Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


55 document(en) met "offer" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 40, Februari 1993 • Luk Van den Dries • Moord op onschuldige kinderen
Uit hun verhouding wordt een zoon geboren, die door de vrouw gedood wordt als een soort offer voor haar intussen afgewezen liefde

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
De interculturele ontmoeting kan evenmin (nog minder) gedacht worden als de tweede gedaante van het offer, het offer waarin de Westerse mens het offer probeerde te negeren en op te heffen, nl...Bataille onderzoekt de mogelijkheid van een derde gedaante van het offer, dat misschien geen offer meer is, nl...Het is een offer dat niet langer te voltooien is in iets absoluuts, een offer waarin de offeraar zelf het kwetsbare slachtoffer is. De interculturele ontmoeting moet noodzakelijkerwijs leiden

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
Het offer De verwijzing naar 'het oog' en 'het zien' is niet toevallig en roept uiteraard reminiscenties op, in de éérste plaats aan de Trilogie van het Weerzien...Licht uit'. In de enscenering van De Tijd wordt hij uitgekleed en naakt weggejaagd, als een soort zondebok wiens offer in de ongedisciplineerde veelheid van stemmen de negatieve en fictieve éénheid

Nr. 42, Juni 1993 • Inhoudstafel
gedragen zich als gombrowicziaanse 'kontjes', aldus Tuur Devens 54 Theater: Prospero's Offer Geert Opsomer en Erwin Jans over intercultureel theater 58 Theater: Van Gogh door Theater

Nr. 42, Juni 1993 • Etcetera Jaargang 11, Nr 42, Juni 1993
De maskers van de Wooster Group Het repertoire volgens tg STAN Kinderen en Kunst Prospero's offer: intercultureel theater DE ENTHOUSIASTEN BLAUWE MAANDAG RON VAWTER LUKAS PAIRON

Nr. 43, November 1993 • Eddie Vaes • Roemeense nachtmerrie in full-color
Uit eerbetoon voor de Romeinse slachtoffers eisen Quintus en Martius, de zonen van Titus, een offer

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
Niets ontsnapt aan de doordringende blik van de alomtegenwoordige camera's. Ook in het rijk der beroemdheden moet bijgevolg zo nu en dan eens een offer worden gebracht

Nr. 49, April 1995 • Johan Reyniers • Nomaden over de grens van de taal
Maar evenzeer betrof zijn daad een ultiem offer: Empedokles was tot het inzicht gekomen dat hij zijn leer op geen andere dan dié manier werkelijk verder kon uitdragen

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Ze hebben doorslaggevende redenen: de gesneuvelde Ajax moet geëerd worden met dit offer

Nr. 50, Juni 1995 • Lukas Vandenabeele • Etienne Decroux
Het was een onvoorstelbaar offer, waarin we groeiden, straalden, schitterden

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
De geboorte van het theater, uit de Dionysos-cultus in het oude Griekenland en uit de Middeleeuwse Paasviering, herbergt de tijd van het ritueel, van de herhaling, van de herdenking (van een offer

Nr. 52, Januari 1995 • Eva van Schaik • De opmars van de danser
Maar geestelijk is hij van dat eeuwig opnieuw in dans te brengen magische offer vrij

Nr. 54, Februari 1996 • Pieter T'Jonck • Peter Brook en de materialiteit van Becketts...
enough for them, and it obviously isn't, it's plenty for us, and we have no elucidations to offer of mysteries that are all of their making

Nr. 59, Maart 1997 • Jean Baudrillard • Manifest: De obscene vorm van het antitheater,...
ononderscheiden zijn van de twee dat nog altijd kenmerkend is voor de irrealistische theaters (de Peking Opera, het Balinese theater, het offer zelf als scène van de moorddadige illusie). Vandaag dreigt die

Nr. 61, Januari 1997 • Roel Verniers • Postkaart uit een instelling
Het offer dat Goetz met zijn 'isolatiefoltering' brengt, is meteen ook een offer dat het toneel als strijdtoneel voor maatschappelijke discussie enigszins afzwakt

Nr. 63, Maart 1998 • Pascal Gielen • Corps incorporated
Wat zij verlangt is het exces, het offer, het feest, met als hoogtepunt: de extase

Nr. 68, Juni 1999 • Rudi Laermans • De totale podiumkunst van Rosas
Het is een duidelijke illustratie van het bekende zondebokmechanisme, dat onder meer de Franse denker René Girard uitvoerig heeft geanalyseerd: elke groep brengt een offer, verandert een van haar

Nr. 68, Juni 1999 • Koen Gisen, Marleen Baeten • Popmuziek in Vlaanderen!?
kunnen nog altijd het 'offer matchen' of zo

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
Daarin wordt dan ook niet alleen de uitverkoren maagd ten offer gedragen

Nr. 71, Maart 2000 • Frank Vande Veire • Wat willen wij?
Hun ontroerend offer kan niet verhelen dat zij al lang hebben gekozen voor een welbepaald soort kunst, een soort kunst dat duidelijke, liefst positieve boodschappen brengt, sterke effecten en


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK