Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


234 document(en) met "opleiding" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het werd verdeeld op advies van een daartoe in maart 82 opgerichte raad, over vier onderdelen: 1) de opleiding, 2) de creatie en de spreiding, 3) de hulp aan festivals, aan het concours van Bagnolet...Gevolg: omdat men hier geen artiesten vindt met een toereikende, hedendaagse opleiding, engageert men buitenlandse dansers --en dat terwijl we zelf een enorm danserspotentieel bezitten...het er niet in slaagde om het gebrek aan een ernstige opleiding voor hedendaagse dans weg te werken, ook al werd te Angers een, hoofdzakelijk door Amerikanen geleid, nationaal danscentrum opgericht

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Bovendien werden moderne dansers er doorgaans beschouwd als amateurs die niet hetzelfde aantal jaren opleiding hadden doorlopen als de professionele klassieke dansers en de moderne dans kozen als...discipline te passeren en die toch iets wil uitdrukken; ofwel omdat hij nadenkt en er bewust voor kiest, na zijn klassieke opleiding" (2). Voor een Amerikaans Babel-Babel (Cie Maguy Marin) - Foto...Zou de opleiding er dan toch voor een stuk tussenzitten

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Bij Studio kreeg je een voltijdse opleiding en een veel sterker engagement en attitude tegenover het theater

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Dat expressionisme schijnt Marc Vanrunxt -- wat ik toen nog niet wist-- via zijn beperkte opleiding toch niet onbekend te zijn...Het heeft niet mogen zijn, want naast een gedegen klassieke opleiding liep Clark ook school bij de punk-beweging, wat anderen een kater van formaat en wellicht een noodzakelijke keuze had opgeleverd

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Marianne Van Kerkhoven sprak met hem en dat levert meteen een aanloop op tot het Etcetera-dossier over opleiding en acteursmétier

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
opleiding in dit vak geen begrenzingen kent

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het leek wel een mirakel, want al die acteurs hadden nauwelijks een opleiding gehad

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vanuit de bekommernis dat de opleiding mee de basis legt voor de evolutie van het toneelgebeuren...Ecole Superieure d'Art Drama-tique de Strasbourg (1954), nog altijd door velen beschouwd als modelschool, biedt een gedifferentieerde opleiding...Maar zijn die voldoende gediversifieerd om het mogelijk te maken voor een opleiding te kiezen

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
verschillen nogal wat van mening over de opleiding van de acteur

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hoe was je eigen opleiding...Heeft de ontmoeting met Grotowsky je ideeën over opleiding beïnvloed...Ik maak dus geen proces van een opleiding

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
navolging van Oscar de Gruyter en Herman Teirlinck ziet hij deze nog omvattender: met een verwijzing naar de Japanse traditie laat hij de opleiding beginnen van de leeftijd van 5-6 jaar en ziet hij de...jaren in de Studio als een 'voortgezette opleiding'. De bedoeling is via een nauwgezette trainingspraktijk 'de natuurlijke spelersgaven van het kind zorgvul- Boven: Studio Herman Teirlinck - foto...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Lucinda Childs Dat is ondermeer het geval voor Lucinda Childs - en daarmee zijn we dan waar we uiteindelijk wilden aanbelanden - die, na haar opleiding bij Cunningham, ondermeer met Paxton

Nr. 12, Januari 1985 • Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 TIJDSCHRIFT...
10 PETER BROOK MIRAKELMAKER Hadewych en het genot De nieuwe koers van Globe Dossier opleiding: studeren aan de Studio

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
gekozen zijn, omdat de studio Herman Teirlinck in onze contreien voor dit soort spektakel de beste opleiding biedt

Nr. 12, Januari 1985 • (advertentie)
GALLOTTA, GORIK / H. HOOGT, HAMILTON, HONSINGER, HYENA /1. INTERNATIONAAL, ITALIË, INSTITUUT VOOR LICHAMELIJKE OPLEIDING, INTENSE ERVARINGEN, INTERNATIONALE CULTURELE SAMENWERKING / J. JOWITT, JOIA, JAPAN, JONG

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen...Eigenlijk heb ik met mijn Studio-opleiding dus nog niet veel aangevangen...De Studio-opleiding sluit dat wel niet uit, maar er wordt minder belang aan gehecht

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Waar lagen de accenten in je opleiding en wat ervaar je als een tekort...Zowel de opleiding als het werken met Ivonne Lex, Français Beuckelaers, Zdenck Kraus, Tillemans, Jan Gruyaert, Claus, Bert André, Julien Schoenaerts, enz

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
van het theater en voor de sce-nografische revolutie die zich op dat ogenblik voltrok (Gordon Craig, Meyerhold, Tairov, ...). De Meester kreeg zijn opleiding als acteur van Royaards en Verkade

Nr. 13, April 1986 • Edward van Heer • Jan Ritsema: "Ik maak graag mooie produkties,...
Na zijn Mulo-opleiding ging hij varen en deed hij zijn militaire dienst...Ik had er nogal veel over te vertellen, maar zat tegelijk met een hoop scepsis over die opleiding...Toen in Amsterdam die opleiding werd gekoppeld aan de regieopleiding heb ik beide nog een tijdje gecombineerd, maar toen ben ik er definitief mee gestopt

Nr. 13, April 1986 • Katie Verstockt • Marc Vanrunxt kijkt om: Een modespektakel en...
De afdeling Mime-opleiding van de Amsterdamse theaterschool stelde Vanrunxt voor een videoproduktie te maken met leerlingen van de school


Toon volgende resultaten





Development and design by LETTERWERK