Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


40 document(en) met "post-Auschwitz God" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Het bewustzijn van 'verpletterende omstandigheden' is een post-modern bewustzijn...Zonder het post-modernisme echt te definiëren (hiervoor verwijst hij naar zijn artikel The End of Humanism) beschouwt Schechner het als een mogelijke 'liminal' of overgangsperiode...De culturen zijn de grote kracht van het post-modernisme

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Tweemaal zit ik een uur lang met uitgestrekte arm, smekend om enig contact met wat er op de scène aan het gebeuren is. Waar Steve Paxton mee bezig is, bij God, ik kan er maar niet achterkomen...God, wat een feest, wat een feest was het...Het post-industriele tijdvak en de post-moderne dans hebben met mekaar te maken

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Drie Zusters hadden gezien, zegden: 'God, jullie kunnen echt karakters spelen...de deconstructivistische benadering van dramatische teksten). Maar diezelfde veelzijdigheid in post-moderne voorstellingen is vaakde oorzaak van betekenisverwarring en obscurantisme, zelfs

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Maar dat zijn geleerde heren die doen alsof men in het theater moet gaan zitten nadenken, mijn god, theater is toch de laatste plek om na te denken...Deze wordt beperkt tot het afwikkelen van de post...Maar post heeft te maken met "geschreven" sinjalen van de buitenwereld (i.c

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De keizer van de Herengracht". Haagse Post, 15 juni, 1985...Jupiter is god, maar ook op stormachtige manier mens

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Ik heb wel tien vrouwen gekend die het mij vroegen, maar nee, ik ben op post gebleven...Moeder Ik geloof niet dat God zich van mij veel aantrekt...Heer (Legt een hand op zijn borst) God eren in uw liefde voor de anderen

Nr. 14, Juli 1986 • Johan Thielemans • La Finta Giardiniera, de voorstelling
afgespeeld: Belfiore is de post - Othello (als deze zich niet van het leven zou benomen hebben), de liefde op valse gronden (tussen de graaf en de rijke Arminda zijn er motieven die met status en geld te maken...Maar later in het stuk, wanneer het ook van kleding verandert, wordt het een soort god van de liefde, een experimentator, die langzaam maar zeker het oneven wicht uit de wereld helpt

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Hun geloof is verweerd, en het decor dat hun sjofele oude pastorij voorstelt, weerspiegelt perfect hun van-god-verlaten geteisterde gemoed...Hierbij zijn weliswaar God en geloof van ondergeschikt belang: het kerkelijk instituut moet behouden en de kerkfabriek draaiende gehouden worden...af in een (gesuggereerde) televisiestudio, en vier mensen bewegen zich door deze ruimte als was het een post-nucle-air, desolaat landschap

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Bacchanten wordt de mens verpletterd onder de gewelddadige willekeur van een god die door het mensenverstand niet gevat kan worden...Chris Lomme die in De Overtocht meespeelde, haalde hem naar KVS om Agnes en God van John Pielmeier en zijn nieuwste stuk Moeder (1968) als een tweede-pla-teau-produktie te komen regisseren...God staat voor de mensheid, voor liefde, voor alles

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Ik verlang naar je, Marianne, ik begeer je... Verdomme, Marianne... Oh God... Marianne blijft schijnbaar onbewogen...Ze trekt de post uit zijn handen, frommelt de brieven op en gooit ze weg...Marianne Mijn God, voor jou ben ik tenminste uitwisselbaar

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Post-scriptum: bij het buitenwandelen uit de omgebouwde Hallen van Schaarbeek, kon de toeschouwer een installatie bekijken van Herrmann als plastisch kunstenaar...Luk Van den Dries Repliek Rockers op zoek naar een infrastructuur Post ergo propter...Dat lijkt mij een argumentatio post hoe, ergo propter hoe

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
Niets gaat verloren voor deze metafysische Blik (het oog in de driehoek : 'God ziet mij') : elk verlies wordt (schijnbaar) gerecupereerd en het Andere (Het Buiten) wordt gewelddadig ontkend...het spoor van denkers als Marx, Nietzsche en Freud is het 'post-metafysische' denken erop uit om "de theatraliteit in het hart van de theoria, d.w.z...Het post-metafysische denken staat daarentegen in het teken van het Andere, het niet-systematiseerbare, dat wat niet verinnerlijkt kan worden en dus altijd noodzakelijk Buiten blijft

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Men beleeft hem wel, maar achteraf zou men bij God niet weten waarom...Soms stuurt Peeters aan op een puur "post-positivistische" (de term is van hem zelf, p287) reconstructie...Als men bereid is de structuralistische en post-positivistische apriori's van het werk te accepteren, dan zal men het ongetwijfeld beschouwen als een revolutionair ontwerp

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Uw vroomheid en zin voor het schone zijn nu van geen tel meer; dat er nauwelijks een verge- lijking is tussen de economie van het post-industriële tijdperk en de handel van...de late Middeleeuwen wordt vergeten; dat het laat-Middeleeuwse imago Dei, met gevouwen handen knielend voor de door God geschapen kosmische harmonie, en de twintigste-eeuwse homo economicus, het...toch logisch en evident was dat de mens god altijd ergens boven zich, in een hemel localiseerde, want dat was, zei ze, de enige richting waar de mens met zijn lichaam niet naartoe kon

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Kleinkinderen van de post-punk, werden beide voorstellingen gekenmerkt door een grote onthechting t.o.v...De Singel Antwerpen Trisha Brown Company Trisha Brown is één van de meest vooraanstaande post-moderne choreografen uit de Verenigde Staten van Amerika...De inhoudelijk nogal weinigzeggende term 'post-modern' verbindt haar met tijds- en geestesgenoten als Steve Paxton en Lucinda Childs, choreografen waarmee ze destijds samen het kunstenaarscollectief

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
BACTERIOLOOG De meeste van die kinderen belanden in snuff-films, die films waarin die kinderen eerst geneukt en dan -echt- vermoord... MOEDER Ach God...SCENE 7: IN DE ONDERWERELD CINEAST Toen ik terug kwam van een korte vakantietrip naar Baden Baden, vond ik tussen mijn post een brief van Frank waarin hij me mededeelde dat ik de...Zelfs de vrouw in de kiosk waar hij iedere dag zijn kranten kocht, nog altijd, had gevraagd, gaat het weer een beetje ? Ik kan veel hebben, zei hij, en zij weer : Ach God

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
mijn god wat moeten we doen ik zou niet eens een nummer kunnen draaien, weet je dat...maar dat zegt niks, ussie was tweeënvijftig en die had zo'n neus en die trouwde nog met zo'n knap italiaans ding en herman o god ja herman zo'n knappe duitse jongen hij maakte van die prachtige...EMMA tot het gezakt is LIED (op) ze komt zo naar beneden ze wil eten TIEN o god het eten helemaal vergeten o god EMMA

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
De koning en God zijn dood, maar de theaterzaal is overgebleven...Het is, zo je wil, een post- postmoderne voorstelling, omdat ze niet gewoonweg fragmentair is, maar het gegeven van de fragmentatie juist thematiseert, onderzoekt, er een lijn in probeert te krijgen

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Met een zwaar hoofd stond ik tegen acht uur op post...Het is de bedoeling van God geweest, dat deze eerste optreedt als beschermer van de laatste", zei hij filosofisch en met een frans accent...Te denken dat we afstammen van deze schepselen is strijdig met de christelijke leer van God, maar is het oneerbiedig om te veronderstellen, dat wij een heel verre voorvader

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
Daarna is er alleen nog de verveling, alles is gelijk, er zijn geen grote gebeurtenissen meer, geen helden, God is dood, alleen het volk blijft over als massa, knetterend vuur en kabbelend water...Hij maakt na de Ring nog een opera die helemaal doordrongen is van een soort post-factum - mentaliteit en waarin hij zich afvraagt hoe nog überhaupt kunst te maken, een opera te brengen... de Graal op...eindeloos uitrekbaar en op ieder moment afbreekbaar)."(6) Televisie is post-Oedipaal, post-castratie


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK