Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


312 document(en) met "vormgeving" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultaten



Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
het uittesten in een modernere taal en vormgeving van enerzijds komedie-vormen (cfr

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
Aan Geldhofs dubbelzinnige maatschappelijke fundering beantwoordt nog steeds een dubbelzinnige vormgeving

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Janine Brogt geeft er in de inleiding tot de tekstbrochure van het stuk, uitgegeven door Globe, een overtuigend antwoord op: "Wij zijn in staat de vormgeving van het 'zoeken' evenzeer op waarde te...schatten als de vormgeving van het 'weten', en misschien zelfs meer, omdat de illusie van het weten ons is vergaan

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
Bij een gemiddeld Antwerps gezelschap duidt niets, in repertoire of in vormgeving, op een investering van persoonlijkheid

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
scenische vormgeving verschilde dit produkt van vele andere jeugdvoorstellingen die we hierbij ons te zien krijgen...Wat scenische vormgeving én het werken mét kinderen betreft, bleef de Gripsinvloed nihil, vooral dan omdat hun specifieke theatrale vereisten door het KJT ontkracht werden in functie van de zaal die...Ook in de schriftuur drong Grips zodanig zijn mening op dat het menselijke en de theatrale vormgeving vergeten werd

Nr. 8, September 1984 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven Abonnementen

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
een barokke vormgeving wordt nu onomwonden de sexuele verdrukking van de mensheid uitgebeeld en dan nog wel in historisch perspectief

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Waar in Mythologie de kleurentonaliteiten zo dominerend waren, in Scènes/Sprookjes een ongelooflijke rommel heerste, kijk je nu op een uitgezuiverde vormgeving : wat onhandige zuilen, rijstpapieren

Nr. 9, Januari 1985 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
vormgeving; beide verwijzen naar een dramaturgisch concept dat enerzijds niet consequent gehanteerd wordt en anderzijds zijn relatie met de maatschappelijke werkelijkheid anno 1985 niet duidelijk kan maken...Johan Thielemans WONDEREN DER MENSHEID groep: Akt-Vertikaal; regie Ivo Van Hove; vormgeving: Jan Versweyfeld; dramaturgie: Peter van Kraaij; acteurs: Marc Bom-beke, Ronnie Commissaris...Controverse kiest voor een meer complexe aanpak: in een homogene vormgeving gaat men een theatrale confrontatie aan van de oudste (Eu-ripides) met de nieuwste (Muller) Medea-tekst

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
Hij had een groot gevoel voor vormgeving waarin hij naar steeds modernere manieren van zeggen evolueerde

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
Eindredactie Luk Van den Dries, Johan Wambacq Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven

Nr. 11, Juni 1985 • Alexander Baervoets • Dans op het Kaaitheater: Over lief en...
Waar men bij de doorsnee choreograaf vooral tracht zijn techniek, stijl of vormgeving te analyseren, moet men bij Gallotta eerder op zoek naar zijn universum

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencoprint, Leuven Zetwerk Kritak, Leuven Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Hij geeft gestalte aan zijn eigen preoccupaties en fantasieën in een toch wel verrassende vormgeving...Marijke Caris INDIA SONG auteur: Marguerite Duras; vertaling en regie: Ivo Van Hove; vormgeving: Jan Versweyveld; belichting: Jan Versweyveld, Peter Van Kraaij; spelers: Luk De Konink

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Decortes 'Kleur is alles' en Freuds 'Der...
Stijl, niet als een relatief toevallige vormgeving aan de oppervlakte, maar als een psychisch-esthetisch proces

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Er wordt, dat lijdt geen twijfel, over een vreemde cultuur verteld, en de afstand die ons daarvan scheidt wordt in de vormgeving ook behouden, maar het 'onbegrijpelijke' van deze geschiedenis verwijst

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Vormgeving Stefan Loeckx Druk Pencopfint, Leuven Zetwerk Kris Pion, Brussel Abonnementen kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
tegenover de dans, de vormgeving krijgt een ruime plaats als geïntegreerd artistiek element, enzovoort


Toon volgende resultaten