Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "renovatie"Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
praalziek vertoon (2). Het volstaat hier dan ook aan te geven dat na de renovatie van 1865 de nu 'royaal' beklede zaal liefst 2200 plaatsen bevatte, of 170 meer dan ...de Parijse Opera...Een geleidelijke renovatie (zoals die bijvoorbeeld in de NTG-schouwburg gebeurt) was ook niet haalbaar: het gebouw was -- in tegenstelling tot zijn Gentse tijdgenoot -- erg slecht onderhouden en

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
De twee projecten zijn totaal verschillend: nieuwbouw versus renovatie, de open ruimte van de jaren zestig (althans in het beginconcept) versus de terugkeer naar het "italienne"-theater

Nr. 24, December 1988 • Etcetera • Over Mortiers monopolie, de ervaring van de...
De grondige verbouwing van het Gentse huis en de renovatie van de Antwerpse scène doorkruist een en ander

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries • Tussenstad
De AB droomt van een toneeltoren op het dak (die van het PSK kon niet doorgaan wegens moerassige ondergrond). De KVS verwacht classering en renovatie

Nr. 26, Juni 1989 • Luc Dhooghe • Tocht door het Brussels theaterlabyrint
Verkeken kansen, zowel voor de reanimatie van de Warande, als voor de renovatie rond de Arduinkaai en de Lakensestraat

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Al bij al betekent dit ook dat Gent zijn Massenet en zijn Puccini kwijt is (de hand van Mortier !); eigenlijk is Gent voorlopig ook zijn Opera kwijt, want het gebouw is twee jaar lang voor renovatie

Nr. 31, September 1990 • Frank Peeters • Van werkplaatsen en kunstencentra
De toekomstige kunstencentra hebben gezorgd voor een spectaculaire renovatie van het theateraanbod; ze bieden de toeschouwer een feestelijk alternatief voor het vaak vergrauwde, inspiratieloze

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
De grondige verbouwing van het Théâtre Varia en de geplande renovatie van het Atelier Sainte Anne zijn de meest zichtbare resultaten van deze structurele steun

Nr. 48, Februari 1995 • Pieter T'Jonck, Johan Thielemans • Gerenoveerde theaters in Gent
De totale kostprijs van de restauratie en renovatie bedroeg tot op heden ca...Het merkwaardige bij deze renovatie is nu dat de vloer van de zaal doorloopt in de scè-nevloer, over de toneellijst heen...Als bij een volgende renovatie-ingreep de integratie van het warenhuis uit de jaren '50 van Geo Bontinck (zichtbaar in de voorgevel op de begane grond links, maar vooral in de achtergevel met de grote

Nr. 78, Januari 2001 • Matthew Naguire, Jim Ciayburgh, Dries Moreels • Transatlantische vragen: Een jaar e-mailcorrespondentie tussen Matthew...
Linde, mijn assistent, vermeldt dat Ruskin over renovatie van architectuur en geheugen geschreven heeft

Nr. 80, Februari 2002 • Marianne Van Kerkhoven, Marleen Baeten • Op zoek naar 'het leven van de...
Terug naar de Lakensestraat DANNY OP DE BEECK: Bij de verbouwing van de KVS gaat het in feite om twee gebouwen: de renovatie van de oude schouwburg en het optrekken van een nieuwbouw op de

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Payne wordt niet in staat geacht de renovatie van het Colisseum (2.300 plaatsen) in goede banen te leiden

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Het vroegere badhuis van Vorst kan daarnaast ook gezien worden als een architecturaal experiment van geleidelijke renovatie en herbestemming

Nr. 105, Februari 2007 • BAVO • Pleidooi voor een oncreatieve stad
Het architecturale onderzoeksteam BAVO maakt korte metten met het idee van stadsontwikkeling op de kap van de ‘creative class’. Geen renovatie zonder recuperatie, zo blijkt... Vijf

Nr. 105, Februari 2007 • Christophe Van Gerrewey • Blanco
Natuurlijk,’ zegt Laurens, omdat hij het als zijn taak ziet duidelijkheid te verschaffen bij alles wat deze renovatie aangaat, ‘natuurlijk


Development and design by LETTERWERK