Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


58 document(en) met "theatertaal" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 24, December 1988 • Luk Van den Dries • NA EEN EEUW ALLEENHEERSCHAPPIJ
Theatermakers die een verschillende theatertaal hanteren, spelen eenzelfde soort stukken

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Het aansnijden van deze problematiek ging echter te vaak gepaard met een ongeloofwaardige theatertaal en men kan dan ook moeilijk zeggen dat deze invalshoek een nieuw Brussels publiek heeft gevonden

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Theatertaal als kondensvat dat de werkelijkheid heeft opgezogen...De reservaatwereld van de theatertaal laat de toeschouwer niet meer vrij

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Russisch theater in 1989
Blijkbaar is er plots veel informatie vrijgekomen, die journalistiek wel kan verwerkt worden, maar niet zo snel in theatertaal omgezet

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Senne Rouffaer, in zijn herhaalde maar vaak voor zichzelf terugschrikkende, zelden rigoureus doorgedreven of consistente en in de KVS-context ondankbare en machteloze pogingen om een theatertaal en...theatertaal of een volkomen authentieke artisticiteit

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Precies omdat het het onverwachte opzoekt en het onmogelijke combineert, zorgt het kunstencentrum voor de zo noodzakelijke vernieuwing van de theatertaal

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Toch moeten we het toegeven: men is in het NTG op zoek naar een andere, directere theatertaal en acteerstijl

Nr. 37, April 1992 • ERwin Jans • Arne Sierens Gent en de wereld
Op basis van de volkstaal heeft Sierens een soepele, beeldrijke en suggestieve theatertaal ontworpen, die hem ver houdt van ieder oppervlakkig naturalisme en hem toelaat zijn personages te ontdoen van

Nr. 38, Mei 1992 • Geert Sels • Theater Teater
Ofwel moeten we de theatertaal op een andere manier gaan definiëren, op zo een manier dat ze wel reproduceerbaar is. Maar zonder echter het unieke van theater te verliezen

Nr. 38, Mei 1992 • Désirée Ortega Cerpa • Een theater van twee werelden
Naast het teksttheater heeft er zich de laatste jaren ook een avant-gardetheater en een danstheater ontwikkeld en is de theatertaal rijper geworden waardoor de belangrijkste romans van de 'magisch

Nr. 39, December 1992 • Benoît Vreux • Contract tussen kunstenaars en overheid
Aanvankelijk was dat via de Commission consultative du Jeune Théâtre, in 1975, die als opdracht had het ontstaan van een nieuwe theatertaal te stimuleren . De commissie beschikte daarvoor over 5% van

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
oppervlakkigheid van Strauss' theatertaal enerzijds en de verzwegen, verdragende implicaties anderzijds

Nr. 45, April 1994 • Win Van Berkel, Kurt Vanhoutte • Kunnen alle vertolkers staan en lopen?
momenten plaats ruimen voor een expressionistisch aandoende, meer suggestieve theatertaal

Nr. 45, April 1994 • Rudi Laermans • Ik lijd aan Aids, ik ben op...
tegelijk vreeswekkende taal van de aangekondigde dood wint het in Philoktetes-Variaties al snel van de gepolijste en geciseleeerde theatertaal, die nu eens diep-duister en

Nr. 48, Februari 1995 • Kurt Vanhoutte • Frank Castorf in de Volksbühne
Dit is de lijn van het Berliner Ensemble dat de chaos tracht te bezweren met een theatertaal die teruggaat op een eminente traditie en daarbij de tekst centraal plaatst...dit opzicht heeft de theatertaal van Castorf meer gemeen met die van een auteur als Rainald Goetz, wiens pijnlijke ervaring van een oncontroleerbare werkelijkheid een talige wildgroei in gang zet

Nr. 50, Juni 1995 • Luk Van den Dries • Hoge eisen uit eerbied
vindt Tindemans aansluiting bij een nieuwe generatie theatermakers die op een niet-vrijblijvende manier het theater inzetten om hun vragen rond mens en wereld te formuleren in een actuele theatertaal

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Luisteren naar wie niet wordt gehoord
voor een theatertaal die eerder aanleunde bij traditionele opties in de dramaturgie, in het spel van de acteurs en in de relatie tussen spel en toeschouwer...Ook hier kon men in de gebruikte theatertaal verwijzingen aantreffen naar populaire en uitvergrote elementen; ook hier werd een tonende, epische manier van acteren gehanteerd...theatertaal

Nr. 60, Juni 1997 • Griet Op de Beeck • De traagheid die twijfel toelaat
Zijn ooit uniek gevonden theatertaal was in zijn uitgepuurde vorm voor velen plots een heel stuk minder interessant

Nr. 63, Maart 1998 • Geert Sels • Kan theater nog pijn doen?
De gehanteerde theatertaal verwijderde ons van het geweld omdat ze te veel steunde op doen-alsof...Ik noem eerst enkele technische ingrepen, om daarna iets langer stil te staan bij de problematiek van de theatertaal...Wat nu met die theatertaal

Nr. 66, December 1998 • Guy Cools • Naar de geest, niet naar de letter
zich niet bevindt waar ze gesacraliseerd wordt in zijn persoon of werk, maar daar waar ze zowel in schriftuur als praxis de achterliggende opvattingen over theater opnieuw toepast in een theatertaal die


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK