendeel, hij trachtte altijd hun geest te openen, de verbeelding te stimuleren

Nr. 36, December 1991 • Willy Thomas • Iemand graag zien
Vooral nadat de overige toenmalige docenten zelf eens met 'de meester' hadden gewerkt, bleek enig protest van de leerlingen niet meer tegen het ontslag opgewassen

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Zo werd in Chili de groep Ictus, de oudste onafhankelijke theatergroep van het land, in 1956 opgericht door een groep leerlingen en professoren van het Teatro Ensayo van de Katholieke Universiteit van

Nr. 39, December 1992 • Gunther Sergooris • Berouw na de zonde
Henry Purcell schreef zijn stuk voor een meisjespensionaat, het was de bedoeling dat het met medewerking van de leerlingen daar zou worden opgevoerd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK