Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "Netwerken" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
het industrieel-machi-nale produktieproces, in de nieuwe communicatie-netwerken

Nr. 21-22, Mei 1988 • Frank Peeters • Lucas Vandervost bewerkt Pan voor De Tijd
Door dit over elkaar heenschuiven van twee verschillende verbale netwerken ontstaat een parodiëring van de satirische code van Pan en tegelijkertijd levert Van Lerberghe, impliciet, een relativerende

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Deze verschuivingen zijn bij uitstek textuele verschuivingen, netwerken van betekenis die pas tot hun recht komen bij een herhaalde lectuur

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Het resultaat is bekend : "netwerken van belangengroepen en partijen, die de naam zuil niet verdienen

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Hetzelfde kan gezegd worden van zijn vertellingen en romans, die complexe netwerken zijn van voortdurende verschuivende perspectieven, waardoor een inhoudelijke interpretatie onmogelijk wordt

Nr. 46, Januari 1994 • Mieke Kolk • Het universum van Karst Woudstra
Er is niets provinciaals aan zijn werk en als Nederland te klein is om plaats te maken voor hem ligt dat aan de gevestigde netwerken en heersende opinies

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Waar de eerste überhaupt geen nieuwkomers durfde voor te stellen binnen het beperkte budget, maakte de tweede gewag van twee nieuwe netwerken

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Pieter T'Jonck • Als het centrum leeggelopen is
Bovendien ging de logica van netwerken van rioleringen, elektrische leidingen, verkeersassen zich langzaam meester maken van deze mutaties, en de stad geheel uiteenleggen in functionele eilanden met

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
leven in het hyperreële, in de extase van het reële, de extase van de communicatie, in de pornografie van de informatie, de circuits en de netwerken

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Mens en techniek, subject en object, het organische en het gemaakt-artificiële vormen thans keer op keer hybride netwerken, aan elkaar geschakelde nieuwe eenheden die, zoals vanuit heel verschillende

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
netwerken, 1995, p. 21). In het licht van deze beleidskeuze is het onbegrijpelijk dat er niet meer projectsubsidies voorhanden zijn

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Via de sponsorrelaties bouwen kunstorganisaties hun - informele - netwerken van sociale contacten uit

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
Ze opereren binnen geografisch ver uitdijende netwerken van informatie (roddel voorop), sociale contacten,... Als zodanig illustreert de balletwereld erg goed de toenemende globalisering

Nr. 70, December 1999 • Rudi Bekaert • 100 Ways To Disappear And Live Free
aussi M: waarmee we zoals de bijen mooie wassen structuren bouwen P: des réseaux W: zoete netwerken G: mmmmmmmmmmmmmmm B: de beaux réseaux dans lesquels les gens se fondent comme de la compote...ja S: oui K: netwerken die de verschillen overstijgen P: dans lesquels la communication n'est plus simplement une question de langues M: tongkwesties louter belangeloosheid B: beauté

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
zijn beleidsnota Werken aan Netwerken stelde Luc Martens indertijd dat de kunst 'als één van de zachte sectoren kordaat verdedigd moet worden'. Een nobele gedachte waar op het eerste gezicht niets op

Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
Die praktijk bestond, in netwerken als Citymin(e)d, instellingen als Cinema Nova, Les Bains, Recyclart,… Deze zijn niet aangepast aan de manier waarop de kunst door de staat gereproduceerd

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Grote steden zijn dus behalve infrastructurele knooppunten van artistieke bedrijvigheid tevens verzamelingen van onderling vaak sterk gesegregeerde sociale netwerken van muziek- of theatermakers, van...Die netwerken of -dixit de kunstsocioloog Howard Becker- art worlds (kunstwerelden dus) condenseren binnen welbepaalde plaatsen...winterslaap, en zorgt vooral voor interessante sociale netwerken die de eigen artistieke bezigheden met 'de wijde wereld' verbinden

Nr. 78, Januari 2001 • Clara Van den Broek • De ajuin steak: een intergalactisch avontuur
Het is in het intern verschuiven van netwerken die betrekking hebben op de wereld, dat het hedendaagse theater haar maatschappelijk engagement waarmaakt

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
moet waarmaken, een vaste ploeg en een heleboel freelance netwerken...Zowel intern als extern denken we voortdurend vanuit netwerken...ZOWEL INTERN ALS EXTERN DENKEN WE VOORTDUREND VANUIT NETWERKEN

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Die laatste vallen gewoonweg samen met de netwerken die resulteren uit het associëren van wat even tevoren misschien nog niet verbindbaar werd geacht (want te verschillend, te ver uit elkaar gelegen...Project). Via deze netwerken komen een deel van de gekozen artiesten als het ware binnen, en vooral gaan ze allemaal langs die deur ook weer buiten...Er zijn hier - ik schrijf deze tekst in de hoofdstad van zowel Vlaanderen als België - vele 'glokale' netwerken op het niveau van individuele instellingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK