Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


116 document(en) met "onmogelijkheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een andere belangrijke overeenkomst met het theater van het absurde is het spel met de taal, als aanduiding van de onmogelijkheid tot échte communicatie en wederzijds menselijk contact

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
feite gaat De Voetwassing echter over de eenzaamheid van jonge mensen, de communicatiestoornissen, de onmogelijkheid om met mekaar tot een vergelijk te komen...Wat me het meest boeit, en dat zit duidelijk in De Voetwassing, is het onvermogen zich te kunnen uitdrukken, de onmogelijkheid contact te krijgen met mensen -- ook al lijkt het een cliché

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Haar treurnis over de onmogelijkheid van het paar is zo existentieel dat de opheldering van de 'schuldvraag' voor haar niet genoeg is. De verzameling materiaal wordt elke repetitiedag

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Zeer amusant proeft hij daar de onmogelijkheid van een tekst

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Het absurdisme wordt gemimeerd, geïllustreerd zonder enige dubbelzinnigheid, terwijl de sterkte van Becketts stukken net ligt in de onmogelijkheid tot klassieke zingeving, tengevolge van de

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Thomas Mann, en regisseur Dirk Roofthooft en acteur Guy Cassiers met hem, gebruiken de liefdesverklaring als een metafoor voor de onmogelijkheid om gevoelens onder woorden te brengen...Over de onmogelijkheid om met de samenleving tot een consensus te komen, over de dood

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Ze tonen de onmogelijkheid

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een stuk over de mogelijkheid van meer genot en ook van de onmogelijkheid ervan, én ook over de mogelijkheid om er toch wat van te kunnen meepikken zonder dat het de orde der dingen in gevaar brengt

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Het is ook geen stuk over de onmogelijkheid tot communicatie

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Het lichamelijke verlangen, de lust die zo vanzelfsprekend was in de eerder genoemde 'fysieke' versies van Quartett vormt voor Chéreau slechts een voorwendsel: Chéreau wil niet de onmogelijkheid van

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
En over de onmogelijkheid van het individu om doorheen het bos de bomen nog te zien, over de chaos die zich vandaag permanent in het eigen hoofd nestelt, over de verwarring en verscheurdheid van de

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
Het wordt een akelige parabel over de onmogelijkheid aan theaterillusies te ontsnappen én over de armoede van de liefde...onmogelijkheid aan theaterillusies te ontsnappen, over de schatplichtigheid aan vastgelegde "speelstijlen", en, in tweede instantie, over de armoede van de liefde, het dwangmatige van sociale verhoudingen...Er is een lijn te trekken van zijn werk in Kwartet en De Hamletmachine met, enigszins reducerend gezegd, teksten over de onmogelijkheid van "warme" menselijke verhoudingen in een theater en een

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Dit genre heeft mij toegelaten mij het best en het duidelijkst uit te schrijven en alle thema's die mij lief zijn aan bod te laten komen: de sociale communicatie en de onmogelijkheid daarvan; de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Eerder accentueert hij het failliet van dit kwartet, beklemtoont hij de onmogelijkheid tot verder leven en het toch niet anders kunnen

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Dat alles zou over de dood moeten gaan, de onmogelijkheid van liefde zonder de dood, het onvermogen erover te praten

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Am Ziel gaat het over de onmogelijkheid tot inpakken, 'de angst voor het inpakken was er al', staat letterlijk in Am Ziel, 'hebben jullie allemaal nog wat staan...Het gaat over de 'dodelijke' onmogelijkheid om met geld om te gaan

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Strauss' postrevolutionaire 'esthetiek van het verlies' ontwikkelt zich rond een aantal herkenbare thema's : de verstoorde tussenmenselijke relaties, de onmogelijkheid om tot zinvol handelen te komen

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Dramaturge Janine Brogt over de onmogelijkheid om van King Lear een eenduidige interpretatie te geven: "De bodem van King Lear is een reeks paradoxen en dat betekent dat er geen bodem is en dat is dus

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Hij berust in de onmogelijkheid van deze verstikkende relatie en vlucht in de drank en de vrouwen

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
De onmogelijkheid om een horizontale rechtlijnige weg af te leggen, de obstinaatheid waarmee de vis tegen het glas botst, zich spiegelt, samenvalt met zichzelf en weer een uitweg zoekt, verticaal nu


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK