Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "socialisten"Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Hij had lak aan de socialisten met hun gepraat over sociale wetgeving, en resideerde heel zijn leven lang in de veilige schoot van het burgerdom van Frankrijks 'Second Empire'. Eugène wilde met zijn

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
De cultuur van de socialisten Men vraagt zich hierbij dan ook af of zich in een dergelijke monopoliesituatie niet zoiets als 'een socialistisch cultuurbeleid' heeft kunnen vestigen en

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Men ducht de komst van tienduizend socialisten uit de Faubourg Saint-Antoine, die de Kamer willen ontbinden en de "keizer" willen afzetten

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Dat moest direct alle niet-socialisten in het harnas jagen

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
denken de socialisten over dergelijke stellingname van een ex-medestander...Socialisten situeren de term "volkstheater" niet in een puur economische context; ze verbinden aan toneel-voor-het-gro-te-publiek ook een uitgesproken de-mocratiseringsintentie

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Ik was wel met steun van de socialisten daar geplaatst, maar heb het persoonlijk verkorven omdat ik in 1968 opgekomen ben op de Trotskistische lijst

Nr. 15, September 1986 • Marianne Van Kerkhoven • De hofnar van de republiek
Dit project werd spijtig genoeg nooit gerealiseerd; het scenario was nochtans veelbelovend: " In het jaar '80 komen in Frankrijk de socialisten aan de macht; ze worden aan de dijk gezet door de

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
ze nu socialisten zijn of niet

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Het jaar dat Yerma in première ging, 1934, was het jaar van de regionale volksopstand in Asturië, een kortstondig succes, dat allen die links aanhingen hoop gaf (anarchisten, socialisten, communisten

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Drang naar vernieuwing leeft in grootste schouwburgen
Privaatrechtelijk zou het nieuwe Wiener Theaterverbund als holding uitgebaat worden, of hoe ook hier de socialisten de crisis te lijf gaan met verrassend neo-liberale concepten

Nr. 72, Juni 2000 • Johan Wambacq • Wanhoop en weerzin, liefde en lust
Decorte stemt, tegen de 'partijlijn' in, de Sint-Michielsakkoorden over de staatshervorming; zijn stem is bepalend om de coalitie van katholieken en socialisten aan een meerderheid te helpen

Nr. 73, Januari 2000 • Luc Vandeweyer • 'DE GROTE ZUIVERINGSDAG BREKE AAN IN AL...
Het was een debat dat in alle grote politieke families werd gevoerd: liberalen, katholieken, socialisten en uiteraard ook de communisten die nu electoraal sterk stonden dankzij hun verzetsaureool

Nr. 78, Januari 2001 • De mooie hartstocht van weleer: Rosmerholm
De razende rockmusical Andi, over het Duitse trauma van 'daar-gaan-we-weer' met de nieuwe nationaal-socialisten

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Ook hier vergt tolerantie een zekere inspanning: een overtuigd liberaal zal er hartsgrondig van overtuigd zijn dat socialisten het verkeerd voorhebben, maar juist hier vergt de tolerantie dat hij toch

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • De mediale werkelijkheid van Arjen Mulder
Bij iedere tegenslag produceerde de socialist een volgend plan en hij liet zich niet ontmoedigen door illegale kopieerders als spartakisten, revisionisten, leninisten en christen-socialisten


Development and design by LETTERWERK