Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


274 document(en) met "overheid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
Dat niet alleen wat op de scène gebeurt maar alles wat daar mee samenhangt, tot het door de overheid gevoerde theaterbeleid, binnen het bestek van een theatertijdschrift valt, mag duidelijk zijn

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Waarbij men niet mag vergeten dat het TNS direct afhankelijk is van de minister van cultuur, de plaatselijke overheid heeft er - gelukkig maar zo zegt J.P

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Welke zijn de moeilijkheden bij dit niet-geïnstitutionaliseerde theaterwerk ? Liggen er oplossingen in het verschiet en - daar draait het toch steeds om - wat kan er van de overheid verwacht worden...Het hoort tot de plicht van de overheid om hierop toe te zien, de aan- of afwezigheid van een uit privé-initiatief ontstaan centrum mag hier niet de doorslag geven...deze algemene (regionale) context moet de beleidsdiscussie gevoerd worden én in de nieuwe centra én door de overheid

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
over: onze kranten vermeldden ternauwernood de gebeurtenis, laat staan dat het de publieke opinie of de overheid beroerde

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Er is geen geld of ruimte meer voor nieuwe theatergezelschappen, beslist de overheid

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Het geharrewar rond het krimpende geld van de overheid voor toneel heeft weliswaar nog niet geleid tot een diepgaande discussie over het toneelbeleid, maar het embryo van het debat spookt wel al rond...Naarmate de overheid steeds harder roept geen geld meer te ontwaren in de put onder de staatskas, gaan de toneelmakers meer en meer op zoek naar sponsoring buiten de staatskanalen om...De overheid zou via de hefboom van de subsidies een beter publieksbeleid bij de gezelschappen kunnen bevorderen

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Toen de Nederlandse overheid op zoek ging naar een lam om de honger van de crisiswolf te stillen, slachtte zij, gesteund door het zwijgen van de connaisseurs, Proloog...En vind je het politieke censuur van de overheid om Proloog weg te bezuinigen ? "De redenen van de overheid om zich van Proloog te ontdoen hebben niets maar dan ook niets vandoen met de...De overheid hakt in op de zwaksten, zo simpel is dat

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
De Vlaamse executieve besloot toen een warrige en schemerige discussie binnen en buiten decreet de Raad omtrent het geld van de Vlaamse overheid voor de toneelkunst

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Vandaar ook die angst van de overheid voor het theater

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Twee initiatieven Door de vermindering van het geld van de overheid voor toneel ziet de toekomst voor de nieuwlichters er niet bepaald hoopvol uit...één van de mogelijkheden van de overheid om daar tegen in te gaan niet om bestaande initiatieven die alternatieven bieden, te steunen...En omgekeerd: de theaters betalen aan de overheid

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Dergelijke contradicties veroorzaken spanningen die de overheid op zijn beurt ertoe nopen agressiever op te treden

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Dan ontmoette ik hem op een cruciaal moment: ik was net in Tsjechoslovakije toen het Charta 77 aan de overheid werd aangeboden

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Anders is het gesteld met de "openbare" schouwburg die gefinancierd en gesubsidieerd wordt door de overheid

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
en, als de overheid mee wil, een gezelschap in Amsterdam met volledige 'carte blan-che'. Rijnders hierover: "Het produkt, het stuk moet het meeste gewicht hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
meer geld van de overheid (wat ze niet zullen krijgen); pleiten voor contacten met sponsors die belastingvermindering zullen krijgen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
De lessen waren ondermaats, wat ik niemand verwijt, want vandaag is toneelles geven nog frustrerend, zonder dat je dat iemand kunt verwijten, tenzij de overheid, die de mogelijkheden niet schept

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Guido Fonteyn heeft zich daarin vergist: de overheid doet niets

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Maar geen enkele theatermaker in dit land weet officieel of de overheid zijn activiteiten zal subsidiëren

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wanneer een begroting voorgelegd wordt met een verantwoording voor bepaalde activiteiten in een regio dan zou de overheid het tekort moeten financieren...Onder het Oostenrijks bewind, waar weinig over gesproken wordt, heeft de clerus zich zò veeleisend getoont dat zelfs de onverschillige Oostenrijkse Overheid vond dat ze overdreef

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Op een moment dat elk verstandig plannend theatergezelschap zijn repertoire voor het nieuwe seizoen '84-'85 heeft opgesteld, deelt de overheid, die het advies van de Raad van Advies voor de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK