Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


105 document(en) met "schilderij" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Johan Thielemans • Bourdet en film
Station Service was het toneelbeeld een citaat van een Amerikaans schilderij, maar ook van de vele scènes langs de immense road ergens in Californië

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Het huwelijksgeschenk - een schilderij van William Turner - heeft hij haar gelaten

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Ik was wel eens in de Studio geweest, maar op een dag kwam Tone Brulin hier aanbellen : hij had een schilderij van mij zien hangen en vroeg of ik voor hem iets wilde maken

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Je kan je schilderij niet aan de kant zetten

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
Naar gelang van de inkleding van de ruimte (zetels en schilderij, kunstgras en fontein) bevonden we ons binnen of buiten

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
een voorstelling wil ik spelers-aan-het-werk zien, een schilderij waarin de verf als verf nog voelbaar is, een brief met nog wat boom in. Mireille Capelle (Olga) komt in de buurt daarvan

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Daarom is De Nachtwacht een hele rake bijnaam : hij treft de allegorische waarheid van het schilderij, van elk schilderij (of kunstwerk). Misschien bestaat elk kunstwerk enkel als wake van de nacht...Immers, wie produceert het schilderij in een dergelijke optiek : de schilder of de kijker ? Bovendien blijkt opnieuw hoe eng zijn opvatting is van de noodzakelijke erkenning of waardering...Want betekent erkenning ipso facto betaling ? Wordt het schilderij erkend door wie betaalt om het museum te bezichtigen ? Wordt het meer erkend door wie bereid is er meer voor te betalen ? Een

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Malpertuis Tielt Bedrog Voor de produktie Bedrog van Ha-rold Pinter, ontwierp Theater Malpertuis een affiche met een schilderij van René Margritte : Het Glazen Huis...De Engelse tekstuitgave van Methuen, Pinter - Plays: four, waarin Betrayal is opgenomen heeft op de kaft ook een afbeelding van een schilderij van Margritte : Het Rijk van lichten

Nr. 32, December 1990 • Gerardjan Rijnders • Rijnders, Gerardjan
Jij bent een mislukt schilderij'. Nog moest ze niet lachen...Iedere kleur vertelt zijn eigen verhaal, in zijn eigen toonsoort, zijn eigen ritme, je staat voor een schilderij en je hoort een continu gebrom, geritsel, kreunen, lachen, vloeken, zingen...Ik herken de vrouw van een schilderij

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
Het schilderij en de scène vormden een kerkhof, waar het chaotische kerkhof van de dood zijn opwachting maakte, ritmisch en jonglerend, zoals het een circus betaamt, en gedirigeerd door de alerte

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Zoals het schilderij, dat iemand van mij maakte

Nr. 37, April 1992 • Hugo Durieux • De meubels van Robert Wilson
Op zich is die titel met Saddam Hussein niet zinloos voor zo ' n stoel ; als Mondriaan zijn schilderij uit 1942 Broadway Boogie- Woogie noemt, kijken wij daar toch anders tegenaan dan als het 'Studie

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Sexbommen en televisieschermen met ruis
Delcuvellerie gaat uit van een negentiende eeuws schilderij, waarop de twee protagonisten figureren

Nr. 40, Februari 1993 • Bart Van den Eynde • De bloeddorst van de ideale vorst
De koninklijke raadgever is zo weggelopen uit een schilderij van Delvaux

Nr. 41, April 1993 • Karolien Derwael • De waarheid van de leugen
Julian Barnes' analyse van Géricaults schilderij (in Een geschiedenis van de wereld in 10 1/2 hoofdstukken) geeft duidelijk aan hoe en waarom elke kunstenaar de werkelijkheid onvermijdelijk gaat...Maar niet alleen Géricault is ontrouw aan de werkelijkheid, het is precies omwille van ons gebrek aan achtergrondkennis over de 'werkelijke' gebeurtenissen op het vlot van de Medusa dat het schilderij...de projectie van Géricaults schilderij en ga je op in Barnes' gedetailleerde en grappige analyse

Nr. 42, Juni 1993 • Paul Demets • Kunst als hamvraag
Kijken naar een schilderij van Brueghel is daarom 'un voyage entre singulier et pluriel' volgens Véricel...Op het eerste gezicht lijkt het een chaos, zoals ze door elkaar lopen en plots halt houden alsof ze figuren op een schilderij worden, maar in feite is het een perfect

Nr. 43, November 1993 • Herman Asselberghs • Video als grensganger
Het elektronisch medium hoort ontegensprekelijk in deze eeuw thuis, maar wanneer ingelijst en opgehangen als een schilderij van weleer refereert het toch aan de negentiende eeuwse (portretfotografie

Nr. 43, November 1993 • Marleen Baeten • Een repertoire van het kijken
Het enige aanwezige schilderij toont een groot stilleven met een dode zwaan van de hand van Jan Weenix (1640-1719). Dit op het eerste zicht anekdotische onderwerp moet, zoals geoefende museumbezoekers

Nr. 44, Februari 1994 • Nancy Derboven • Een schermutseling tussen Markies de Sade en...
Het decor, ontworpen door Ann Weckx en geïnspireerd op Matisse's schilderij Le Studio Rouge, is echter - in tegenstelling tot Joyce's aanwijzingen - bijzonder sober: één witte en twee rode sofa's en

Nr. 44, Februari 1994 • Marianne Buyck • Het paard dat ik in mij weet
De scenische opbouw is sterk, het publiek dat zich aan de flanken van het 'podium' bevindt, kijkt als naar een oud schilderij, van bijvoorbeeld een Brabants boerenpaard dat een eg trekt, of van een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK