Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "moderniteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De inhoudelijke en vormelijke moderniteit die deze Antigone pretendeert komt ouderwets over

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
moderniteit

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
De vernieuwing van de Muntschouwburg werd bewust gepresenteerd als een zichtbaar te maken dialoog tussen traditie en moderniteit, een schouwburg die metafoor wordt voor de "radicale lectuur" van het

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
Men krijgt het gevoel van een aarzeling, een overweldigd zijn door de onmiskenbare moderniteit van dit stuk, maar een aarzeling die zich zelf niet overwint in precieze keuzen

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
De bevreemdende kracht van Büchners onaffe tekst, de doordringende moderniteit ervan, wordt in deze enscenering niet als waarde erkend

Nr. 31, September 1990 • Johan Thielemans • Opera tussen barok en (post-)modern
Sedert twintig jaar staat het begrip 'modern' en 'moderniteit' ter discussie...Moderniteit heeft vooral te maken met het vinden van nieuwe vormen

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
verzoenen, onderzoekt hij alle aspecten van de moderniteit en ontwikkelt hij een nieuw kunstconcept dat hij de Kunst derZukunft noemt

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
De schilderkunst bevrijdde zich van de regels van de eenheid van ruimte en leidde ons de moderniteit in, maar het was wachten op Merce Cunningham die de scenische ruimte van de dans volledig zou

Nr. 46, Januari 1994 • 
De belangstelling voor humane aspiraties, dromen en verwachtingen en het mededogen met hen die mislukken en resigneren, maken de bescheiden moderniteit uit van Brittens oeuvre in een tijd waarin

Nr. 46, Januari 1994 • Gunther Sergooris • Peter Grimes in de Munt en Billy...
De belangstelling voor humane aspiraties, dromen en verwachtingen en het mededogen met hen die mislukken en resigneren, maken de bescheiden moderniteit uit van Brittens oeuvre in een tijd waarin

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
De moderniteit van de oude tekst, stoelend op een wanhopig relativisme, is gewoonweg verbluffend

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Om meer persoonlijk leed te verzachten, kan men nog altijd een beroep doen op de medische technologie en de psychofarmaca-industrie, die sinds de moderniteit niet meer te stuiten zijn

Nr. 55, April 1996 • Adri De Brabandere • Toonladders van de beweging
Als iemand die de moderniteit voltrekt, maar die tegelijk door de consequentie van de gekozen techniek tegenover de negatieve gevolgen van de modernisering van de maatschappij een utopie van...De diepte, zoals ze ervaren werd in de moderniteit, is verdwenen...Door de afstand in de tijd kan de dieptebeleving van de moderniteit weer intrigeren

Nr. 55, April 1996 • Marc Holthof • De jicht van de zonnekoning
1700) ETCETERA XIV I 55 9 De moderniteit van Louis XIV Isadora Duncan en anderen vonden aan het begin van deze eeuw de moderne dans uit als vrije

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Laat de kunst nu maar een bolhoed...
Waaruit de verrassende, maar niet direct weerlegbare conclusie volgt dat veel modern bouwen misschien wel juist tegen de moderniteit inging, in plaats van ze te verheerlijken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
de moderniteit, voor de ontworteling, voor het Leven Zonder Eigenschappen...', schrijft Bart Verschaffel...Wie kan, ontvlucht de reeds vermelde 'duizeling van de moderniteit' en gaat in de randstad wonen

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Eric Min • Een kille ochtend in Rue du Progrès
de jaren zestig gold de Martini, omwille van zijn gedurfde functievermenging en hoge densiteit als een rendez-vous met de wereld (...) De verwondering om deze geloofsbelijdenis in de moderniteit, die

Nr. 60, Juni 1997 • Geert Opsomer • Geschiedenis en theater: de speler en de...
een poging om zoals Michel Foucault, in het volle besef dat je ficties maakt, onze moderniteit op een zodanige manier te ervaren dat we er veranderd uit te voorschijn komen (Foucault over het

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
Vanuit dit manco ontstaat volgens de auteur de ervaringshonger die de (laat-Moderniteit zo kenmerkt

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Essays over subject & moderniteit...Essay over subject & moderniteit


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK