Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


308 document(en) met "systeem" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Zo verstevigen minderheden uiteindelijk het systeem

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Van elke mythe ontdaan staat een man op het toneel die fysiek gebroken is door een niets ontziend penitentiair systeem maar die anderzijds moreel ongeschonden is gebleven, al leeft hij in een...plaats van 30 hadden er ten hoogste 10 tot 15 een contract ; voor de overigen, jonge acteurs en acteurs die sinds jaren deel uitmaakten van het gezelschap, werkte Delcampe een systeem van coproduktie

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De radicaliteit van het postmoderne blijkt het sterkst hieruit dat het nieuwe systeem op Goethe wordt toegepast, ook daar waar dat tot langdradigheid leidt...Maar alle karakteristieken vullen elkaar aan en leveren een artistiek bezig-zijn op dat in zijn eigen produkten toont dat het met een zekere wanhoop een cultureel systeem failliet ziet gaan

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Ik lach met die onzin over broederlijkheid die mij, Debuisson, die meester ben over vierhonderd slaven, ik moet maar ja zeggen, ja en nog eens ja tegen het heilig systeem van de slavernij, die onzin

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Dit alles bleef vrij formeel, toegespitst op hoe de woorden binnen het grammaticale systeem functioneren, los van hun betekenis

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Enerzijds formuleert zij de fundamentele zotheden van het systeem waarin een vakman van de ene op de andere dag voor de maatschappij en voor zichzelf nutteloos en waardeloos kan worden, anderzijds

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Het Stanislavki-systeem was op sterven na dood

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Het verschuiven van de intrige in de tijd is mogelijk, zegt Cloos, omdat het probleem inherent is aan het economisch systeem waarin we leven...Alleen bij het Hoger Instituut voor Dramatische Kunst (Studio Herman Teirlinck) bestaat er een systeem van permanente evaluatie, waarbij de vier workshops gelijkwaardig zijn voorde evaluatie

Nr. 5, Januari 1984 • Pol Arias • Daniel Mesguich: Stijl wordt systeem
En opnieuw Michel Cournot in Le Monde: "Daniël Mesguich blijft trouw aan zijn dramatisch systeem van doorzichtige spiegels, fluwelen doeken die weerkaatsen, psychologische ontdubbeling van ruimtes en...Stijl wordt systeem

Nr. 5, Januari 1984 • Rina Barbier • KLAPSTUK 83
Dalcroze werkte zijn systeem uit voor de balletkunst, maar al vlug bleek dat het maken van choreografieën hiermee niet mogelijk was...Rudolf von Laban werkte het systeem weer verder uit en paste het aan de toneeldans aan

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Dat is een bewijs dat het systeem scheefgegroeid is. Telkens we voorstelden om in de D-gezelschappen één theater naar beneden te drukken, kregen we ogenblikkelijk loeiende brieven...Nee, afschaffen niet, maar ik ben voorstander van een bundeling indien het mogelijk is." Waarom hanteert u de mechanismen van het decreet niet die een interne dynamiek van het systeem...Via dit systeem van privé-sponsoring zullen we ook meer mensen aantrekken

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Geen commentaar of afrekening met een politiek systeem

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Enerzijds creëert de consumptiemolen met zijn reclameslogans een groeiende hebzucht (de kannibalistische honger in Early Morning) die het systeem niet wil en niet kan bevredigen...Wat erger is, ze verspreiden die leugens en houden zo het systeem dat hen gevangen houdt, in stand...Haar schuld is volgens Bond ook te wijten aan het feit dat oorlog een uitwas is van een onrechtvaardig systeem opgelegd door Xenia's sociale klasse

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Gilis bouwt nu een komisch systeem op dat inwerkt tegen een tekst met andere intenties (cfr...Waarom niet de meest recente pro-dukties als criterium nemen, en viaeen systeem van voorselectie een ruimer aantal groepen testen

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Dat doen ze door een systeem van visuele vertalingen toe te passen

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
niet te rechtvaardigen misprijzen tegenover de cultuur, dat ons door crisis geteisterd systeem cynisch ten toon spreidt...Bovendien heeft het systeem waarin wij leven er voor gezorgd dat dekor-ontwerpers, schrijnwerkers, machinisten, elektriekers, dramaturgen en last but not least ook acteurs sociale eisen stellen --het

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
Pierre Vlerick (Proka-Gent) getuigt: "Hij was in de wolken teruggekomen, maar een echt werk-systeem had het hem niet opgeleverd...Zelf schreef hij daarin een artikel over het pedagogisch systeem van Charles Dullin gebaseerd op de psychotechniek; en een tekst waarin hij aanstipt 1) wat hem in de actuele Vlaamse en internationale

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Toneel'; evolueerde onder de directies van Firmin Mortier en Bert Van Kerkhoven van een week-na-week-een-ander-stuk-systeem tot een twee-en drie-wekenstelsel waarin degelijker werk mogelijk werd; beschikte...theater te helpen overwinnen, via het opzetten van een systeem van theaterchecks --gecombineerde tickets -- en het aanknopen van contacten met bedrijven in het Antwerpse; nu ook overlegorgaan tussen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Ze zijn op zoek naar barsten in de welvoeglijkheid, naar wreedheid achter de façade van het gewone, naar evidente leugens die een maatschappelijk systeem dragen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Rudolf von Laban (1879-1958) Hongaars danser, leraar, choreograaf, uitvinder van het 'Laban-schrift', een systeem om dans op te tekenen; een van de belangrijkste theoretici van de moderne


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK