Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


63 document(en) met "Subjectiviteit" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Onuitroeibare subjectiviteit van de theaterkritiek

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Door zijn eigen identiteit te vinden, zijn persoonlijkheid te ontwikkelen, ontwikkelt de acteur Subjectiviteit, naar mijn gevoel het interessantste aspect van het acteur-zijn...Subjectiviteit stelt hem in staat zich in te leven in een rol, zich voor te stellen hoe zijn figuur in bepaalde omstandigheden zal reageren

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
De evolutie tot de erkenning van de subjectiviteit gebeurde ondertussen zeer geleidelijk en persoonlijk

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
die manier van beoordeling wijst u in feite een vorm van objectiviteit af... "Objectiviteit bestaat niet, ten zij iemand zijn subjectiviteit objectief noemt, dat is flauwekul

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Hij zal verzaken aan zijn eigen subjectiviteit

Nr. 28, December 1989 • Erwin Jans • EEN HIAAT IN DE NATUUR DER DINGEN...
de jaren zeventig staat de Strauss-lectuur in het teken van de toen modieuze 'nieuwe subjectiviteit' of 'nieuwe sensibiliteit'. In zijn romans voltrekt zich de voor die periode karakteristieke...Naar het einde van de jaren zeventig doet zich in de Strauss-receptie een verschuiving voor: termen als 'subjectiviteit' en 'sensibiliteit' maken plaats voor 'neo- romantiek', 'nieuw irrationalisme

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Zij verliest immers elke concrete configuratie en neemt mystieke dimensies aan als belichaming van de subjectiviteit : haar kunst is het vinden van de "bovenwerkelijke sacrale vorm

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
van doen heeft met subjectiviteit, maar alles met ontvankelijkheid voor wat anders is dan men verwacht

Nr. 34, Juni 1991 • Theo Van Rompay • In Him we Trust
Hij gaat vanuit een beperkte subjectiviteit het leven aan en beschouwt zichzelf tegelijkertijd als een object buiten zichzelf

Nr. 34, Juni 1991 • Leonetta Bentivoglio • Und die Pina hat gesagt...
Die wil om altijd maar op de subjectiviteit te werken

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Vermeende subjectiviteit Objectieve criteria maken al lang geen deel meer uit van de theaterkritiek...Na analyse van zowel theaterrecensies als -essays blijkt dat deze vermeende subjectiviteit echter op een grote common sense berust

Nr. 47, December 1994 • Marianne Van Kerkhoven • Jac Heijer
Mijn bewondering geldt voornamelijk drie punten: het denken dat tot uitdrukking wordt gebracht, de subjectiviteit van waaruit én de eenvoud waarmee dit alles gebeurt

Nr. 50, Juni 1995 • Christoph De Boeck • Durven springen
tegenstelling tot Waas Gramser verwacht Lucas Vandervost van een criticus een verregaande subjectiviteit: 'Hedendaagse recensies zijn te vaak van een dodelijke objectiviteit

Nr. 52, Januari 1995 • Johan Thielemans • Het begrijpen als de dood van plezier...
Tegenover de subjectiviteit van de maker staat de subjectiviteit van de toeschouwer

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Carlos vond dat je theater gewoon moet registreren met een vast kader en zonder de minste subjectiviteit

Nr. 59, Maart 1997 • Adri De Brabandere • Een siderale kilte
Verleiden is in het geheel niet zijn subjectiviteit aan de ander openbaren, maar weigeren het terrein van de objectiviteit te verlaten: op dit terrein de strijd aangaan door zich tot een fascinerend

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Als dit niet gebeurt blijven de adviezen steken in de sfeer van favoritisme, subjectiviteit en real-politiek

Nr. 61, Januari 1997 • Eda Cufer • Over een boom, een varken en steenkool
Deze kennelijk democratische auteursintentie, die de focus van zijn subjectiviteit naar zijn materiaal verlegt en die er zonder meer van overtuigd is dat de stoel al in de plank zit en de plank in de...Het bevrijden van de subjectieve, creatieve betrokkenheid van de danser is enkel mogelijk als de choreograaf niet langer zijn eigen creativiteit en subjectiviteit op de danser overbrengt en als hij...Werk en wreedheid zijn de belangrijkste middelen om tot die kwetsbaarheid te komen, die uitputting en afmatting van het lichaam die maken dat de danser vlucht, zich diep in zijn subjectiviteit

Nr. 65, Januari 1998 • Naomi M. Jackson • Postmodernisme met nationalistische trekjes
Ook hier weer ontkent zo'n interpretatie de optie om Kylians dansers als bevrijde cyborgs of nomadische onderwerpen te zien, wier machineachtige vermomming wordt verheerlijkt en wier subjectiviteit

Nr. 66, December 1998 • Erwin Jans • De eeuwige oorlog
tweede deel van het stuk, maar een 'andere oorlog' wordt reeds uitgevochten in de verhouding tussen de journalist en het meisje, en dieper nog in de subjectiviteit van de personages zelf...Die gebroken subjectiviteit vindt wellicht haar sterkste beeld in de epileptische aanvallen en het stotteren van het meisje, waarbij ze voortdurend balanceert op de grens van zijn en niet-zijn...Het geweld draagt de sporen van een 'buiten' van de subjectiviteit dat zich niet laat kennen of beheersen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK