Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


11 document(en) met "themata"Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Derde repetitieweek voor een stuk dat er nog niet is. In de plaats daarvan zijn er themata: 'tederheid', 'Sehnsucht', 'ik toon me, ik stel mezelf voor', 'ik verplaats me'. En er is muziek, talloze...ordenen volgens themata of naar bewegingen, volgens de muziek, volgens dansers of ook wel volgens het toeval

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
De muziek --sporadisch enkele Caruso-aria's, een speech van Fidel Castro-- is niet meer de stuwende kracht en de uitwerking van de themata heeft niet meer de zelfzekerheid en haast wiskundige...Uiteindelijk grijpen de twee themata in elkaar als de hele dansvloer vol stoelen wordt geplaatst en zich daartussen een groepsbewe-ging ontwikkelt, die een combinatie is van de achtervolging en de

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Op een eerstegraadsniveau is Mishimas tekst - en de regie laat hem ook zo klinken - een potpourri van existentiële themata uit de antieke tragedie, maar bij langer luisteren en kijken dringt er een

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
basistekst voor kinder- en jeugdtheaterprodukties zou leiden tot een verdringing van maatschappelijk relevante themata in dit theater

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Koudwatervrees voor de radicale lectuur
uitleggerig vaak, overladen met afgebroken intriges en half ter sprake gebrachte themata

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
De bespreking van zo'n toneelopvoering blijft daarbij ook vaak beperkt tot het verhaalniveau : spreken over een bepaald theaterstuk is meestal praten over de inhoud, de boodschap, de themata ervan

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
KT: Maar er is een groot verschil tussen de duidelijke situatie in Tsjechoslovakije anno '69 en onze samenleving waar je moet op zoek gaan naar sociale themata waar niemand zich nog vanuit zichzelf

Nr. 44, Februari 1994 • Ignace Cornelissen • Hoezo repertoire?
Lange-termijnplanning is niet meer in. De jachtigheid van het leven verdraagt geen themata

Nr. 45, April 1994 • Stef Driezen • Men vangt geen snoeken met droge broeken
Defaitisme en fatalisme treden op in een maatschappij die de liefde veroordeelt, terwijl de natuur haar drijft' (2). (Repertoire is slechts het geheel van menselijke themata, motieven

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
behandelt en aanzet tot cultuurreflectie met aandacht voor de praktijk door middel van stage, practicum of workshops met block seminars waarin specifieke themata worden uitgediept door een

Nr. 58, December 1996 • De Grootinquisiteur • Manifest
improviseren (lees: geen moer uit te richten). Dat de themata, het 'werkproces', de onderwerpen, de acteurs als 'authentieke persoonlijkheden' belangrijk zijn, dat de tekst, de inhoud belangrijker is dan die zo


Development and design by LETTERWERK