Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "regionale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De verzamelde subsidies van alle lokale, regionale en nationale overheden zijn echter zeer gering...deze algemene (regionale) context moet de beleidsdiscussie gevoerd worden én in de nieuwe centra én door de overheid

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
De regering onderhandelt met de stad of de streek, zodat ze altijd kan terugvallen op een regionale partner tussen haar en het gezelschap

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
1981 werd een nieuwe geldschieter gevonden: het regionale bestuur (de Gonseil Général du Rhöne). Er zou echter nog heel wat water door de Rhöne vloeien vooraleer de hoogste (nationale) instanties ook

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De socialistische minister van Onderwijs Leo Collard had ingezien dat 'de regionale exploitatievoorwaarden van de schouwburgen* ('conditions d'exploitation'...) in de twee landsgedeelten niet

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De uitstraling van deze kritieken bleef beperkt vermits hoofdzakelijk regionale voorstellingen gerecenseerd werden...Behalve de verruiming van regionale- naar internationale uitgangspunten, is ook nog de zeer belangrijke verschuiving van de objectieve naar subjectieve kritiek merkbaar

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Lerman: "Het Network is vitaal voor regionale artiesten

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Het jaar dat Yerma in première ging, 1934, was het jaar van de regionale volksopstand in Asturië, een kortstondig succes, dat allen die links aanhingen hoop gaf (anarchisten, socialisten, communisten

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
De antropolo-gisch-sedentaire aard van het beest zit er voor iets tussen en het regionale stamverband maakt dat je van een Brussels, Antwerps, Gents publiek kan spreken

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans, Pol Arias • Peter Sellars, Amerikaanse wonderknaap
Maar zelfs dat regionale theater dat dertig jaar geleden hevig moest vechten, zit nu ook in een midlife krisis, het stimuleert je niet meer

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
Het is natuurlijk tekenend -- het is vandaag de dag nauwelijks anders -- dat het theater niet als theater wordt beoordeeld maar altijd op zijn haalbaarheid binnen een ideologische, regionale

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het boek tracht een overzicht te geven van een turbulent leven: de moeilijkheden bij de identiteitsbepaling van het gezelschap, problemen met de regionale of landelijke status, de daaruit...resulterende wrijvingen met regionale subsi-diënten, de wisselende (zo om de zeven jaar) artistieke leidingen, de botsingen tussen artistieke ambities en zakelijke plannen...Daaromheen hebben de bestuursleden en zakelijk leiders het woord: zij geven vooral inkijk op het subsidieleed en de inmenging van de regionale schouwburgen op repertoire- en artistiek beleid

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
seizoenen voor regionale (= vaste infrastructuur, zich richtend tot een bepaalde regio), spreidings- ( = geen vaste infrastructuur) en 'genregezelschappen' (= vaste infrastructuur, specifieke kunstvorm

Nr. 26, Juni 1989 • Inhoudstafel
Die vrijheid moet zich nu via allerlei bureaucratische bochten (de verschillende beheersvormen van theaters, plaatselijke en regionale besturen, politieke en administratieve betutteling) naar de

Nr. 35, September 1991 • Luk Van den Dries • Een fossiel in een rotsblok
Hollandia is ontstaan in 1985 uit een fusie van twee regionale gezelschappen: theatergroep Acht Oktober (opgericht in 1976) en het Regio-theater, zelf een voortzetting van het Wespetheater uit 1978...De artistieke lijn die daarbij uitgezet wordt is op zijn minst consequent te noemen, zowel op het vlak van repertoire-opbouw, speelstijlontwikkeling, als regionale spreiding...tegenstelling tot de Vlaamse regionale spreidingsgezelschappen, die alle kleinere parochiezalen afdweilen met een aftands repertoire, heeft Hollandia voor een zeer specifieke regionale inplanting

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Verder worden deze Schamele Vlamingen nog in hun schamelheid versterkt door hun verkeerd begrepen internationalisme, dat niet heeft ingezien dat locale, regionale en nationale verscheidenheid de enige

Nr. 44, Februari 1994 • Peter Stein • Peter Stein: 'Investeren in cultuur is investeren...
Hoewel ik, zoals u merkt, wat betreft het theater een eurocentrist ben, meen ik dat het zonder het lokale, individuele, regionale karakter alleen maar een holle frase is. Deze culturele

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
theater voor jongeren gemaakt is. De festivals hebben op dit moment te veel een regionale functie, en krijgen daardoor niet de allure en de werking die ze eigenlijk verdienen

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Het gaat hier dan vaak om regionale correspondenten die naast het lokale theatergebeuren nog verslag moeten uitbrengen van de gemeenteraad of de aanleg van een plaatselijk zwembad

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Massacultuur' rijmt op 'mondiaal' en 'economisch verspreid'. Om het zo ver te laten komen is het regionale afgeschaft, of anders gesteld: massacultuur is verknocht aan het internationalisme van het...de grootste gemene deler weten te vinden, maar uit de muziek die de intelligentste of verrassendste onderlinge vertalingen tot stand weet te brengen, vertalingen waarin de eigen (persoonlijke, regionale

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Reyniers • Tournée générale!
Thuis (1975) is herkenbaarder 'Vlaams', alleen al door het gebruik van tal van regionale taalvarianten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK