Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


539 document(en) met "politiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tekstaanhalingen uit Medea en het essay In de politiek en op de planken of: de glimlach op het gelaat van de tijger, International Theatre Book-shop, Amsterdam 1982). Johan Callens

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
de praktijk leidt dit tot dagjes-politiek, ongewilde oppervlakkigheid, amateurisme

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik ben matroos, ik geloof niet in politiek...De politie van onze minister Fouché vraagt niet of je in politiek gelooft

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
veertien titels van strijdend politiek toneel dat door deze energie gedreven werd op de affiche gehad...Deze en andere teksten van Dario Fo, de persoonlijke contacten met hem, de stages die hij leidde, werden voor de Vlaamse acteurs een leerschool om te komen tot een "politiek poëtisch volkstheater...Ook politiek-ideologische accenten werden binnen de gedeelde marxistische visie verschillend gelegd en er waren problemen met het collectieve karakter van het zelfbeheer

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Van oude geesten los Het Kollektief moet dus los van oude geesten en toch politiek blijven

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Theater-politiek gezien is het bij een bezuinigingsronde erg onfortuinlijk één van de vier geplande produkties niet te laten doorgaan

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
1981 werd een uitzuivering merkbaar: minder mime, geen direct-politiek theater meer, het individu staat veel meer centraal, rechtlijnigheid moet plaats ruimen voor complexiteit

Nr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
Met Proloog verdwijnt het prototype van een bepaald soort politiek toneel dat termen als 'debatlijn', 'perspectief' en 'doelgroep' in de dramaturgie introduceerde...Voordien was hij reeds betrokken bij de eerste pogingen tot politiek toneel in het naoorlogse België, namelijk de Werkgemeenschap van de Beursschouwburg (69-70) en Het Trojaanse Paard (70-71). Anno 83...Dat was vanuit filosofisch standpunt misschien niet de volledigste benadering maar vanuit politiek standpunt wel de belangrijkste

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Dirigistische politiek betekent organiseren, beslissingen nemen...Dirigistische politiek betekent dat de staat engagementen aangaat, eisen stelt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Liz LeCompte: Dat nog steeds vastzitten aan...
Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...Politiek wil zeggen: het werk in een bepaalde richting sturen, vooraleer je weet welke richting dat zal zijn...En ook mijn manier van werken maakt het politiek, in die zin dat ik constant inhamer op wat er met mij gebeurt

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Over politiek in theater "Ik zou zeggen: mijn theater is niet politiek, maar sociaal...Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert...Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Een elk-wat-wils-repertoire, zowel politiek als artistiek, maar geen megalomanie meer...veelbelovend: Büchners Léonce und Lena, zijn moeilijkste stuk omdat de verschillende niveaus (komedie-politiek-filosofie) alle even inzichtelijk moeten worden, Alfred Hegen-scheidts Starkadd, het...Tenslotte de zekerheden: Tiedrie zal zich met Thea Doelwijts Prisiri Stari politiek duidelijker kunnen profileren

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Policie, poëzie, politiek... I Zóó sterk

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Dit tweede luik wil geen rechtstreekse politiek bedrijven maar een aanschouwelijke oproep uitmaken om van de individuele overtuiging uit te groeien tot een 'volkse gemeenschapsdaad' (een taalgebruik...Religieus getuigt hij, politiek bepleit hij

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
de politiek is men bang voor omwentelingen, als individu ben je bang om te sterven, om ziek te worden

Nr. 4, September 1983 • Jean-Pierre De Decker • Wat moest bewezen worden
Hier voert men een politiek waar zekerheden en risico's tegenover elkaar worden afgewogen

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
Theater moet erkend worden als een essentiële menselijke activiteit (geen spiegel) evenwaardig aan alledaags sociaal gedrag, politiek of godsdienst waarmee het interageert...Politiek bedrijven zoals het Living Theatre of Brecht is uit den boze...Evenmin stelt Schechner een concreet politiek programma voor om sociale onrechtvaardigheid te verhelpen; dat is 'politics of direct action'. Theater is 'politics of the imagination' en werkt met

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het kan toch geen politiek van de directie zijn om betere voorstellingen minder vaak te tonen...Dario Fo plaatst deze verhalen nadrukkelijk in een politiek verband...Het aspect obsceniteit is daarbij een dankbaar thema, omdat het meteen een politiek-morele vraagstelling oproept

Nr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
het komt er niet op aan politiek theater te maken, wel theater politiek te maken BLIJF NIET GELATEN OP DE WONDEREN WACHTEN Mei bijdragen van: Dyanc Abs


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK