Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


208 document(en) met "subsidies" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
De verzamelde subsidies van alle lokale, regionale en nationale overheden zijn echter zeer gering

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Jacques Veys heeft trouwens al meermaals laten vallen dat de subsidies voor hem mogen afgeschaft worden...Poëzien Theater Poëzien, ontstaan na het failliet van het Nationaal Jeugdtheater is het enige professionele poëzie-theater in Vlaanderen maar moet het wel zonder subsidies stellen

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
veel gevallen zou de hoogte van de eigen inkomsten van een groep inderdaad een factor kunnen zijn voor het vaststellen van de subsidies...De overheid zou via de hefboom van de subsidies een beter publieksbeleid bij de gezelschappen kunnen bevorderen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Zowel in de perskonferentie als in alle publikaties en officiële mededelingen beklemtoonde 'GENOT V.Z.W/ dat het NIET de subsidies aan NTG wil verminderd zien, maar dat het wél de subsidies aan zijn...merkt in uw artikel trouwens terecht op dat de subsidies door stad en provincie aan die 10 gezelschappen uitbetaald op een belachelijk laag niveau staan: namelijk in de grootte-orde van enkele...De tien aangesloten gezelschappen verklaarden zich ermee akkoord de respektievelijke subsidies van Stad en Provincie te centraliseren, en het totaal beschikbare bedrag ZELF onderling SOLIDAIR te

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Zo ontstonden er tal van groepjes, meestal rond één regisseur, die, nadat er een Commission Consultative du Jeune Théâtre was opgericht, met mondjesmaat subsidies kregen...Zelfs indien de staat dat niet officieel zegt, dirigeert hij van zodra hij subsidies uitdeelt...Te kleine subsidie "De subsidies van onze drie vroegere groepen worden samengevoegd en wordt dan 14 miljoen

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Arena). Het 'liberale' principe dat wie veel eigen inkomsten heeft ook veel subsidies krijgt lijkt vooral op te gaan voor Ensemble en TIL

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Zoals blijkt, kunnen ze niet alleen een produktie op poten zetten, maar weten ze ook gemakkelijk geld bijeen te krijgen, want tot op dat ogenblik gaat alles zonder subsidies

Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
Maar subsidies komen er amper, dus geeft Mesguich les, acteert in films en televisie-feuilletons en gaat zich ook aan opera wagen

Nr. 5, Januari 1984 • Theo Van Rompay • Off-off-Antwerpen: De zelfstudie van Guy Cassiers
Je zal dus niet de schouwburg gaan bespelen met het oog op subsidies...Die subsidies zijn bijzaak

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Nu gebeurt dat door subsidies

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Vermits vele zalen toch geen publiek trekken, en vermits vele gezelschappen zeer behoorlijke subsidies van het Rijk ontvangen, schijnt niemand hieraan belang te hechten...Het kriskras toekennen van subsidies aan het theater heeft trouwens het hele theaterlandschap scheef getrokken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
eigen werkatelier dat open staat voor het hele vormingswerk). Kopspel functioneert binnen het bestel van het vormingswerk en krijgt uit die hoek zijn (schaarse) subsidies...Heirbaan 14, 2510 Mortsel) Opera van Vlaanderen Fusie van de Gentse en Antwerpse Opera; werkte zijn 3de seizoen af; met deze constructie (het samenbrengen van subsidies van twee provincies...Antwerpen) in SSST voor grotere theaterprodukties (receptief) wordt veel aandacht besteed aan kindertheater door Sfinks-A. Alles zonder subsidies (Zie Etcetera 2) (K.T

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Subsidies L.D.. Subsidies, daar heb ik nooit interesse voor gehad

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Niet alleen in Vlaanderen rijzen er vragen over de bestemming van de subsidies... Johan Thielemans De Sluipende Armoede Gent Het Rattenkasteel Tijdens de

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De Staatliche Schauspielbühnen zijn 27 miljoen DM subsidies waard, stellen 650 mensen te werk, waaronder bijna 100 acteurs en actrices van wie Minetti de meest bekende is. Zoals men vroeger...het Theater des Westens staat de musical op het programma en krijgt daarvoor bijna 12 miljoen subsidies...gezelschappen, de subsidies zijn reeds gestegen maar het blijft een peulschil, nog geen 2,5 miljoen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Blijkbaar was er geen markt meer voor maatschappijkritisch jeugdtheater, daar bovenop kwam nog een negatief rapport van de Raad van Advies (wat stopzetting van de subsidies inhoudt wanneer er niet

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het operalabel beschermde die jonge choreografen : het gaf de overheid voldoende zekerheid om kleine subsidies toe te kennen die de nieuwkomers moesten toelaten van start te gaan en te overleven...Een realistische of een idealistische politiek ? Zo'n overvloed aan subsidies zet je aan het dromen, als je bekend bent met de Belgische danspolitiek, of liever, met de afwezigheid ervan...Maar Anne-Marie Reynaud benadrukt liever niet dat dit nieuwe systeem aan een twintigtal kleine groepen (waaronder J. Babilée, J. Lazzini, Aline Roux,...) alle subsidies heeft moeten ontnemen en dat

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De een smakt en de ander is bijziende, ik weet niet wat erger is." (Don Juan in De Redders van Gerrit Komrij) Subsidies zijn voor toneelgezelschappen altijd een bron van ergernis: er is nooit

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
tenzij door hun hetzelfde mes op de keel te zetten: "Geen subsidies meer, als jullie deuren niet opengaan voor Brialmont" of iets in die aard


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK