Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "sterfelijke"Nr. 42, Juni 1993 • Freddy Decreus • Apollinisch, feministisch, oppervlakkig
het begin van het stuk lijkt alles nog volstrekt in de menselijke sfeer te verlopen: Medea's gedrag is dat van een gewone sterfelijke vrouw rond wie kinderen spelen, maar geleidelijk groeit zij uit

Nr. 47, December 1994 • Tuur Devens • 10 jaar Theater Stap
De allerlaatste scène omarmt de sterfelijke mens in zijn schoonheid en kwetsbaarheid', zo staat in de perstekst te lezen

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Met vooral verbaal geweld hielden Faust en Mephisto elke mens met sterfelijke pretentie een spiegel voor, die zo genadeloos functioneerde dat ze alllemaal zelfmoord pleegden, met een geplaybackt

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Josse De Pauw • Van saters en eiknimfen
Je zult zien dat de nieuwe wereld iets goddelijks zal hebben in zijn meest kwetsbare sterfelijke wezens

Nr. 60, Juni 1997 • Katie Verstockt • Dans/tijd
escapistische sprookjes waarin sterfelijke helden de grenzen van het leven oversteken (de Griekse rij dansen naar Hades

Nr. 62, December 1997 • Marc Holthof • Een koning uit een washuis
Het portret van Louis XIV was niet alleen een afbeelding van de sterfelijke persoon van de koning, het was ook het portret van het koningschap als functie, ja van de koning als staat...Dat wonder van de sterfelijke onsterfelijkheid voltrok zich via het staatsieportret...Waar Caesar natuurlijk voor elke vorst staat, naar analogie van 'Geef aan Caesar wat aan Caesar toekomt'. Kortom: het portret van de sterfelijke Louis stelt in feite de onsterfelijke Louis voor

Nr. 74, December 2000 • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Georg Wilhelm Friedrich Hegel
Men zou kunnen opwerpen dat het voortreffelijke eigenlijk eeuwig voortreffelijk zou moeten zijn, maar het kunstwerk heeft ook een tijdelijke, sterfelijke kant, en deze is het, waarop dc bewerking

Nr. 81, Februari 2002 • Frank Vande Veire • Tegen de nieuwe heidenen
De passie voor het vlees van de sterfelijke God slaat in de wereld en in de eigen ziel een gat dat belangrijker is dan de wereld

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Het subject noemt Badiou daarom ‘onsterfelijk’. De mensenrechten houden de mens vast in zijn dierlijke, sterfelijke staat, in zijn staat als slachtoffer, en ontkennen de menselijke mogelijkheid tot

Nr. 110, Februari 2008 • Jeroen Peeters • Rusteloze portretten
Op de drempel van de moderniteit ‘gelijkt’ het portret dus op zijn genealogische lichaam, terwijl het sterfelijke, individuele lichaam een rol zal spelen in de emancipatie van het moderne subject uit