Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


301 document(en) met "Namen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het is al een aantal jaren geleden dat we nog soortgelijke initiatieven namen...Ik kan namen noemen van Belgen die op dit ogenblik beroemd zijn en die via het Belgische Centrum kans kregen om bijvoorbeeld stage te doen bij grote buitenlandse regisseurs

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Overigens zijn 2.e aan.mekaar gewaagd: eenzelfde opsomming van rubrieken, titels, namen (ook dè telefoonnummers ontbreken niet), de reclameruimte wordt in het theaterboek vervangen door ten minste

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Het hoeft dan ook geen verwondering te wekken dat steeds dezelfde namen opduiken

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Wij waren aangekomen op Jamaica, drie afgezanten van de Franse Conventie, onze namen Debuisson Galloudec Sasportas, onze opdracht een slavenopstand tegen de heerschappij van de Britse kroon in naam...Onze namen zullen niet in de schoolboeken staan en je bevrijder van Haïti, waar nu de bevrijde zwarten op de bevrijde mulatten aan het kloppen zijn of omgekeerd, je bevrijder zal nog lang moeten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
De regisseurs namen een evident en glashelder standpunt t.o.v...over de betekenis van Théâtre 140 of waarin de geciteerde namen en voornamen van uitgebreide voetnoten worden voorzien

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En dat is nog maar de voorhoede, die ik herken en wier namen ik vlijtig noteer in mijn dagboek...nog vlijtig de namen van wie ik herken weet te noteren in mijn dagboek

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
En het zijn niet alleen gezichten of namen van acteurs die veranderd zijn; de werkelijkheid van 1972 is niet die van 1983

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Brakke Grond was men op voorhand al niet gerust geweest, daar stonden de namen Lauwaert en Van Langendonck garant voor

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Wij verwezenlijkten echt waar de actie Tomaat naar vroeg: wij namen onze maatschappelij ke verantwoordelij k-heid op

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
eenvoudige en alledaagse bewegingen als lopen, springen, stampen, klappen, roepen, enz... Dat Cage en Cunningham dagelijkse geluiden en bewegingen als uitgangspunt namen, vloeide voort uit hun

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
introductie, andere repertoiregezelschappen namen snel over

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • OMTRENT WALTER T.
namen de draad gewoon weer op

Nr. 6, Maart 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Zij zijn geen 30 jaar oud, In dag- en weekbladen verschijnen hun namen naast of in de plaats van die van vroegere recensenten...Ook dit tijdschrift trekt neofieten aan: hier duiken namen op, die voorheen nergens waren gehoord

Nr. 6, Maart 1984 • (advertentie)
Die bladen droegen beloftevol-le namen als Morgenrood en Bevrijding: in dezelfde geest verliepen de debatten over de naoorlogse toekomst waaraan Nic Bal als lid van het socialistische oorlogsbureau

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Madame sociale schrijven de namen...Welke namen geven ze tegenwoordig toch, hé...Onze twee namen bij elkaar: zoals wij later

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
RUG), Willy Thomas (CVP/prof literatuur KULAK), Boudewijn Van der Plaatse (VU/feraar/ama-teurtoneelfreak). Naar verluidt zijn deze namen bij elkaar geraakt na, zelfs voor Belgische politieke zeden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
verzorgt en een 'reisgroep' die in de hele wereld als cultureel ambassadeur van Vlaanderen fungeerde; programmatie: choreografen van eigen bodem en grote namen uit de voorbije en actuele

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Van Maanen kon steunen op Benjamin Harkarvy, op Butler, op Tetley, dat zijn drie grote namen uit de wereldliteratuur van de dans

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
En u bent met velen, ik sta er zelfs een beetje versteld van dat mijn naam, die toch een vrij neutrale klank heeft, een dergelijk briljant gezelschap bij elkaar heeft gekregen, wat ik andere namen uit

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
De macht... bestaat bijna uitsluitend uit titels en data van produkties en namen van regisseurs


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK