Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "multiculturalisme"Nr. 40, Februari 1993 • Evelyn Nicodemus • Een opening in een gesloten wereld
Het vele gepraat over multiculturalisme klinkt me nogal cynisch in de oren zolang als wij, die de betrokkenen zijn, niet kunnen meepraten en vooral als je bedenkt hoe de ernstig werkende zwarte...Misschien bestaat er een ware ziel van wat 'multiculturalisme' genoemd wordt... De belangrijkste vraag zal dan zijn: worden wij zwarten ernstig genomen en wordt er naar ons geluisterd

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Westerse kunstestablishment: 'Het vele gepraat over multiculturalisme klinkt me nogal cynisch in de oren zolang als wij, die de betrokkenen zijn, niet kunnen meepraten en vooral als je bedenkt hoe de ernstig

Nr. 46, Januari 1994 • Eddie Vaes • Lissabon 94 - Antwerpen 93
Hij pleitte toen al voor een multiculturalisme pur sang en schetste de problemen waar we ook nu nog mee worstelen

Nr. 49, April 1995 • Dieter Lesage • Niet alleen theater
Het behoort tot de retoriek, zowel van het racisme als van het nationalisme, alsook van een bepaald ondoordacht soort multiculturalisme om te spreken in termen van 'gemeenschappen', 'volkeren

Nr. 60, Juni 1997 • Jef Aerts • Het contaminerende spreken
Multiculturalisme is in het maatschappelijk debat een 'hot' item

Nr. 60, Juni 1997 • Inhoudstafel
twijfel toelaat Griet Op de Beeck over theatermaker Lucas Vandervost 51 Het contaminerende spreken Een essay van Jef Aerts over multiculturalisme en theater 57 Jukebox

Nr. 65, Januari 1998 • Sigurd D'Hondt • Multiculti als lifestyle voor linkse bourgeois
Het reëel bestaande multiculturalisme drijft op de reductie van authentieke, geleefde ervaring tot iets dat 'anders' is, en dat in die hoedanigheid gekocht, verkocht en geconsumeerd kan worden

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
dat opzicht is het multiculturalisme niet alleen een sociaal-culturele praktijk, maar ook een theoretische uitdaging...De term 'interculturalisme' onderscheidt hij van 'multiculturalisme'. Terwijl interculturalisme een streven is van een aantal mensen naar contact met andere culturen, staat multiculturalisme voor een...karakter dan multiculturalisme omwille van de markteconomie en de communicatietechnologie waarop we geen enkele vat meer hebben

Nr. 70, December 1999 • Guy Cools • Klapstuk '99: een 'vrouwelijk' festival?
Hoe voer je op een 'zindelijke' manier een debat over het multiculturalisme in onze samenleving en in de kunst...Maar het hele debat over multiculturalisme is dat volgens mij ook, omdat het steeds voorbijgaat aan de economische uitgangspunten van migratie (lees John Kenneth Galbraith's The Nature of Mass Poverty

Nr. 76, Maart 2001 • Marianne Buyck • Kazungu, de metis
Multiculturalisme Ik wil de term multiculturalisme op een bespiegelende manier benaderen, niet als een duidelijk omlijnd doel of een concrete toestand, maar als een esthetisch en zelfs ethisch...Misschien moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats van ze uit de weg te gaan

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
Het multiculturalisme lijdt aan dit mengsel van ironische onverschilligheid en heimelijk verlangen door de ander gepakt of overtroffen te worden

Nr. 81, Februari 2002 • (inhoud)
Multiculturalisme is een in wezen xenofobe idealisering van de andere 'culturele identiteiten', terwijl we ons afschermen van de boodschap van het joods-christelijke monotheïsme

Nr. 85, Februari 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vechten om speelruimtes te creëren: Het project...
Om geen misverstanden te creëren: veelheid is geen multiculturalisme van dingen naast mekaar vanuit een of ander liberaal tolerantiebegrip of zo

Nr. 88, September 2003 • Ellen Walraven • Theatraliteit losjes gebundeld
Multiculturalisme is volgens hem geen ontmoeting van culturen, maar een kapitalistische fetisjering van het verschil

Nr. 90, Februari 2004 • Erwin Jans • Hoezo, 'allochtonentheater'?: It ain't where your from,...
Ik neem volgende gedachtegang van Paul Gilroy als uitgangspunt om hier verder over na te denken: 'Ik wil de term multiculturalisme op een bespiegelende manier benaderen, niet als een duidelijk omlijnd...Misschien moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats van ze uit de weg te gaan...Maar ik wil me in de eerste plaats concentreren op de politieke implicaties van het multiculturalisme in het artistieke veld

Nr. 97, Juni 2005 • Erwin Jans, Ivo Janssens • Een horizon van belangrijke vragen
Die ontwikkelingen duiden we meestal aan met termen als ‘globalisering’, ‘nieuwe wereldorde’ en ‘multiculturalisme’. Tegenover die ingrijpende veranderingen zijn er twee fundamentele houdingen...Misschien moeten we ons afvragen wat er gebeurt als we de politieke implicaties van multiculturalisme omarmen in plaats van ze uit de weg te gaan’, aldus de Britse socioloog Paul Gilroy, ‘maar het

Nr. 98, Januari 2005 • Marianne Van Kerkhoven • Het ideale stuk
multiculturalisme; het onderscheid helder krijgen tussen tolerantie en radicaliteit, tussen het eigene en het andere, tussen de oppervlakkige consensusideologie en de scherpe omlijningen mogelijk in een echte

Nr. 100, Februari 2006 • Nezha Haffou • De onmogelijke rouw van Union Suspecte
Een ethisch antwoord op de crisis van het multiculturalisme, in: Nieuwzuid, nr 16, jrg

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
De pijnlijke waarheid van het multiculturalisme verschijnt nog daar waar men zich tegen dit multiculturalisme keert en een bodem opeist voor het ‘eigen’ volk...Want het multiculturalisme is er niet in geslaagd de Ander op een afstand van zichzelf te laten, omdat het multiculturalisme zelf die afstand binnen zijn eigen zelf niet kon uithouden – vandaar de...Een dergelijke tolerantie, zegt Lévi-Strauss aan het einde van een essay dat men alleen met veel onwil als een pleidooi voor het multiculturalisme kan lezen, is allesbehalve een contemplatieve houding


Development and design by LETTERWERK