Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


46 document(en) met "regeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • (advertentie)
Met een veilige, vlotlopende regeling van al uw periodieke uitgaven (huur, telefoon, elektriciteit, enz...) Met alle moderne betaalmiddelen, die omgaan met geld in de wereld van vandaag een

Nr. 10, April 1985 • (advertentie)
Met een veilige, vlotlopende regeling van al uw periodieke uitgaven (huur, telefoon, elektriciteit, enz...) Met alle moderne betaalmiddelen, die omgaan met geld in de wereld van vandaag een

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
1954 werden de 'toelagen aan de dramatische kunst/ die voorheen in een unitaire regeling ftfty-fifty over Franstalig en Nederlandstalig toneel in België werden verdeeld, voor het eerst afzonderlijk...De regeling van de rijkstoelagen verloopt dus sinds de tweede wereldoorlog in cycli van telkens ongeveer tien jaar: het KB van 1954 werd in 1964 herzien; tien jaar later kwam het theaterdecreet tot

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
zijn stadspersoneel (en vaak politiek benoemd), een regeling die waarschijnlijk nog dateert uit de tijd dat zaal mét personeel aan een directeur in concessie werd gegeven

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Een nieuwe regeling in het Nederlandse theaterbestel voorziet trouwens in een termijn die een bepaalde (artistieke) bewindsploeg krijgt voor de verwezenlijking van haar plannen, namelijk drie jaar

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Dit kan niet los gezien worden van de regeling van het auteursrecht: men moet schrijvers aanmoedigen om nationale stukken te schrijven: over het leven van eigen kunstenaars, historische figuren, het

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
een (voor-)ontwerp van decreet 'houdende regeling van de subsidiëring van podiumkunsten', ingediend door gemeenschapminister van cultuur Patrick Dewael

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
van het Paritair Comité voor het Spektakel en een meer nauwkeurige regeling van de investeringstoelagen die misbruiken (een zaal met subsidie renoveren en daarna lucratief verkopen bv...regeling- en de sociale voorwaarden voor de medewerkers moesten even goed gegarandeerd worden als voor andere werknemers

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Raad van State reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten Onlangs gaf de Raad van State zijn mening te kennen over het 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...Er wordt hiervoor expliciet verwezen naar al de voorwaarden die gelden voor de gezelschappen (9). Deze situatie maakt elke uitwerking van deze regeling praktisch onmogelijk...tot 20%. De desastreuze gevolgen die deze regeling kan hebben op de gezelschapsstructuur werden hoger reeds vermeld

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
Nu moeten ook de werktijden, anciënniteitsregelingen en contracten in een verplicht te volgen regeling worden opgenomen (9). In de meest recente tekstversie worden criteria omschreven die de...bevoegde adviesraden moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale werking en het beheer van elke organisatie voor podiumkunsten te beoordelen (10). Daarvóór gold deze regeling enkel voor de organisaties...Wellicht per seizoen (14). Binnen de regeling van de financieringsenveloppe werd in de vorige edities reeds een formeel onderscheid gemaakt tussen basis-, wedde- en werkingssubsidies

Nr. 38, Mei 1992 • Dirk Vanhaute • Het kindertheater zit in de lift. Een...
Een centrum moet duidelijke keuzes maken of het moet een aparte regeling uitwerken met zijn subsidiënten, maar het mag niet de gezelschappen hierdoor in de kou zetten

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Door deze regeling werden de theaters verplicht binnen een vastgestelde budget hun financiële situatie te saneren

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Een goede regeling probeert een evenwicht te vinden tussen de verschillende belangen en houdt zo veel mogelijk rekening met de kenmerken van elke situatie...Na twee jaar van onduidelijkheid, probeert de minister van financiën de regeling vanaf 8 oktober 1992 beter sluitend te maken, overigens op een niet overtuigende wijze...Dit document is in principe bindend voor de belastingsambtenaren die de regeling in de praktijk moeten uitvoeren

Nr. 44, Februari 1994 • Paul Corthouts • Tewerkstellingsimpulsen in de culturele sector
Ronde-tafel Deze regeling is niet zonder belang nu er steeds vaker geroepen wordt om een vermindering van de zware loonkost

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Johan Van Heddegem: Ten eerste dat de kunstencentra die echt multidisciplinair werken, en die dus video, muziek en beeldende kunst op het programma hebben, een duidelijke regeling krijgen

Nr. 55, April 1996 • En dan volgt nu een korte pauze
Toch is er hoop op een structurele regeling: al sinds het aantreden van minister Martens wordt een tiidschriftenbeleid in het vooruitzicht gesteld

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een aparte regeling voor dans bestond niet

Nr. 62, December 1997 • Marleen Baeten, Wouter Van Looy • Huisje kunst
Dat voorzag naast de subsidiëring van toneelgezelschappen ook in een regeling voor dans, muziektheater en kunstencentra...Elke regeling zal de evoluties in de praktijk achternahinken

Nr. 64, Juni 1998 • Redactioneel
Deze kortzichtige kwantitatieve regeling ontlokte terecht een storm van protest, met als gevolg dat volgend jaar de 1000-grens wegvalt en de minimumgrens verlaagd wordt tot 300...afwachting van de nieuwe 'nieuwe regeling' wordt voor de meeste tijdschriften in 1998 een status-quo gehandhaafd ten opzichte van 1997


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK