Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


364 document(en) met "maatschappelijke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
maatschappelijke relevantie voor vandaag

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Als ideaalbeeld is er de harmonieuze eenheid waarbij de man het maatschappelijke deel vertegenwoordigt, de vrouw het 'natuurlijke', een werkverdeling die de vreedzame relaties weerspiegelt op het vlak

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
Het theater tussen emotionele werking en politieke werkelijkheid waarin een konfrontatie wordt aangegaan, in theorie en praktijk, tussen een op maatschappelijke vorming gericht theater en de...26-28 oktober 1979 Redactie: Dina van Berlaer-Hellemans, Marianne Van Kerkhoven waarin het begrip fragment de globale maatschappelijke visie reeds verdringt en de emotionaliteit haar

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
VAlt die auteur dan op zijn bek, dan is dat in het geval Goethe nog veelbetekenender voor de maatschappelijke relevantie van de voorstelling

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Zijn bekommernis was een maatschappelijke: de toeschouwer vragen naar zijn wereld

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Het levensgevoel van Tone Brulin King Lear (Welfare State International) Foto Vicky Carter is een mix van het maatschappelijke en het metafysische ? "Het

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
de collectieve ervaring van een maatschappelijke groep op het toneel samen te vatten...De teaterconventies die gebruikt worden zijn zo goed gekend dat ze onzichtbaar worden en de toeschouwer toelaten, als het goed is, direct in contact te komen met de maatschappelijke stof

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Wil de Nieuwe Scène zijn strijdbare maatschappelijke functie behouden, moet zij op zoek naar een krachtige, effectvolle theatertaal, aangepast aan een steeds veranderende situatie

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het NTG wil de polemiek uit de weg gaan en herleidt maatschappelijke items tot een individuele problematiek...Ze behoren tot de folklore van de sociale strijd met een verouderde formule maar met een ontegensprekelijke maatschappelijke functie...Eddy Daese her-taalt soms stukken van het beroepstheater in dialect en tracht daarbij te zoeken naar relevante maatschappelijke thema's. Het G.A.T

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Anne Delbée maakte een merkwaardige hersenkronkel door de maatschappelijke achteruitstelling van de vrouwelijke kunstenaar te visualiseren middels extreem-exhibitionistisch naakt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Integendeel, Graham benadrukte dat de dans thema's en problematieken moest aanbrengen die relevant waren voor de maatschappelijke en psychologische situatie van de moderne Amerikaan

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
maatschappelijke traditie stond er een vrouw aan het hoofd van een door kolonialisme florerend imperium...Hij ontzegt aan Freule Julie de autoriteit die ze bekleedt dank zij haar maatschappelijke positie...elke aflevering zal onder de titel 'Teater op weg naar morgen' een aspect van het moderne toneel na '45 onderzocht worden in zijn artistieke en maatschappelijke componenten, in het net verschenen

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Alles draait rond 'macht' in zijn maatschappelijke betekenis en als determinerende factor bij menselijke interactie

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Een zeer creatieve oorlog Ik zie de figuur van Nova als het koor in een klassieke tragedie, maar het essentiële verschil is dat in die samenleving veel meer maatschappelijke consensus bestond

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het toneelbeeld moet de relevante maatschappelijke kenmerken bezitten, ze niet zomaar afbeelden...Bonds 'sociaal realisme' spitst zich toe op de relatie tussen het individu en zijn maatschappij en vervangt psychologische motivatie door maatschappelijke causaliteit...Verklaringsdrang De laatste twee stukken behoren reeds tot de tweede reeks en handelen over de maatschappelijke rol van de schrijver in het algemeen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Maatschappelijke verwijzingen worden opgeofferd aan komische effecten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het verdwijnen van de brede maatschappelijke context, die in een marxistische analyse ook bepalend is voor de deelgebieden, maakte dit soort onderwerpen makkelijk recupereerbaar binnen een...De ervaring van deze vrouw is niet meer de ontdekking dat subjectieve gegevens een politieke dimensie hebben, maar eerder het terugzoeken van deze reeds ontdekte maatschappelijke waarheid in een...het complexe gevecht van positieve en negatieve heldinnen, de mogelijke verbinding op het theater tussen individuele en maatschappelijke, persoonlijke en politieke drijfveren, enz

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Vanuit verschillende ervaringen (taalstrijd, oorlogsonderdrukking, politieke intriges) kon de Vlaming zich identificeren met een ideaalbeeld van een heroïsch individualisme dat maatschappelijke...Zij aanvaarden niet dat allerlei maatschappelijke, psychologische en materiële conflicten door het idealisme van een held worden geneutraliseerd

Nr. 6, Maart 1984 • Paul De Bruyne • De tweede generatie in De lege cel...
De maatschappelijke stof, uiteindelijk de actuele stand van het immigrantenprobleem, komt helder en met een groot waarheidsgehalte naar voren...Zij formuleert de maatschappelijke conclusie van de gebeurtenis

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Schreber is een klassiek geval van het verband tussen paranoia en maatschappelijke dwang


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK