Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


111 document(en) met "revolutionaire" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Immers: de balorigheid wordt al snel gerecupereerd, van haar revolutionaire wortels afgesneden, de barrikadisten van gisteren zijn de generaals van vandaag...revolutionaire spiegelfunctie en biedt het geen andere lezing, geen inzicht en vooral geen alternatieven voor de grote samenzwering, het grote verhullingsmechanisme van deze samenleving

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
De relatie van dit stuk met De Opdracht loopt via Mauser dat Brechts revolutionaire geweld radicaliseert en zo in vraag stelt

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Deze ingesteldheid maakte het niet alleen mogelijk dat Cunningham op een revolutionaire manier brak met de bestaande danstraditie maar was ook een conditio sine qua non voor de experimenten van de...Autonomie van de beweging Hoe verwerkte Cunningham deze en andere invloeden in zijn werk ? Eén van zijn belangrijkste en meest revolutionaire uitgangspunten was de volstrekte autonomie van de

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
met opzettelijke Langendijk-retoricaliteit (overigens een vast kenmerk van Van de Velde). Dat er ook een vaag-revolutionaire geest doorheen deze tekst waait, valt enkel op te maken uit de meer dynamische

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Dat hele probleem was slechts ervaarbaar via een manvrouw verhouding, slechts in zo'n verhouding hadden ze revolutionaire ervaringen...De revolutionaire stromingen van deze eeuw zijn alle min of meer uitgelokt door de oktoberrevolutie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Mozart kiest, waarschijnlijk overtuigd door zijn librettoschrijver Da Ponte, het revolutionaire stuk van Beaumarchais omdat het hem toelaat een complex verhaal muzikaal te vertellen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Tafeltjes, ongelijk van vorm en hoogte, als de wispelturigheid van de revolutionaire rechtspraak

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Een voorstelling die mij toen -- het was mijn eerste kennismaking met Grips zélf -- erg ontgoochelde: was dit dan die gangmakende 'revolutionaire' groep ? Noch in dramaturgie, noch in spel

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
voorzag in zijn bedrijf zelf, heeft écht bestaan); alle mogelijke types uit het vormingstheater vinden we in het stuk terug, van de 'revolutionaire arbeider' tot de 'goede' en dus o-zo-recupererende...niet direct een ode aan revolutionaire dadendrang, het lijkt zelfs op de septemberdagen van 1944

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Een stuk uit het voor-revolutionaire Rusland (1907)... Met die revolutie heeft het niks te maken

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Het ontsnapt zowel aan het christelijke als aan het revolutionaire tijdperk

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Twee maand nadat enkele goedgemikte tomaten revolutionaire rimpels maken in de brakke vijver van het Nederlandse theaterbestel, in december 1969, zorgt ook tumult in het Vlaamse toneelleven voor

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
een cultuursfeer waarin liefde en sex zowat de meest succesvolle koopwaar uitmaken, kan het geloof in de revolutionaire kracht van de erotiek niet anders dan dunnetjes zijn

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Om dit duidelijk te maken heeft hij met Calvino een libretto uitgewerkt dat elementen gebruikt uit Verdi's // Trovatore, omdat ook Verdi, langs een Spaans melodrama om, over de revolutionaire strijd

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Daar komt de gruwel-Shakespeare aan het woord, zoals in de volgende passage in de mond van de vermoorde revolutionaire generaal Hou Youn, die zijn verzet tegen de moorddadige ontruiming van de

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
landschap loopt een journalistreporter, Coluche, die de revolutionaire periode bekommentarieert

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Je bezit het revolutionaire geduld niet, je bloed is te onstuimig

Nr. 18, Juni 1987 • Johan De Boose • Ontmoeting met de Picasso van het theater
Noch als academicus, noch als jonge fin-du-siècle-artiest kan ik geloof belijden in de médiocrité van de cultuurkazernes en hun onverschilligheid voor de revolutionaire herdefiniëring van het avant

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Van Heer hangt zowat aan het plafond van enthousiasme: een grandioze toneelbelevenis zoals je ze maar zelden meemaakt (BMC) vindt hij, en een noch min noch meer revolutionaire produktie in het geval

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Zoals elke sociale organisatie -- en bij zogenaamde 'revolutionaire bewegingen' lijkt dat tragischer, maar het is even normaal -- neigt een theatergezelschap naar bu-reaucratizering, wat in eerste


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK