Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


474 document(en) met "verleden" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Elke voorstelling wordt daardoor fundamenteel; de regisseur ziet in dat bepaalde teksten tot het verleden behoren, in het heden omgebouwd moeten worden met en vanuit een zin van de implicaties voor

Nr. 4, September 1983 • Carlos Tindemans • ANTON VAN DE VELDE
Hij haalt de actualiteit binnen niet als fragment van tastbare onmiddellijkheid maar als tussenmoment in een fase die de toekomst plant en zich daartoe op het verleden bezint

Nr. 4, September 1983 • Annie Declerck, Luk Van den Dries • Heiner Müller
Het gaat er dus ook niet om de tekst naast zich neer te leggen, wel die te lezen zonder zich te laten beïnvloeden door wat men gehoord heeft over de auteur en zijn verleden

Nr. 4, September 1983 • Dirkje Houtman • Globe op zoek naar liefde en geluk
Immers, is de chaos tot rust gekomen en uitgekristalliseerd in een volkomen harmonie - met andere woorden is het kunstwerk voltooid - dan behoort het al tot het verleden

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Ook de anderen dalen af in het verleden, trekken zich terug in meer onbewuste tijden: reeds voor Doris' ontdubbeling zien we haar op onbewaakte ogenblikken nukkig, duim in de mond; en in Guenther komt

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
Dat alles heeft spijtig genoeg slechts een late opera opgeleverd: een werk dat duidelijk op het einde van een traditie komt en voortdurend over zijn schouder naar het verleden kijkt

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Verleden week, met Jeronimus, toen hebt gij beloofd van zoiets nooit meer te doen, met dat mes, en van mee te gaan beewegen...Fie Jamaar, wacht: verleden week, op den trein... Juul Welke trein...Ik ken uw verleden, ik weet wat u met ... wat u voor uw dochter hebt gedaan, ik weet alles van de omstandigheden die uw schoonzoon schijnbaar de das konden omdoen, ik zeg

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Callens • Van schandaalauteur tot didacticus: De zomer van...
Het huis wordt nu bewoond door Marthe (Julienne De Bruyn), de vroegere dienstmeid en haar zoon David (Vic De Wachter). Xenia leeft nog steeds in het verleden; ze hoopt Marthe ooit eens te overtuigen...Xenia's nederlaag en Marthes dood doen het verleden verstommen; door de liefde tussen Ann en David krijgen het heden en een positievere toekomst een kans...Xenia beseft haar medeplichtigheid wanneer ze van een oud-bewaker van het kamp (Vik Moeremans) die als toerist het eiland bezoekt en al evenzeer in het verleden leeft, verneemt dat zij als kind voor

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik schrik me te pletter als iemand bij Cyrano zegt, dat deze problemen tot het verleden behoren...het verleden heb ik aanbiedingen uit het buitenland naast me neergelegd omdat ik me met hart en ziel aan die taak wou wijden

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
Met het ontslag van Walter Tillemans is het een bezieler kwijt; zijn motivering, dromen, verleden, verlangens, leest u in dit nummer

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De tunnel naar het verleden ontsluit zich...Tegelijkertijd, en dat maakt de produktie zo fascinerend, is er altijd de herkenbare referentie aan de verleden tijd: kinderwensen ("faites qu'il est plus grand que moi" ; "faites que je ne suis pas...En niet omdat de problemen erin aangesneden tot het verleden zouden behoren

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
reine te komen met zijn gecomplexeerd verleden...sfeervolle vie de Bohème-- de acteur die verteerd door heiig vuur, leeft op water en brood en daar gelukkig mee is -- behoort tot een ver verleden -- als hij al ooit bestaan heeft, wat ik ten zeerste betwijfel...Ik werd telkens teleurgesteld wanneer, volgens uw kritieken, de opvoeringen reeds tot het verleden behoorden, en dus alle kansen verkeken waren

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Tegen dit soort toestanden heeft het toneel in het verleden vaak corrigerend en helend gewerkt

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Jij luistert enkel naar je eigen stem, vervreemd van alle anderen heers jij in je kamer als een gigantisch insekt, vanuit je kamer bestuur jij de wereld en aanschouw je de veldslag van je verleden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
politici die ook een culturele background en belangstelling hadden, blijken reeds lang tot het verleden te behoren

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
zijn er van uitgegaan dat we te maken hebben met een fenomeen uit het verleden, waarbij iedereen zich vergist

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Met de linkerhand leg ik de zeventien kaarten van het verleden, hun gelaat nog steeds verborgen

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Het heden van de voorstelling staat in een constante dialectische spanning met het verleden : De macht... schrijft zich tegen de achtergrond van meer dan een eeuw kunstgeschiedenis...de dialoog met het verleden ontwikkelt hij de eigen taal

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een verhaal dat nu stilvalt zonder terugblik, zonder verleden, zonder herkauwen...Carlos Tindemans In memoriam Gaston Vandermeulen De dood van Gaston Vandermeulen voert ons schokkend terug naar een verleden toen de KNS-Antwer-pen nog een leidinggevend gezelschap...Persconferentie, Leuven 23.5.84) "Het hele cultuurbeleid in Vlaanderen lijkt op het verleden afgestemd te worden

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Feydeau, Goethe, Hegenscheidt). Regisseurs die in het recente verleden door de NTG-leiding als succesvol bestempeld werk afleverden keren terug: Stavros Doufexis (van Lysi-stratd) monteert, samen met


Toon volgende resultaten