Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


66 document(en) met "vraagstelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Müller
Die afstand manifesteert zich in een triviale en ironische vraagstelling: men vraagt de tekst naar de tekst

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De vraagstelling was (en dat is een grote vraag van de hedendaagse kunst): is iets mooi in zijn context of kan je iets mooi vinden buiten zijn context...Maar het leert heel veel over de vraagstelling wat mooi is en wat lelijk

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Het aspect obsceniteit is daarbij een dankbaar thema, omdat het meteen een politiek-morele vraagstelling oproept

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Duidelijk is zonder meer dat beide projecten in hun essentiële artistieke vraagstelling verwijzen naar twee verworvenheden uit de Europese theatertraditie: opera als specifieke vorm van muziektheater

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Epigonenteater af; Need Company op
hun vraagstelling lijkt vandaag achterhaald

Nr. 18, Juni 1987 • Marianne Van Kerkhoven • De Glamour en Glitter van het Vlaamse...
Wanneer we deze twee kanttekeningen verbinden met de vraagstelling omtrent de taken van het theater vandaag moeten er ook bij de bijval van deze produkties enkele bedenkingen worden geplaatst

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Wat deze boekdelen dan onderscheidt van de vorige, is de afwezigheid van een gezamenlijk bepaalde vraagstelling

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Toch heeft deze 'culturele revolutie' indruk gemaakt op het theater en naast de onontkoombaarheid van een politieke vraagstelling bij elke nieuwe produktie, zijn er ook ensembles ontstaan vanuit die

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Deze eenvoud zelve een "centrale vraagstelling" noemen, lijkt mij misbruik maken van de taal Ik ben ogenblikkelijk op mijn hoede...Dit is geen centrale vraagstelling, maar een als vraag verpakte centrale bewering, getekend J. Sternheim, debatleider...Want Van Dale heeft er twee dikke delen voor nodig om in zijn derde, tussen S en ZZZZ, streng doch rechtvaardig mee te delen dat "vraagstelling" is: "wat ALS VRAAG gesteld wordt, en tot een oplossing

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De vragen naar de relevantie vandaag en naar de toekomstmogelijkheden van het genre mogen niet uit de weg gegaan worden, Zonder die vraagstelling verwordt opera tot een restauratieve, museale

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Misschien lopen deze wegdoor-kruisingen wel uit op een punt, waar onze initiële vraagstelling omtrent repertoiretheater weer een stap dichter bij de duidelijkheid komt... Het huidige landschap

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
Consequentie in de vraagstelling heeft Rudi Van Vlaenderen er in de voorbije jaren aan gegeven door aandacht te besteden aan de mensenrechten

Nr. 30, Juni 1990 • Alexander Baervoets • Danslandschap in Vrije Val De Beweeging
vraagstelling

Nr. 30, Juni 1990 • Erwin Jans • Het Achterland van het theater
discussie, de confrontatie, het zoeken, de vraagstelling expliciet in zijn naam...Die vraagstelling naar het theater blijkt al uit de mise-en-scène

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Wat er gebeurd is in de jaren dat we samen zijn, heeft alles te maken met die vraagstelling

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
er vandaag misschien een andere manier van antwoorden, een andere vraagstelling mogelijk geworden

Nr. 41, April 1993 • Benoît Vreux • Verandering en continuïteit
Dit principe leidt tot een aanzienlijke verlenging van de repetitietijd, tot een vraagstelling over wat in een tekst als ideologie naar voren komt, tot een kwalitatief spel waarin de waarheden en de

Nr. 46, Januari 1994 • Herman Asselberghs • Dar A Luz' Tight Right White
De vernietiging van een oude wereld waarin snelle verandering een feit is-, maar waarin de aanvaarding van die omwentelingen flink overtijd is, vindt óók een neerslag in de in vraagstelling van

Nr. 48, Februari 1995 • Patrick Allegaert • Jongeren, pop en theater
Opvallend voor onze vraagstelling is de spontane motivatie van veel jongeren voor popmuziek

Nr. 51, Augustus 1995 • Marianne Van Kerkhoven • De stem van een toneelspeler
Deze vraagstelling vormde het vertrekpunt voor een artikel van Marianne Van Kerkhoven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK