Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


109 document(en) met "Modellen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Tegenover het recente elitaire en irrelevante personalisme (waar hij Gray van witwast) plaatst Schechner de aandacht voorde gemeenschap (de polis) en de constructie van sociale modellen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Wambacq • And now for something completely different... Radeis...
Een conflict dat zich al lang niet meer laat beschrijven volgens dialectische modellen, daarvoor is het te complex, liggen te veel belangen en tegenstellingen over te veel partijen verdeeld

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
dat een persiflage, of is het iets dat je écht gebruikt en verwerkt ? "Nee, ik heb eigenlijk vanuit mezelf weinig aan te dragen, behalve als ik dat stevig inbed tussen modellen die ik pik...Zoals ik in mijn stukken het best kan reageren op bestaande modellen en gegevens, zo repeteer ik ook

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
Wie waren uw modellen

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
De modellen en schema's van het vormingstheater zijn er allemaal; alléén het essentiële, dat wat zijn levende kern uitmaakte, ontbreekt: gezien er hier geen geloof aanwezig is in enige

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
moeten ons absoluut op zulke crisissituaties voorbereiden en nieuwe modellen voorzien...Door geen modellen te scheppen heeft men de geschiedenis 1000 jaar teruggedraaid...Kunnen de mensen die de artistieke cultuur hebben voortgebracht, modellen ontwerpen voor een samenleving

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • 2 X CHEREAU
De andere acteurs zijn schitterend, met een bijzonder intrigerende Arle-quin van Bernard Ballet, die op geen enkel ogenblik terugvalt op de traditie van de Italiaanse modellen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Waar staan we dan Zo staan we op dit ogenblik voor twee modellen van toneelspelen, die vrij onafhankelijk van elkaar functioneren

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Er cirkelen vandaag rond het repertoiretheater honderden vragen en weer blijkt het ontstellende gebrek aan modellen om daar een antwoord op te geven

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een spijtig voorbeeld dat alleszins een grondige bestudering waard is. Als elke creatie de organisatievorm zoekt die ze nodig heeft, dan zullen de modellen voor een beleid zeer talrijk zijn...Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd...Wanneer de politici radeloos zullen worden over de enorme, overstelpende hoeveelheid aan modellen, dan pas is het cultuurbeleid wellicht op goeie weg

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
een kunstbeleid", "mogelijke fundamenten voor een cultuurbeleid" en "modellen tot beleidspraktijk") leek mooi op papier, maar het aantrekken van referaathouders op basis van enkele concrete items ware

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter, Geert Opsomer • Taal in beweging, beweging in taal
vergeleken haar met moleculaire modellen, computers, sterrebeelden, dingen met een duidelijke structuur

Nr. 14, Juli 1986 • Geert Opsomer • Staatsprijs voor René Verheezen
Men zou kunnen opwerpen dat Verheezen in zijn laatste werk buitenlandse modellen imiteert, maar ik meen dat dit zijn werk meer goed dan kwaad doet

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
feite gaat het om keuzes, opties die steeds sterker worden en als model gaan functioneren: in die zin gaat het ook om de situering tegenover bestaande of anders gedachte modellen uit de geschiedenis...Traditie naast vernieuwing: het Cinquecento betekent een samenbe-staan van een aantal modellen van dramaturgieën, van acteursorganisaties, van literaire hiërarchieën en hiermee evoluerende ruimtes aan

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
De moeilijke vragen die dan beantwoord dienen te worden zijn: welk geldcircuit komt er in beide modellen vrij voor de kunsten

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Marianne tracht te ontkomen aan de in-slibbing in voorgevormde modellen door te opteren voor de anonimiteit (supermarktinwisselbaarheid) maar wordt voortdurend geconfronteerd met bestaande mallen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Korte adem Geen enkele van de geschetste modellen heeft zijn eigen historische noodzaak fundamenteel overleefd...De ontwikkelde 'modellen' hebben zich op hun manier, en vanuit evoluerende artistieke en maatschappelijke opties, afgezet tegen deze vaak dode of vadsige theaterstructuren

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Klaas Tindemans beschrijft een aantal bekende buitenlandse modellen...De vele openluchtspelen en massaspelen van het interbellum en Teirlincks ontwerp van een "monumentaal toneel" zijn hier de modellen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
organisatievorm zoekt die ze nodig heeft, dan zullen de modellen voor een beleid zeer talrijk zijn...Eén ding is zeker: werkbare modellen groeien uit de praktijk, ze zijn constant in ontwikkeling; ze worden niet geboren in ministeriële bureaus en dan eens en voor goed in decreten vastgelegd


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK