Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "maatregel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Terwijl in het verleden oogluikend werd toegestaan dat het tweede (en derde en vierde) jaar telkens een nieuw plan werd ingediend (om die 25%-maatregel te omzeilen). Philippe May-stadt handelt dus

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
taal van de administratie, die ik zo goed geleerd heb (overbodige wetenschap), AD ACTA, die niemand meer zal inzien, omdat mijn opdracht juist de laatste maatregel betrof tegen de ondergang waarvan ik nu

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Nog dit De meest bizarre maatregel lijkt het Kroonteater te treffen

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Ik weet dat mijn beslissing een harde ingrijpende maatregel is. Dit is nochtans de enige wijze waarop ik naar de toekomst recht kan laten wedervaren aan diegenen die vanuit hun visie op theater

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Vorig jaar heeft de RAT een eerste maatregel genomen en de percenten met 5% verhoogd...De RAT beseft dat deze maatregel door sommigen als een onredelijke steun aan niet zo schitterend functionerende gezelschappen zal uitgelegd worden...voorbehoud of sanctie: deze groepen krijgen in eerste instantie geen indexaanpassing en eventueel een bijkomende financiële maatregel, 8. SPECIALE GEVALLEN - ANTIGONE (advies

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
De maatregel is misschien een haalbare kaart voor de grote theaters, maar niet voor het experimentele theater...Deze maatregel remt een kwalitatief auteursbeleid af en vermindert de kans op levend theater...Een goede maatregel als men er door wil voorkomen dat gereputeerde auteurs als Claus en Van Den Broeck alle premies komen wegkapen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
Een rampzalige maatregel voor de KVS die het al zonder proportionele subsidie van de provincie (2 i.p.v

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • HET SPOOK VAN DE OPERA
De moedige maatregel van Dewael heeft ook negatieve gevolgen, want in ons zeer beperkt budget zit er nog een zware post aan sociaal passief, zoals dat heet

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Adviesraden De beraadslagingsprocedure voor de diverse Raden van Advies werd aangevuld met de maatregel dat, om geldig advies te kunnen uitbrengen, minimum 2/3 van de leden aanwezig dient te

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Daar wou deze maatregel tegen ingaan, om zo nieuwe creaties mogelijk te maken...De gevolgen van deze budgettaire maatregel worden enigszins verzacht door de voorgaande...De maatregel werd door Bernard Anselme, de huidige minister-president van de Waalse Gemeenschap, verlengd tot 1 juli 1994

Nr. 41, April 1993 • Tom Blokdijk • Hoezo repertoire?
De hoogste ambtenaren redden zich uit dit moeras door de nogal bezopen maatregel dat iedereen 15% van zijn omzet zelf moet verdienen...De maatregel werd in de kringen van de schouwburgdirecteuren met gejuich ontvangen

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
een gesprek op de Franse televisie had hij het over de opmars van het fascisme in zijn land, en verwees hij expliciet naar de maatregel die onderwijs onthoudt aan kinderen van illegale, Mexicaanse

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
De enige tussentijdse maatregel die kan genomen worden is schrapping

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het valt alleszins te vermoeden dat uitingen van een potentiële, spontane theatervitaliteit door deze louter structurele maatregel op voorhand gekooid zullen worden

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
het verlengde van mijn thesis, engageerde ik me in 1986 als regie-assistent en dramaturg voor een enscenering van De Maatregel door het Brusselse Brecht-Eislerkoor in een regie van Rudi Van Vlaenderen...dus dialectischer was dan in de latere versies, die de maatregel om het individu te offeren aan het algemeen belang veel meer onderschreven

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
maatregel toch niet steeds de gewenste resultaten op te leveren

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
Dit alles wordt onderkoeld en met bloedige ernst getoond als een spel binnen het spel, met méér dan een knipoog naar het leerstuk De Maatregel van Bertolt Brecht, waarin in feite dezelfde dilemma

Nr. 79, December 2001 • Steven De Belder • Wetenschap als metafoor voor de danspraktijk
Dat was gezien de stedelijke en organisatorische context van de BSBbis eerst en vooral een functionele maatregel, maar die liet de deelnemers ook toe zich op hun eigen activiteiten te concentreren

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
En steeds opnieuw doet het publiek mee, om aan het einde van de voorstelling enigszins onrustig de zaal te verlaten - ben ik nu het slachtoffer van een pedagogische maatregel geworden

Nr. 93, Januari 2004 • Guy Poppe • Rwanda 2004, alesbehalve verzoening
Hij denkt ongetwijfeld aan de identiteitskaarten die de koloniale overheid invoerde, met daarop vermeld of iemand Hutu of Tutsi is. Door die maatregel bevriest ze de in de Rwandese samenleving sinds


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK