Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "soldaten" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
19.30 uur; Voorstellingen: 28 januari om 19.30 uur, 30 januari om 15.00 uur, 1 februari om 19.30 uur -PREMIERE 9 FEBRUARI- DIE SOLDATEN Oper in vier Akten von Bernd Alois

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Luk Van den Dries Opera van Frankfurt Die Soldaten De pers was unaniem: de opvoering van Die Soldaten door de opera van Frankfurt in de Munt was een gebeurtenis...Laat ik hier even bij opmerken dat Reconstructie van een collectief Hollandse componisten en schrijvers dichtbij de kwaliteit van Die Soldaten komt, wanneer wordt dat werk ten onzent eens op de...Die Soldaten Die Soldaten (Opera van Frankfurt) Maar het sterkste moment van de voorstelling komt vrij vroeg op de avond

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
februari 1981), Collage Flamand (april 1981). Over demokraten, acteurs en soldaten (mei 1978) was niet meer dan een korte interventie

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Er is het voortdurend af en aan rennen van soldaten, de opmerkelijke terugkomst van Yvette, als kolonelsvrouw met haar gevolg, de overval op een boerderij door een legerpatrouille en de spektakulaire

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Hij springt naar 't venster en rukt de draperij tegen den grond Daar staat, buiten, de eerewacht van houten soldaten...De houten-soldaten-parade blijft verstard door 't venster kijken

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
En het koor, nu eens soldaten, dan weer de hofhouding, dan weer het kleine volk in deze operette, vitaal, beweeglijk, alsof die mensen nog nooit wat anders gedaan hebben, terwijl er een paar studenten...Later op de avond zien we hoe rij na rij een bataljon soldaten wordt neerge-maaid...Naast de groeps-taferelen met soldaten, zijn er lange scènes waar we het familieleven kunnen gadeslaan

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
De Gruyter zou bijtreden, toen hij Starkadd bracht voor de soldaten aan het front

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
soldaten die op het feest aanwezig zijn een vuurpeleton geformeerd, de kommandant geeft enkele korte bevelen) Salvo vuur, aan l (De soldaten treden naar voren

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Wij als niet-Heuvel-landers, zijn geneigd te denken dat in deze streek achter IJzer en Ieperlee, met overal wegwijzers naar soldaten-kerkhoven, iedereen levendig op de hoogte is van geschiedenis en

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
eerste rij zaten ! En de soldaten juichten ! Ik heb voorstellingen van het VVT bijgewoond, waar er geregeld applaus kwam en waarbij ik dacht: waarom

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Dat vrij kale decor wordt opgevuld door een groot aantal figuranten, die gekleed als hovelingen, soldaten of als "het volk" het speelvlak zodanig indelen of afbakenen dat de noodzakelijke

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De soldaten en politieagenten kunnen dan wel andere uniformen dragen, hun functie blijft gelijk

Nr. 15, September 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De inwoners verwonderden zich erover dat de Russische soldaten vaak het Alte Rathaus binnenliepen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Zo heeft voor mij de militaire mars, die verscheidene keren terugkomt, een sterk nostalgische werking: muziek van gisteren die, in combinatie met het beeld van soldaten, een ontluisterende

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Als Macbeth de beroemdste zin zingt (' 'Life is a tale, told by an idiot...'') verdwijnen én de woorden, én het moment, én de opmerkelijke orkestratie onder het geweld van binnenstromende soldaten

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Wat kan het mij schelen dat de soldaten sterven...Lier Toeschouwer 3 De straten zijn waarschijnlijk afgezet door soldaten en die zouden ons niet doorlaten

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Laten we Berg nu eens als model varen, en laten we eens kijken naar de lessen die kunnen geleerd worden bij Prokofiev en zijn Vurige Engel of bij Zimmermann en zijn Soldaten

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
ziet Albrecht zich al spoedig genoodzaakt elders te gaan zondigen; de Oostendenaars beschieten de belegeraars met knallende winden; nonnen wachten in ongeduldige opwinding de Spaanse soldaten op

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
De muziek heeft een onderliggende toon die mij bij een eerste beluisteren doet denken aan mensen die de Marseillaise zingen terwijl ze worden gefusilleerd door Duitse soldaten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK