Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


251 document(en) met "publieke" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
over: onze kranten vermeldden ternauwernood de gebeurtenis, laat staan dat het de publieke opinie of de overheid beroerde

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Onafgewerkte aanzetten van theaterprojecten leidden tot een publieke afkeuring en ten slotte tot oplopende ruzies die zelfs via de pers werden uitgevochten

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De naam alleen al van de auteur is in het door het NVT bespeelde Ankerruitheater goed voor een behoorlijke portie publieke belangstelling en die kan een theater dat uitsluitend van Vlaamse dramaturgie...Als het NTG 'technische redenen' moet uitvinden om een voorstellingsreeks bij gebrek aan publieke belangstelling af te toppen, moeten er vragen rijzen

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Een theatrale produktie zonder concessies moet te verzoenen zijn met publieke opkomst

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Deze zijn steeds een bepaalde thuis geweest in vergelijking met de schouwburg als publieke ruimte waar de gemeenschappelijke gevoelens uitgewisseld worden

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Die andere soort kwaliteit is voor de vernieuwing en voor het levendig houden van de theater cultuur natuurlijk van wezenlijk belang, maar kan niet onmiddellijk rekenen op publieke bijval

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Early Morning (1968) werd in zijn geheel verboden wegens vermeende laster aan publieke symbolen zoals Queen Victoria, Disraeli en Florence Nightingale en allicht wegens zijn centrale metafoor, het...Dit komt vooral tot uiting in 'publieke alleenspraken', passages (deels analyse, deels parabel) waarin op het eerste gezicht Bond het publiek direct aanspreekt maar waarin feitelijk het personage

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Gat in kop daarentegen is, althans wat publieke impact betreft, een voltreffer...Hij gooit gruwelijke beelden de zaal in, refereert aan bekende publieke figuren en toestanden, doet het Nederlands en zijn dichters wat geweld aan en ramt er wat eigen vaarzen tussen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
steeds over een rijk acteurspotentieel; verhuisde in 1980 naar de nieuwe stadsschouwburg; is op dit moment zowel wat de artistieke prestaties als wat de publieke belangstelling betreft in neergang; de avant

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
De publieke opinie én de verantwoordelijke instanties waren kort voordien echter opgeschrikt door een tragische bioscoopbrand te Scles-sin

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Terwijl theater de oudste en enige kunstvorm is waar publieke zaken openlijk behandeld worden

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Dat had aanleiding kunnen geven tot een interessante vergelijking, een boeiende publieke confrontatie

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het is dan ook geen wonder dat het Maison van een ruime publieke belangstelling kan genieten en dat jonge choreografen uit heel Frankrijk er steeds meer voor voelen om in Lyon te debuteren

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Het enorme publieke succes --we hebben per avond 250 staanplaatsen aan jongeren gegeven-- is gegroeid uit die reflectie over zijn opera's." "Voor de volgende vier jaar hebben we, op grond van

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
De RAT lijkt iets in die zin te bedoelen: "Uit dubbel gebruik binnen de Brusselse regio volgt verspilling van geld en artistieke energie, met tevens uitermate beperkte publieke respons...Maar is er reëel "dubbelgebruik"? En de beperkte publieke respons, geldt die alleen Brialmont

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Het geeft theater de glamour, de uitstraling en publieke respons die het in de dagelijkse sologang ontbeert

Nr. 11, Juni 1985 • (advertentie)
manifeste gebrek aan ko heren te, publieke oordeelsvorming (inzake mediabeleid)' 'een onmisbaar element in de hele discussie' (Knack) Met bijdragen van Luc Boone, Herman Balthazar, Dirk Tiele

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
BRIALMONTTHEATER: ongunstig in verband met dubbel gebruik binnen Brusselse contekst, zeer zwakke publieke respons en verdwijnen van jeugdtheater opdracht

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De publieke belangstelling is echter niet noodzakelijk recht evenredig met de artistieke waarde van een toneelproduktie, en ook niet met de sociale functie ervan

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De cijfers bevestigen in ieder geval dat het NTG qua publieke belangstelling hoog scoorde: reisvoorstellingen inbegrepen speelde het NTG het eerste seizoen voor 77.212 toeschouwers (gemiddeld 471 per


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK