Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "politisering" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Paul De Bruyne • Exit Proloog
De politisering van Proloog heeft natuurlijk niets te maken met Mozes die zijn staf op de rots slaat en het politieke water komt er plots uit...Het gezelschap had behoefte aan een zekere politisering en zij zagen mijn werk bij de Beursschouwburg, Het Paard en als gastregisseur in Vrijheid, ja, neen, geen mening als een antwoord op hun

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En de politisering van de cultuur bij ons, is een ramp

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
De toenemende politisering van ambten dreigt het hele officiële Vlaamse theater in puin te leggen, voor zover dat al niet het geval was...Bij het bekijken van deze structuren lijkt het wel dat de politisering van het theaterleven --zeker sinds de instelling van het cultuurpakt-- steeds verdergaande vormen begint aan te nemen en zelfs

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
16 In dit nummer ook nog De politisering van het theaterbeleid, pag

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Je zou kunnen zeggen - en daar wijt ik in het theater alles aan - dat de politisering er voor een groot deel schuld aan heeft...het begin van het gesprek zei u dat één van de grote kwalen de politisering is. De indruk heerst dat u de kandidaat van een politieke zuil was

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Inmiddels kan men hier niet anders dan het politieke gevecht met de particratie aangaan, opdat de politisering afgebouwd wordt en het cultuurbeleid de plaats toegemeten wordt die haar toekomt; nl

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Voor u gaat die tendens tot politisering blijkbaar uit van de cultuurmakers, terwijl de overheid of het politieke bestel zelf - via bijvoorbeeld het Cultuurpact en de daaruit voortvloeiende...Wij gaan akkoord met u wanneer u de politisering van de huidige subsidiepolitiek aanklaagt, maar wij menen wél dat de overheid een taak heeft in de cultuurpolitiek...Als u mij kan overtuigen dat er praktische middelen bestaan om die politisering uit te schakelen, trek ik mijn voorstel in." Stereo Tot nog toe hebt u wel gezegd wat de functie van de

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Die vijanden heten: bureaucratisering, politisering, reglementering, verzelfstandiging van structuren, enz

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
over toneelvernieuwing en politisering terug te vinden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Politisering Het TNP, het Piccolo Teatro en de RSC zijn typische exponenten gebleken van de sociaal-democratie van de jaren '50 en '60...De radicale politisering van elk dramatisch en theatraal probleem leverde werkvormen op die grondig verschilden van de ensembles -- om niet te spreken van de eigenlijke overheids- of privé-theaters

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Die vijanden heten: bureaucratisering, politisering, reglementering, verzelfstandiging van structuren, enz..." (Etcetera 15) December 1986 "Wat voor u kwaliteit is is het voor een

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het zou immers betekenen dat de kunstenaar zich neerlegt bij de volledige politisering van het kunstenbeleid, terwijl hij er alle belang bij heeft op eigen condities te kunnen werken

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
die zin kunnen we misschien van een 'politisering van onderuit' spreken

Nr. 75, Maart 2001 • Loek Zonneveld • De Onttovering
Waltz & Ostermeier in januari 2000: ‘Het theater kan een plaats van bewustwording en daardoor van her-politisering zijn

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
politisering, bureaucratisering en specialisering...De politisering van het cultuurbeleid, in de partijpolitieke betekenis, mag dan wel samen met de verzuiling stilaan verdwenen zijn, een aantal beslissingen werkt tot vandaag door (p. 41-42). De

Nr. 79, December 2001 • Stefanie Wenner • Het spook van de toeschouwer of de...
Het gaat dus niet in de eerste plaats om de politisering van de inhouden, maar veel meer 0111 een poging 0111 door verschuivingen van de formele structuur van het theater stemmen te laten weerklinken

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
België, in Brussel is dat een acuut probleem, gezien de politisering, gezien het feit dat er overal 'schotten' geplaatst worden

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Culturele instellingen als actainten: (dans)werkplaatsen & cultuurbeleid
Vlaanderen, maar in de omringende landen is het vaak niet anders, wil het op dat vlak nogal eens mislopen (en dan niet alleen omwille van een nog altijd reële politisering van het culturele veld). De

Nr. 93, Januari 2004 • Jeroen Peeters • Schimmenspel als herinneringsarbeid: Het documentaire theater van...
pleit in zijn essaybundel eveneens voor een politisering van de herinneringsarbeid, omdat een sterk ethiserende, a-historische benadering van de Shoah in de wijsbegeerte haast paradigmatische vormen

Nr. 94, December 2004 • Elke Van Campenhout • Salzburg lied to us
Het problematische is echter, dat dit voorval eerder functioneert als een signaal voor een groter kwaad: de kritiekloze politisering van het kunstdiscours door makers en programmatoren, die


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK