Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


105 document(en) met "tekort" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
voorbeeld willen geven van menselijk tekort, ze willen waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van het gebruik van de kunstpenis, moeten we eerst het woord 'theater' uit hogergenoemd begrip halen

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ACHTSTE WEEK : Tijd tekort

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Daar horen ook bij: de lange nachten in de kroeg, het tekort aan slaap, de vele sigaretten -- een heel levensritme, dat door het werk wordt opgelegd en er ook zijn weerslag op heeft

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Vooral de Vlaamse provinciën blijken geen tekort te hebben aan initiatiefnemende milieus

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
een manifestatie van onze dagelijkse waanzin, ons dagelijks blindzijn, ons dagelijks tekort wordt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Gentse theaterwereld heeft een tekort aan zalen en het stadsbestuur is niet geneigd daar snel iets aan te doen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik voelde om me heen een totaal tekort aan respect voor theatrale processen, ook geen liefde of overtuiging

Nr. 3, Juni 1983 • Walter van den Broeck • Men hoede zich voor toverlantaarns
Als ze tekort dreigen te schieten worden ze aangevuld met enkele woorden

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
ons vertellen hoe hij als mens tekort schoot; zijn beste vriend komt ons uit de doeken doen wat voor laaghartig individu die grote dichter wel is. Er is ook nog een moeder, maar wat ze vertelt ben ik

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
Waar kan het tekort van (240 + 201= 441 - 402=) 39 miljoen gevonden worden

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
Een herinterpretatie -- "remake" klinkt zo pejoratief na het falikant afgelopen Remake-Remodel van Marc Didden en Francois Beukelaers -- scherpt de verwachtingen aan: zal de tekort geschoten

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Het tekort aan financiële middelen - zeker na de laatste subsidie-aderlating - drijft vele van de kleine theaters naar stukken met zeer beperkte bezetting

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Een BKT-seizoen in assemblage
Wat reeds bedacht en gezien was: het expressionisme heeft op dramatisch vlak weinig opgeleverd (behalve de vroege stukken van Brecht), en een goede theaterpedagoog schiet tekort als regisseur

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Dat wij ons te weinig omringen met onze eigen krachten: dat heb ik altijd als een tekort gevoeld

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Wanneer een begroting voorgelegd wordt met een verantwoording voor bepaalde activiteiten in een regio dan zou de overheid het tekort moeten financieren...al meer dan genoeg gehoord, maar wat meer is; een dergelijke interpretatie schiet eenvoudigweg tekort t,o,v, Lindsay Kemps leprechaun

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Dat had ook te maken met een tekort aan geld...Dat tekort is ondertussen blijven groeien

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Dat men met een subsidie van 3,5 miljoen geld tekort heeft is niet te verwonderen

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Het komt rechtstreeks voort uit een fundamenteel tekort aan inzicht in wat acteren is. Een auteur die enige complexiteit en subtiliteit vereist (iets waar Mamet op rekent omdat hij met zo een begaafde

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
het eventuele tekort aan daadwerkelijke actie kunnen goedmaken

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Hij beseft de gegrondheid van deze kritiek maar vindt het prioritair dat geen enkel gezelschap naar de toekomst, onder geen voorwendsel, zich nog zal kunnen verschuilen achter een tekort aan redelijke


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK