Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


149 document(en) met "Structurele" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Tabori haalt er anders ook zijn neus niet voor op: sex noemt hij de "structurele metafoor voor drama" en in zijn versie wurgt Medea haar ex-man tijdens een laatste kus

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Een structurele band met de georganiseerde studentenbeweging dus, (nog) niet met de K.U.Leuven

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
De opdracht van de regisseur luidt dan ook binnen de speeltekst enige structurele noodzaak aan het licht te brengen

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Een advokaat die de boosaardigheid van de omgeving ontmaskert Structurele veranderingen beginnen altijd bij de andere, nooit bij jezelf ! Dat wil ik even duidelijk stellen, voor we het dossier openen

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Die klassieke inspiratie is, zowel aan de oppervlakte als bij een structurele lezing, opvallend aanwezig bij Luk Van Brussel

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Danstechnische bijscholing (België heeft helaas weinig te bieden op dat vlak) en een grondige structurele en historische reflectie over en aanpak van het medium dans kunnen dat sterk verhelpen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Deze ruimtelijke verandering gaat samen met een structurele wijziging in de handeling

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
principe niet te hard het belang overschatten van de structurele banden die mensen met belanghebbenden (als de theatergroepen) hebben

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Gezien ze echter in Verwanten geen structurele band heeft met wat ervoor en erna komt, wordt Iwanows woede hier slijmerig in plaats van dramatisch

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
Bij Fase was er een duidelijk afgelijnd gegeven: vier bewegingen van Reich, dezelfde structurele gegevens...Alles hangt dus werkelijk af van de structurele opbouw en van de uitvoering: iets te vroeg of te laat, iets te zacht of te hard geeft een heel ander resultaat...Je kan zeggen dat je niet houdt van de voorstelling, dat er structurele problemen in zitten, dat je het niet interessant vindt om in die vorm over die gevoelens en inhouden te praten, maar ik heb mij

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
De achterstand van KNS blijft te fundamenteel om in één produktie te overbruggen; hiervoor zijn meer grondige -- structurele-- wijzigingen nodig

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Met 'officieel' wordt hier bedoeld: die theaters die binnen hun beheersorganen een structurele band hebben met de overheid: Rijk, Provincie, Gemeente). Zoals reeds gezegd is de KVS een

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Het bevat dezelfde stylistische elementen - repetitie, consonantie, pulsen - maar overstijgt de structurele simpliciteit van veel minimalistisch werk

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
Het RVT, een structurele epigoon van het Vlaamse Volkstoneel in slechte dagen en kampioen van kostuum- en museumtheater, toont verborgen talenten in een produktie die wellicht voor de komst van

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Structurele armoede is bijgevolg de "gewone" situatie in de podiumkunsten...Onze economische kennis schiet te kort om in te schatten in welke zin precies (positief of negatief) een structurele wijziging in de economische fundering van de kunst (minder staatssubsidies en meer

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
Wat Elena's Aria echter won aan nuance en gevoeligheid, verloor de voorstelling aan slagkracht en structurele spanning

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Shaws The Phi-landerer bleek de statische a-synchrone accuratesse van hun spel-houding niet altijd een efficiënt antwoord op het gedateerde karakter, het zuiver structurele en niet meer doorvoelbaar

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
De Russische linguïst Vladimir Propp heeft de studie naar het structurele verloop van volkssprookjes in de jaren '20 op gang gebracht met zijn Morphologie du conté, een eerste onderzoek over deze...structurele onmacht om het verhaal zelf, in de mate dat het culturele waarden vastlegt, te bruuskeren...Schrijfster en actrices hebben als het ware een poëtische verantwoording ontwikkeld voor een structurele wijziging van standpunt

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
Het ongestructureerde wordt structurele gelaagdheid, met de vele dubbele bodems, die er ook een plezierige en mooie voorstelling van maken

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
bedoeld, met alle structurele en perspectivische kenmerken vandien


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK