Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


114 document(en) met "voorstel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Als ik in deze theaterpuzzle reeksen voorstel, ga ik altijd uit van traditionele handelingspatronen...Voor de meeste toeschouwers (en critici) wordt dat allemaal wat te veel omdat ze met het voorstel om het stuk aan mekaar te lijmen niets kunnen aanvangen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Wie met een goed (en vooral: financieel haalbaar) voorstel afkomt, kan "his thing" realiseren

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Robinson 'k Heb 'n voorstel: Louter vriend- schap tusschen ons.., Tijl Als doorn cn distel

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Ons voorstel is om een zo homogeen mogelijke waaier van de verschillende geledingen van het theater daar in op te nemen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Het voorstel kwam goed uit, vindt Wilson, want hij kan Holland alleen als een sprookjesland zien

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ook in ons land bestaan er structuren en initiatieven, maar die werken niet allemaal optimaal, vandaar mijn voorstel om de betrokken mensen samen te brengen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Lucio Silla was oorspronkelijk niet gepland, het is er gekomen op voorstel van Chéreau

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Deze rondborstige Vlaming zegt zelden neen, en ging dus ook op dit voorstel in. Hij begon meteen het gegeven van Boehmer te berijmelen

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
BRIALMONT had in extremis nog een voorstel ingediend waarbij zij als autonome groep een personele samenwerking met het RVT voorstelden...Dit voorstel sluit volgens de RAT niet aan bij zijn uitgangspunt en gaf ook onvoldoende garanties voor realisatie

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Met het voorstel tot twee produkties volgend seizoen benaderen wij die ideale structuur zo dicht mogelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
het herdenken van het theaterdecreet: 'Elk voorstel dat kan leiden tot een aanpassing, actualisering of herziening van het huidige toneellandschap- en beleid is welkom

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
brengen, en nu we toch op dreef zijn, dat Shepard hier alleen maar op effecten jaagt en hun voorstel- ling dus aan authenticiteit wint

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Foto 2) Merkwaardig dat de ontwerper de bovenbouw gewoon neutralizeert en precies in een ander voorstel van 1855 dit niet doet als hij enkel het ondersteunend basisvolume optrekt, (tek

Nr. 15, September 1986 • Wim De Mont, Marc Didden, Ivo Van... • De bijna utopische perfectie zoekend
Op overheidsniveau werd dit voorstel gekelderd

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Maar welke garantie is er dat hij in dat systeem sneller of beter 'ontdekt' wordt dan in het systeem dat ik voorstel...Ik blijf bij mijn voorstel: de zeggingskracht rechtstreeks bij het publiek leggen...Als u mij kan overtuigen dat er praktische middelen bestaan om die politisering uit te schakelen, trek ik mijn voorstel in." Stereo Tot nog toe hebt u wel gezegd wat de functie van de

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
deze context kunnen we enkel zeer blij zijn dat deze RAT er nog steeds niet in geslaagd is een nieuw voorstel tot decreet uit te werken; vanuit deze mentaliteit kan een nieuw beleid alleen maar nog

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
En dan werd me duidelijk dat de realisatie van een stuk eigenlijk de vervolmaking van het schrijven is. Een stuk wordt niet geschreven voor de bibliotheek of om te lezen, maar wel als voorstel voor

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
dat de 26 goed zijn voor 3 571 voorstellingen, hetzij 7,6 voorstel- lingen per dag in Brussel, en voor 826 595 toeschouwers; dat een nieuwe produktie, die in 65,2 % van de

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Stefan Hoe ik mij een fijner leven voorstel Ik zou willen dat het niet koud en niet heet is. Er moet altijd een lauwe wind waaien, soms een storm waarin de mensen op hun hurken moeten gaan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK