Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "subsidieregeling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Een algemeen artikel over de subsidieregeling van het theater in Vlaanderen, zoals dat van Toon Brouwers, zal in een theaternummer dan wel nodig en onvermijdelijk zijn

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Een subsidieregeling uitwerken waarin zowel recht wordt gedaan aan kwaliteit, eigen inkomsten, toneelsoort en decentralisatie is onderdeel van de echte discussie voor een toneelbeleid

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Pas na 1969 ontstond er ruimte op begrotingen om allerlei kleinere theatergezelschappen en kleine theaters te subsidiëren omdat toen de hele subsidieregeling op drift raakte

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Op 13 juni 1975 zette koning Boudewijn zijn handtekening onder het 'Decreet houdende de subsidieregeling voor de Nederlandstalige toneelkunst' Rika De Backer-Van Ocken (CVP) was toen minister van

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Voor de Kamertonelen die hun bloei kenden rond het midden van de jaren 50, kwam er een subsidieregeling tot stand met het KB van 18 februari 1964: een vertraging van 10 jaar

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Het behoud van het Brussels Kamer Toneel in de vigerende subsidieregeling van het theaterdecreet is een duidelijk bewijs van het grote belang dat Patrick Dewael hecht aan het voortbestaan van een

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De subsidieregeling verschilt niet zoveel van die van de OvV, behalve natuurlijk dat artikel 42 afgeschaft wordt

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
voluit het "Decreet houdende subsidieregeling van de nederlandstalige toneelkunst". Artikel 9 van het decreet bepaalt dat "de Raad bestaat uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 11 leden door de Koning

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
SP-voorzitter Vandenbroucke diende een voorstel van decreet 'houdende de subsidieregeling van de Nederlandstalige Toneelkunst' in bij de Vlaamse Raad, terwijl de Vlaamse deelregering zich buigt over

Nr. 45, April 1994 • Pieter T'Jonck • Dossier: de jonge groepen
Een aantal theatermakers die al enkele jaren bezig waren, zoals Stan, Nova Zembla, Cie De Koe of De Parade, vallen nu onder de subsidieregeling, maar alle jonge mensen die daarna kwamen, blijven met

Nr. 55, April 1996 • Jef De Roeck • La mémoire en jeu
National/ Nationaal Toneel in 1945 tot de huidige subsidieregeling via 'contrats-programmes' tussen de overheid en de theaters

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
De vier-jaren subsidieregeling biedt de mogelijkheid om een werking op lange termijn uit te bouwen, maar het volstaat niet om de produkties te realiseren

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Eén van de beslissingen betrof de nieuwe subsidieregeling voor de podiumkunsten...Nu lijkt het moment aangebroken om alles op een rijtje te zetten, het epicentrum op te zoeken en achter de geïsoleerde reacties de algemene beweging te traceren die de recente subsidieregeling...Meer bepaald in de subsidieregeling van 1993, die een reactie was op de realiteit die zich in de loop van de jaren tachtig had gevormd

Nr. 58, December 1996 • Hugo De Greef, Erwin Jans • Jukebox
subsidieregeling...Dan verschuift de aandacht van de subsidieregeling naaide artistieke werking van kvs, kns en ntg

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
De subsidieregeling van de podiumkunsten in haar geheel genomen, laat immers zien dat de overheid er duidelijk voor geopteerd heeft slechts een minimaal aantal nieuwe initiatieven toe te laten

Nr. 66, December 1998 • Marleen Baeten • De esprit bewaren
Het podiumkunstendecreet dat in 1993 in werking trad, voorziet in een subsidieregeling voor theater-, dans- en muziektheatergezelschappen en daarnaast ook in een subsidieregeling voor 'kunstencentra

Nr. 72, Juni 2000 • Peter Anthonissen • 'Als je jong bent, is het witteridderschap...
Beckers betreurt dat de overheid nooit is ingegaan op de vraag om het nvt als laboratorium te erkennen en het uit de bestaande subsidieregeling te lichten

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
dat laatste geval worden zij als één enkele gemeente beschouwd en in de hierboven geschetste subsidieregeling ingepast...Door de subsidieregeling wordt deze mogelijkheid intrinsiek oninteressant gemaakt: drie kleine gemeenten van b.v

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • De onzichtbaarheid van de mediakunstenaar
Dat omvat een gelijkvormige subsidieregeling voor de creatie en ondersteuning van zowat alle kunstvormen, behalve voor de creatie van literatuur en audiovisuele kunsten die elk hun eigen Fonds hebben

Nr. 90, Februari 2004 • Pol Hoste, Marie Baudet • October'Oktobre
Maar omdat ze wellicht wilden voldoen aan de voorwaarden van een of andere subsidieregeling die hen een aantal voorstellingen oplegt, hebben ze een noodoplossing bedacht die ze October'Oktobre noemen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK