Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "tachtigers"Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
En toch hebben de Tachtigers meer gemeen dan de regie de boventoon te laten voeren en specifieke acteurstechnieken (zingen, dansen, een type neerzetten) geen kans te geven...Op weg naar de catastrofe bijten ze zich vast in de ontwikkeling van het vakmanschap als een super-individueel teken van aanwezigheid De Tachtigers zijn een groep van loners, die de...Maar sinds Marquez weten we dat ook de keuze voor de eenzaamheid een politieke keuze is. (Paul De Bruyne, "De Tachtigers van nu en straks

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Het regent maar ik word niet nat
Wellicht maken de 'nieuwe tachtigers' hier precies dezelfde fout als de 68-ers, nl

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
op de theatrale vernieuwing van de tachtigers

Nr. 49, April 1995 • Myriam Van Imschoot • Hoge bomen, struikgewas en onkruid
Jan Fabre was een van de eerste 'tachtigers' die elementen uit de klassieke ballettaal ging gebruiken; hij is er niet minder hedendaags om

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Continuïteit Nadat ze in weerwil van de bestaande situatie autonome werkvormen hadden opgericht die beter voldeden aan hun individuele behoeften, werd het gros van de tachtigers in '93...continuïteit'. Stond en nog staat, want waar de eis van de tachtigers naar 'continuïteit' aanvankelijk zeer terecht was, heeft dit toverwoord in de huidige context een perfide betekenis gekregen...Men ging vissen in het vijvertje van de tachtigers: externe regisseurs en nieuwe acteurs werden aangetrokken, nieuwe dramaturgen kregen een plaats

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
Als 'Tachtigers' hebben we mijns inziens te lang en te exclusief enkel het heden van de 'Vlaamse Golf' beleden...Wat dit laatste betreft is het mijn persoonlijke overtuiging dat als men na de eeuwwisseling het tijdperk van de 'tachtigers' met iets meer kritische distantie zal bestuderen, zal blijken dat na het

Nr. 67, Maart 1999 • Rudi Laermans • Generaties: een verhaal met een moraal
podiumkunsten - 'de tachtigers'. Iedere generatie is een soort van vaststelling-na-de-feiten, maar die feiten zijn altijd ook een kwestie van selectieve waarneming...Maar het klinkt wel mee in nogal wat uitspraken van jongere podiumkunstenaars over 'de tachtigers' (over Fabre, De Keersmaeker, Lauwers, Kaaitheater,...). De woorden zijn doortrokken van het...Uiteindelijk delen (de tachtigers' weinig meer dan een gemeenschappelijk institutioneel traject in Vlaanderen

Nr. 67, Maart 1999 • Inhoudstafel
Generaties: een verhaal met een moraal Bestaat er in het Vlaamse theater zoiets als de generatie van de Tachtigers

Nr. 69, Januari 1999 • Guy Cools, Rudi Laermans • Talking 'bout my generation
podiumkunstenlandschap de generatie van 'de tachtigers', die ondertussen een monopolie hebben verworven op de institutionele en dus ook financiële middelen...De pioniersgeneratie van de 'tachtigers', die zoals je terecht opmerkt enkel het gevecht voor institutionele erkenning gemeenschappelijk heeft, vertrok ofwel vanuit een niemandsland (in het geval van...Waar de 'tachtigers' een lange incubatieperiode hebben gehad in de marge van de institutionele erkenning en zich allemaal enkele artistieke debacles hebben kunnen veroorloven, staat de jongste

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
Andere kenmerken van zowel 'tachtigers' als 'negentigers' (dus ook van een aantal geselecteerde onderwerpen), komen niet naar boven in de structuur van het boek of in de begeleidende essays...tachtigers'. In zijn repliek op Rudi Laermans' poging om de 'tachtigers' te vergelijken met de 'negentigers' geeft VTi-directeur Michel Uytterhoeven zelf aan hoe sterk dit soort spreken gevoed wordt door de artiesten

Nr. 114, December 2008 • Daniëlle de Regt • Flessenpost uit het dolhuis
Dat was het tijdschrift ter bevordering en promotie van de literaire beweging die men de Tachtigers is gaan noemen


Development and design by LETTERWERK