Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


126 document(en) met "vertoning" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
gepaard gaan, biedt deze vertoning weinig

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
beginnen mooi op tijd met de vertoning

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
De dames van de vertoning, die bij Shakespeare voor een sprookjesachtige, luchtige sfeer zorgen, zijn gereduceerd tot koele, onuitstaanbare krengen...Neen, het probleem wordt pas interessant als men deze vertoning plaatst in de totaliteit van Marijnens arbeid

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zo zijn ze elementen die elke illusie doorprikken: op elk ogenblik van de vertoning maken ze duidelijk dat alles spel en aanduiding is. Hun aanwezigheid onderstreept wat hier essentieel aan de gang...Ze gingen langs een pad door een woud en arriveerden tenslotte op een open plek in het bos waar zich de rest van de vertoning, in het woud van Arden, verder afspeelde...Dat blijft dan allemaal technisch wel in orde, maar de ziel van de vertoning gaat verloren

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Thans heeft hij iedereen verrast door het opzetten van een uiterst traditionele vertoning, waarnaast opvoeringen door het Londense National Theatre gedurfd avant-gardis-tisch aandoen...Grüber plaatst daarom zijn vertoning in een aberrant grote ruimte...Als clichés waar zijn, weet men dat een vertoning van een zeldzame kwaliteit is. Johan Thielemans Atelier Théâtral Louvain-la-Neuve "Als wij boekhouders waren geweest

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De spanning in de vertoning school in het feit dat men de acteurs (Elizabeth LeCompte en Joan Mclntosh) kende uit de verhevigde, ritualiserende, soms hysterische stijl van de Grotowski-school, terwijl...Er wordt evenveel energie besteed aan het opzetten van een vertoning als aan de destructie van cultuurgoed

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Bij Decorte is deze proloog een bewuste betekenisloosheid: de ridiculiteit van de vertoning moet precies beletten dat de toeschouwer aandacht gaat schenken aan een specifieke historisch te situeren

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Hier was het acteurswerk net iets minder virtuoos, maar kreeg de vertoning meer impact omdat de tekst zwaarder doorwoog...De man die spreekt, is gefrustreerd als muzikant en als mens, en die lagen beginnen de vertoning te domineren...Gardenia was een prachtige vertoning geweest op het Kaaitheater, en had het enthousiasme weggedragen van ieder die van Gosch onderste boven is. Ongelooflijk maar waar

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Zij breken de vertoning af

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Kleine gebeurtenissen brengen bij mij een gedachtengang teweeg die dan weer snel kanaliseert naar de vertoning die ik aan het maken ben

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
De vertoning sleept zich voort...De vertoning verschrompelt tot een opkomen, lesjes afdreunen en wegwezen

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De vertoning sleept zich voort...De vertoning verschrompelt tot een opkomen, lesjes afdreunen en wegwezen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Arca-Net Gent De idioot en de dood Soms roept een vertoning alleen maar vragen op : bij Arca was dat het geval met de opvoering De idioot en de dood van Hugo von...Al deze elementen samen leveren een vertoning op die erg leesbaar is. Ze zijn alle muzikaal verantwoord...Daar de contrasten sterk zijn aangezet, komt de vertoning erg dicht bij te simpele, zelfs grove effecten

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
De aspecten waarin de vertoning faalt, kan men niet afdoen met de opmerking dat dit hier toevallig zo is. De vertoningen van het NTG worden regelmatig door deze tekortkomingen ontsierd...Ik heb gemerkt dat deze merkwaardige vertoning, die boeiend is wegens haar eigenzinnigheid, bij de recensenten slecht is ontvangen...een poging om de specifieke atmosfeer van de eerste en enige vertoning (tijdens een familiefeestje te Bloomsbury in 1935) te reconstrueren, heeft regisseur Simone Benmussa voor haar recente produktie

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Het is allemaal gedaan alsof: La Passion...
gebied van het sprekende, ironische, schokkende symbool (op het allerlaatste moment van de vertoning verschijnt er een gekruisigd varken: osé, mon cher, osé...Dat alles levert dus een vertoning op die maar half geslaagd is. Men constateert het met spijt, want hier is jaren werk aan besteed

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Men beweert dat dit in de theaters die geen café of restaurant uitbaten (waar ik absoluut geen bezwaar tegen heb, wat ik zelfs een goede formule vind, indien na de vertoning ook de acteurs daar

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Wat iedereen uit deze vertoning heeft onthouden is de lengte, en de schoonheid van de beelden...De vertoning was een gebeuren, maar het was niet noodzakelijk om alles te zien, of alles met dezelfde aandacht te volgen...Neen, want de vertoning gaat natuurlijk niet over de executie van Mata Hari

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
De vertoning moest op veel te korte tijd worden klaargestoomd...Een paar maanden later kon ik de vertoning opnieuw zien in Chichester...Fons Goris bracht eerst heel klassieke opvoeringen van Griekse stukken, maar na het zien van een vertoning van het Living Theatre, schakelde hij over op die stijl

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De vertoning ontrolt zich als een mechaniekje ; het raderwerk van de vaudeville-structuur draait duidelijk en technisch helder voor onze ogen voorbij, maar daar blijft het dan ook bij...Op bepaalde ogenblikken is die in de vertoning ook aanwezig: Jef Demedts weet alle onbeholpenheid, alle verborgen pijn, alle onderdrukte verlangens schitterend in woord en gebaar uit te drukken...Een gezelschap, dat onder leiding van een regisseur dat prachtige eindmoment kan realiseren met het tergend traag neerzakkende doek, moet van zichzelf eisen dat de rest van de vertoning op datzelfde

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Een slepende vertoning - want dat blijft deze opera - gaat plots dood


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK