Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "oproep" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultatenNr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Een vlammende oproep tot polemiek

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Gedirigeerd beleid "Over sommige van mijn uitspraken, zoals mijn oproep tot een gedirigeerd theaterbeleid, bestaan een reeks misverstanden

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Deze Tijl wordt een soort Willem Teil, zonder de 'naïeve' parabel-afrondende eensgezindheid, maar precies door het schijnbaar-resigna-tieve slot een laaiende oproep tot besluitvorming en doorzetting...Dit tweede luik wil geen rechtstreekse politiek bedrijven maar een aanschouwelijke oproep uitmaken om van de individuele overtuiging uit te groeien tot een 'volkse gemeenschapsdaad' (een taalgebruik

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Dostojewski en "Oproep tot boetvaardigheid" van de profeet Isatas, Nota: ïn de brief uit "Arme Mensen" werden wijzigingen aangebracht

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De francofone achterban spartelde tevergeefs tegen onder andere via volgende pathetische oproep in Le Courier d'Anvers: "Donc, laissez le Royal fêter son centenaire ... Laissez donc, s'il en doit être

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Kaaitheater
Jean-Claude Gallotta: Ik geloof dat ik paradoxen oproep Het moet zowat onmogelijk zijn een dierlijk-zinnig gesprek te hebben met Jean-Claude Gallotta, ziener en dichterlijke ziel...Sommigen noemen het intiemer, anderen zeggen dat het explodeert, dat er ritme zit in de muziek,... Ik geloof dat ik paradoxen oproep, geen tegenstrijdigheden

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Daarom deed hij einde juni een oproep om suggesties, voorstellen, kritiek

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
aan alle toneelgroepen werd rondgestuurd, doet de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) een oproep tot suggesties m.b.t

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Het stuk kan in geen geval geïnterpreteerd worden als een oproep tot politieke actie

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Theatergeschied-schrijving: oproep Onder impuls van het Vlaams Theaterinstituut (in oprichting) werd door de vier Vlaamse universiteiten (U.I.A...Bij deze willen wij dan ook een oproep doen tot alle particulieren, die-zelfs in vergeten hoeken van kelders of zolders-over documenten zouden beschikken, die ons kunnen helpen, het verleden van het

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Nog in 1984 doet hij een nieuwe oproep tot een constructieve discussie over de herziening van het cirriculum

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Het aktiecomité heeft een oproep gedaan om ze te helpen, met geld... Lydie Met levensmiddelen ook

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Hij doet een oproep tot jonge drakendo-ders om zoals Siegfried de "draken", dat zijn de meio's, uit de Gentse schouwburg te verdrijven: "Uit de balans van de inventaris der tooneel-kunst in Vlaanderen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
met een verwijtende ondertoon in z'n stem) Uw dringende oproep heeft me verhinderd een lucratieve transactie af te sluiten

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Vooralsnog lijkt echter meer de dramatische oproep van Prof

Nr. 26, Juni 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Het heengaan
Vorige week stond er in de krant een verslag van een actie van ultra-rechts Vlaams Blok in Antwerpen: aan middelbare scholen werden pamfletten uitgedeeld met de oproep 'Verklik je linkse leraars

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Elke oproep tot omzichtigheid wordt tegenwoordig onmiddellijk verketterd

Nr. 34, Juni 1991 • (advertentie)
Sint'PieterS'Woluwe Thielemanslaan 93 - 1150 Brussel Tel: 02/773 05 92 (Elke werkdag van 8u30 tot 12u en donderdag van 14u tot 16 u) OPROEP Fact roept aankomende regisseurs op om

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Dat Wagner zich afkeerde van de "natuurlijke zinnelijkheid" beschouwde de filosoof als een perversie die getuigde van levenshaat, als een oproep tot tegennatuurlijkheid : "(...) ich verachte jedermann

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
Edith Clever in Die Marquise von O Op 11 mei 1990 besluit Günter Grass een ultieme oproep tot omzichtigheid bij de Duitse eenwording, gepubliceerd in Die Zeit, als volgt, na een denkbeeldige