Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


8 document(en) met "shylock"



Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
En Shylock, de zakenman, heeft dat voorzien: op dit proces verschijnt hij - voor het eerst - in de traditionele kleding, met kaftan en keppel...gaan bekijken): Shylock speelt de jood en Marijnen toont op deze manier dat het stereotiep een opgelegde rol is, een gevangen zitten in andermans vooroordelen...Marijnens overdenking van het fenomeen anti-semitisme gaat echter nog een stap verder: het pond vlees dat de jood eist is onmenselijk, en als Shylock er zo sterk op blijft insisteren, zitten er bij

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Daar dient de theatraliteit - Shylocks kostumering als Jood, de spot op de scène voor de ontknoping, de foto's die getrokken worden van de vernederde Shylock - ter intensifiëring van het dramatisch...Alhoewel er drie huwelijken plaats vinden, worden de hoofdfiguren Antonio en Shylock handig buiten gewerkt

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Shylock in De Koopman van Venetië... Later werk van hem is wellicht beter gekend

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Alleen Johannes Pauwels heeft blijkbaar vragen omtrent zijn Shylock-rol en steekt deze niet weg

Nr. 40, Februari 1993 • Marianne Van Kerkhoven • 'Hoe klein zijn deze bloemen'
ander te gaan en zich in te beelden hoe die ander -Shylock of Mohammed - zich voelt

Nr. 48, Februari 1995 • Johan Thielemans • Peter Sellars blijft verbazen
Shakespeare heeft in de figuur van de jood Shylock een rol geschreven, die binnen de patronen van het anti-semitisme valt...Merkwaardig genoeg komt de dramatische climax van de confrontatie tussen Antonio en Shylock op het einde van het vierde bedrijf: daar weet Antonio zijn leven te redden en moet Shylock verslagen en...Als ze even later in Venetië verschijnt, vermomd als jurist, en dank zij een sofisme Antonio van het mes van Shylock redt, doet ze dat geplaagd door een innerlijke strijd, want ze redt haar mededinger

Nr. 63, Maart 1998 • Marleen Baeten • Op zoek naar vaste bodem in de...
poppenkast, één en al doorstoken kaart, waar de jood Shylock toch niet als schlemiel uitkomt

Nr. 83, Januari 2002 • Loek Zonneveld • Der heimatlose Jude: de eeuwig zwervende, thuisloze...
Hij is de liefdeshongerige zwerver uit Schuberts Winterreise' Verderop in zijn essay over Shylock schrijft Van Amerongen dat Ahasverus en Shylock in de loop van de geschiedenis wel steeds meer op...Aan de lening hecht Shylock - bij wijze van grap, zegt hij zelf - een merkwaardig onderpand: indien de lening niet op tijd wordt betaald, mag Shylock een pond vlees snijden uit de hartstreek van...Aan het eind van de voorstelling, als iedereen iedereen heeft gekregen, staan de twee mastodonten Shylock en Antonio, Boysen en Holzmann, als door het leven getekende en door hun titanengevecht diep






Development and design by LETTERWERK