Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


116 document(en) met "technologie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Technologie is heel belangrijk maar kunst is het evenzeer...Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Technologie is heel belangrijk maar kunst is het evenzeer...Ministers, neem Rosas, Jan Fabre, onze schilders, beeldhouwers, films en noem maar op, mee naar het buitenland wanneer jullie er over technologie gaan praten, of over economie of over een ander

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
En het Italiaanse nieuwe-technologie-fetisjisme - waar de Italiaanse theatersemiotiek zich, ondanks het duidelijk doodlopende straatje waar dit 'postmodernisme' in zit, met volle overgave op stort

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
De sociale hiërarchie, bureaucratie en technologie bestendigen de sociale onrechtvaardigheid door de mens van zijn zelfbeschikkingsrecht en de natuurlijke levensomstandigheden te beroven

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Achterbist 16, 2260 Nijlen, 03/481.76.99) Tentakel Van bij de start in 1973 maakte Tentakel themastukken rond kernenergie, bewapening, technologie, stress, enz

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Afwisselend goochelend met de euforie van de technologie, de materiële naast de nooit bereikte ideologische democratisering en de historisch gegroeide absurditeit van het theaterdecreet, en zwaaiend

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Maar ook de kloof tussen ambachtelijkheid en technologie wordt hier door fantasie overbrugd: de kijkkast wordt filmisch aangewend; van de acteurs-eigenlijk te groot voor dit gat-wordt meestal een

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
De vooruitgang van de technologie maakt veel mogelijk, maar stuit in culturele kringen op veel conservatisme...Maar de technologie heeft toch oplossingen aangedragen voor die enorme kostenstijgingen

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Ik twijfel ook aan de bereidheid van het hedendaagse universitaire milieu om evenveel aandacht aan de dag te leggen voor spitsonderzoek in het culturele domein als voor wetenschap en technologie

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • Steve Kemp ontwerpt zichtbaarheid
technologie aan banden leggen en komt de creativiteit in het gedrang...Als de technologie een super-stuk speelgoed wordt, loopt het fout...Maar aan de andere kant heeft de evolutie van de technologie fantastisch veel nieuwe mogelijkheden geschapen

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Aanvankelijk verbaast het, een enkele keer is het heel functioneel, maar langzamerhand wordt het een bonte mengeling van beelden, die "geëist" worden door de technologie

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Men is niet bijgeschoold, niet op de hoogte van de nieuwe technologie

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
Wat betekent het toneelspel nog in een tijdperk gedomineerd door technologie, consumptie, media en massaspektakel ? Welke verhalen kunnen nog op het theater verteld worden ? De toneelspeler en de

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Toch zijn overal die jaren zowat al je video's tot stand gekomen in de studio van de Audio Visuele Dienst van de Katholieke Universiteit Leuven, waar men niet over 'state of the art'-technologie

Nr. 38, Mei 1992 • Benoît Vreux • Kolen en diamant
De groep wou namelijk een brug slaan tussen dans en industrieel verleden, tussen de technologie van gisteren en die van vandaag...deze dichotomie tussen het geloof in de grenzeloze vooruitgang, gedragen door de spitstechnologie, en de twijfel die het gevolg is van de destructieve toepassing van die technologie, kreeg Titanic op...ondergedompeld in dat heen-en-weergetrek tussen kunst en wetenschap, arbeid en massaproduktie, technologie en ambacht

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Want kunst en filosofie hebben nu eenmaal die intrinsieke utopische kwaliteit, die meer is dan een louter vrijblijvend wensdenken, zoals de geschiedenis van wetenschap en technologie heeft bewezen

Nr. 42, Juni 1993 • Herman Asselberghs • Een respectvolle worsteling
Het 'onnatuurlijke' knip- en plakwerk hield in zijn ogen van meet af aan een ethiek in. Hij schrijft (in 1974, in het artikel Muziek en Technologie): 'Ik geloof in de 'tussenkomst' van de technologie...En de hele evolutie, in feite de biologische afwijzing van ontoereikende morele stelsels, met name de evolutie van de mens in reactie op zijn eigen technologie, is altijd carnivoor-vijandig geweest...Het werkterrein voor zijn alsmaar aangroeiende lijst van adaptaties en vertalingen is de technologie (meer bepaald de montagetafel BV 9000). Daarmee spint hij complexe beelddéfilés waarvan de

Nr. 44, Februari 1994 • Peter De Jonge • De algemene poëzie van het handelen
De beoogde integratie van de verschillende vertogen - liefde, wetenschap, natuur, technologie - over het lichaam tot een sprekend geheel door hen naast en tussen elkaar te plaatsen, wordt niet bereikt

Nr. 52, Januari 1995 • Luk Van den Dries, Wouter Hessels • De toeschouwer een geweten getrapt
Om meer persoonlijk leed te verzachten, kan men nog altijd een beroep doen op de medische technologie en de psychofarmaca-industrie, die sinds de moderniteit niet meer te stuiten zijn

Nr. 55, April 1996 • Gunther Sergooris • Verboden en vergeten
Het type totalitaire maatschappij dat men in Duitsland trachtte uit de grond te stampen was in zijn organisatie en technologie twintigste-eeuws


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK