Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


766 document(en) met "Vorm" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Concreet zal gestreefd worden naar een naar vorm en inhoud ongewoon theater, dat niet stijl-gebonden is en evenmin aan ideologische betekenissen vastzit

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
ZESDE WEEK : Het stuk begint in onze ogen een beetje vorm en structuur te krijgen

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Met De Voetwassing haalt hij een stuk van onder 't stof dat zowel naar inhoud als naar vorm oubollig oogt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Hier grapjes maken zou een vorm van medeplichtigheid zijn, en Marijnen wil niets met de koopmanswereld van Venetië te maken hebben...En we kunnen alleen maar hopen dat hij op zijn weg sterkere talenten ontmoet om zijn interessante theaterdromen overtuigend vorm te geven

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Ze evolueerde naar een vorm die dichter bij het toneel zelf aansloot...Bausch heeft een spektakel-vorm ontwikkeld die volledig persoonlijk is, open, vrij voor elke interpretatie...Vorm eens niet zo'n brave rij, liever een smerige,' Teder moet nu maar eens op een andere plaats beginnen en in een verschillend tempo' -- hoe meer asynchroon, hoe wanordelijker het resultaat, hoe

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Hier wordt een produktie op punt gezet en die blijft dan een tijd in deze vorm lopen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Ik kan een waslijst opdreunen van pogingen in het verleden om als theaterperiodiek enige begeleiding van het actieve theater vorm te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
die een groot deel van de scène overspant en tegelijkertijd huis en gevangenis, bedreiging en veiligheid symboliseert) ; en de wereld van de arbeid en zijn gevaren, dit keer in de vorm van een...Acteurs die tegelijkertijd zich zelf zijn en een personage spelen; een symboliek in de clinch met een te vertellen fabel; een taal die haar vorm zoekt; een geschreven stuk geconfronteerd met een...Naar de vorm heeft dit de functie van een koorscène, naar Zimmermann heeft voor elke deelnemer een individualiteit bedacht

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Er zijn ook plannen om de uitwisseling met Canada wat meer vorm te geven

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Deze kritiek heeft de vorm aangenomen van een reeks geschriften die hun dynamiek vonden in een lust aan afbraak...Nog sterker op de vorm toegespitst zijn de produkties van II Carrozone, de Italiaanse troep uit Firenze, die een Eindspel (Atelier Théàtral de Louvain-la-Neuve...De vorm zelf leidde tot een verlies aan menselijkheid ; betekenis werd niet nagestreefd

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Brecht is een goed referentiepunt: ook hij botste in theoretische geschriften en dramaturgie tegen een overleefde vorm van theater en gaf zo nieuwe impulsen, ontwikkelingskansen aan het toneel

Nr. 2, Maart 1983 • Tino Haenen • HANDKE
Met elk nieuw stuk had Handke door middel van een nieuwe vorm (een reeds gebruikte verwordt immers tot een methode, tot routine) de oude (lees verouderde, dus valse) grammatica van het gebruikelijke...vorm aansluit bij het gebruikelijke toneel

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Van vorm was het een straattoneel met een heel interessante kar vol vallen en de maskers waren ook schitterend

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
communicatie op gang brengen, twee facetten: een tekst tot op het bot analyseren en begrijpen, én een verfijnd hanteren van theatrale vorm-middelen...Indien een richten van de tekst naar de theatrale actualiteit (als vorm) geen relevante tekens doet ontstaan, dan moet de regisseur beschuldigd worden van estheticisme

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Bepaalde elementen van de kostuums, een vorm, een detail, verwijzen naar de tijd waarin het stuk geschreven werd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
onmacht van de Arbeiders of de Anti-Dallas Ik hou van het klassieke, goedgemaakte toneelstuk omdat het dank zij zijn gesloten en op de voortgang van het verhaal geaxeerde vorm bijzonder goed in staat

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
Het vraagt tevens het zoeken naar een aangepaste vorm om de moderne oorlogsdreiging uit te drukken...een gevechtsvliegtuig op de scène landen - is niet voldoende gebleken als uitgangspunt voor een eigen vorm...Stiltes worden vermeden, elke vorm van onzekerheid is verbannen, behalve dan misschien bij de figuur van de veldprediker en Kattrin

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De regies zijn niet van aard de intentioneel geëngageerde stukken in een verhelderende artistieke vorm te gieten

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Ik wil zien of we een vorm kunnen bedenken waarbij mensen die nieuwe muziek componeren, betrokken worden

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
vorm geeft


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK