Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


82 document(en) met "Theaterdecreet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit laatste is één van de doelstellingen van het Centrum en deze doelstelling werd bijzonder acuut op een moment waarop nogal wat met scherp wordt geschoten op het theaterdecreet aan Vlaamse kant, en

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Zij hebben niets geleerd uit de nefaste gevolgen van het theaterdecreet (goed, goed, het is een sociaal decreet...Delcampe verkiest een subsidiëringssysteem in de aard van het Vlaamse theaterdecreet, boven de aanzuivering van schulden achteraf, zoals dat bij de Franstaligen gebeurt...Maar zijn beschrijving van 'het nieuwe' dat dan rechtstreeks of onrechtstreeks uit het theaterdecreet voortvloeide is weinig overtuigend

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Twee monologen Theater 19 Brugge Hamlet, of de gevolgen van een kinderliefde Raamtheater Antwerpen Contrabas Zowel het theaterdecreet, als straks de

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een verhaal vol kommer en kwel maar 'voor de theaterliefhebber is het voorlopig goed wonen in Gent'. Als het theaterdecreet op 1 januari 1976 in werking treedt, worden voor Gent de volgende...uitvoering van het theaterdecreet betaalde de stad in 1982 24 miljoen uit aan het NTG (Gent draagt 3/4de van het bedrag dat stad en provincie moreel verplicht zijn om bij te dragen). Wat de

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Wanneer de Vlaamse beleidsmensen nog maar eens te horen krijgen dat het theaterdecreet een kunstenaarsbeleid toelaat maar geen toneelbeleid, beweren ze allen dat het niet anders mag

Nr. 3, Juni 1983 • Inhoudstafel
helemaal niet gesubsidieerd zijn, in tegenstelling tot de vele Cockerill-Sambre-gezelschappen waarin men eindeloos geld blijft pompen, wijst er op dat het beleid - na zeven jaren theaterdecreet - dringend aan

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
Er is niet eens een acteursstatuut, er is geen theaterdecreet

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
functies: volgens bepalingen in het Theaterdecreet worden enkel aan A, B, C-groepen functies toegewezen

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Qua indeling verkies ik de categorieën van het theaterdecreet omdat, zoals zal blijken, de repertoirekeuze vaak afgestemd is op de functie die men, als gezelschap, overeenkomstig dit officiële

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ook zullen we het theaterdecreet moeten wijzigen

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
De werkvoorwaarden waren belabberd, maar daar heeft het theaterdecreet veel ten goede veranderd...Veel later is daar het theaterdecreet uit voortgevloeid, wat hogere lonen heeft opgeleverd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
het theaterdecreet), Leona Detiège en nu Bob Cools, want sinds de fusie der gemeenten is de burgemeester zélf verantwoordelijk voor het departement van cultuur...Het geappli-ceerde spelen is verminderd met het theaterdecreet

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gelezen "Het theaterdecreet geldt op dit moment als enige hanteerbare norm» en daarbij is geen plaats geruimd voor een kwalitatief oordeel

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Tot zover niets aan de hand: dat verloopt allemaal volgens de geplogenheden waarmee het Vlaamse beroepstoneel vertrouwd is geraakt sinds het theaterdecreet van 1975 de rijkstoelagen regelt...vorig jaar voor alle instellingen, ook de 'ongunstig' beoordeelde, uit de categorieën A, B en C (de D-gezelschappen komen daarvoor volgens het theaterdecreet niet in aanmerking). Tabel II toont om...Horens Bij de met een 'ongunstig' gebrandmerkte instellingen die onder het theaterdecreet vallen, klonken de woordvoerders die Etcetera in de vakantiedagen aan de telefoon had

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Er zijn nu niet enkel A-, B-, C- en D-gezelschappen, ingedeeld volgens de categorieën van het theaterdecreet; er zijn nu bovendien met een "gunstig", "ongunstig" of "neutraal" advies gezegende

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Inderdaad spreekt de Raad zich er nu al over uit dat er geen enkele reden voor erkenning en subsidiëring ter uitvoering van het theaterdecreet is in 1985-1986 als er niet drastisch ingegrepen wordt...Eens te meer komt hier aan het licht hoe inadequaat de categorieën van het theaterdecreet aansluiten bij de realiteit

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Terwijl de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich bezighoudt met kleine verschuivingen van kleine sommen binnen het theaterdecreet, worden de meeste grote sommen geïnvesteerd in een repertoiretheater

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
22 Raad van Advies De RAT maakt werk van de hervorming van het theaterdecreet

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
beschikking is. Deze voorafname van 10.000.000,- op het theaterdecreet lijkt de RAT een vitale voorwaarde om de vernieuwing in het theaterlandschap de broodnodige levenskansen te geven zonder ze telkens te willen...HET THEATERDECREET OPTIMAAL REALISEREN a) A-B-C-gezelschappen Sedert enkele jaren houdt de subsidiëring wel rekening met de gesubsidieerde ambten die voorzien zijn, maar het...Daarom adviseert hij om een bedrag gelijk aan de subsidie 84-85 van het NVT (4.400.000,-) in uitvoering van art, 7 van het theaterdecreet met ingang van seizoen 1986-1987 te reserveren voor de

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Vanuit deze visie is het niet verwonderlijk dat Philips nogal van leer trekt tegen de verloedering van het acteursvak, als negatief bijverschijnsel van het theaterdecreet, waardoor het ambtenarisme


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK