Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


1166 document(en) met "wordt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Met het tergend gehijg op de achtergrond wordt het leven zo herleid tot een krampachtige inspanning die slechts enkele keren onderbroken wordt door een dankbare, geluidloze pauze...Opmerkelijk is dat de acteurs in die momenten volledig tot karikaturen vervallen; hen wordt een spel gevraagd dat niet gevoed wordt, waartoe geen impulsen gegeven worden...Het wordt feestelijk geslacht en na een even feestelijk debat wordt besloten van het geld een gezamenlijk uitstapje naar Parijs te maken

Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
verpakt, liggen te wachten op de volgende acteur die ze in een rol nodig heeft en waar de gestiek in condoomverpakking wordt gehaald bij de parfumeriewinkel - is het gebruik van de term 'theater' oneigenlijk

Nr. 1, Januari 1983 • Eric De Kuyper • Eric De Kuyper
Misschien wordt deze bijdrage aan Etcetera ook wel mijn laatste...Eén van de grote aantrekkingskrachten die oude Hollywoodfilms op mij uitoefenen is juist dat ik ze 'hoe dan ook, allemaal al eens eerder heb gezien'. Het soort theater dat momenteel geboden wordt

Nr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
alle eerlijkheid wordt aangetoond hoe Belgen en Vlamingen in de dubbele wereldbrand door de gebeurtenissen werden overstelpt, hoe zij het slachtoffer en de speelbal zijn geweest van hun eigen...De structuur van het stuk wordt ons duidelijk: onder het mom van een circusvertoning krijgen we heel tragische dingen voorgeschoteld...Naarmate het stuk naar het heden opschuift wordt het ludieke meer en meer achterwege gelaten

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Wambacq • Is dit nog ballet, is het al...
Eerder komt het aan op wat verteld wordt, dan op hoe men het vertelt...Een en ander maakt dat de balletliefhebber wellicht geschokt wordt door het bruute, soms anti-esthetische van dit danstheater

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Is dit nog ballet, is het al...
De beweging wordt nooit mechanisch dankzij de bravoure waarmee de ritmes zolang aangehouden en zo subtiel gewijzigd worden

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Alles wat aangeleerd wordt in een conservatorium, in de officiële theateropleiding, werd met die voorstelling stuk voor stuk afgebroken...Acteurs worden geconditioneerd, elke vrijheid wordt uitgesloten, doodse instellingen worden als enig perspectief voorgehouden...Het stelt grotere eisen aan de acteurs, de essentie van het acteren wordt veel duidelijker gesteld

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Daarbij wordt uitgegaan van een nauwgezette 'closereading' van de tekst met vooral oog voor de meerduidige beeldrijkheid van Shakespeares verzen...Dat evenwicht is in de 'History Plays' vrij zeldzaam: de oorlogssituatie wordt herhaald op familiaal vlak in scheiding, bedrog en moord...Dat is zowat de werkhypothese van dit boek die getoetst wordt aan de vrouwelijke personages (van La Pucelle in het eerste stuk tot Elizabeth Regina). De aanhangsels in het boek geven een

Nr. 1, Januari 1983 • Paul De Bruyne • Het Gezelschap van de Witte Kraai: Romeo...
De hele verwachtingshorizon die met de 'most excellent and lamentable tragedy' samenhangt wordt binnen de eerste vijf minuten radicaal afgebroken : de voorstelling begint met shots uit de beroemde...De lyrische passages die de toeschouwer in staat moeten stellen af te drijven naar de wereld van de jonge geliefden, werden weggelaten, en wat nog overblijft aan poëtische bespiegelingen wordt...En in het eindbeeld wordt Juliette gekruisigd

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries • Zuidelijk Toneel Globe: Pericles
van het Pericles-gegeven: van reisverslag of avonturenroman wordt het veeleer een schrijversstory...Pericles wordt in handen van de wel erg fantasierijke schrijver, een sullige held, een Robinson Crusoë op de dool in een 50m zwembad...Dat daarbij slecht geacteerd wordt

Nr. 1, Januari 1983 • Daan Bauwens • Theater Malpertuis: Richard III
Zo wordt het stuk nogmaals onderuit gehaald

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
De christene wereld - en meteen ook de toeschouwer in de zaal - wordt er ongemakkelijk van...Indien we in deze voorstelling geen sympathie kunnen opbrengen voor de christenen, wordt het ons evenmin gegund zomaar de andere kant te kiezen...De mensenhaat is dan niet iets dat gewonnen wordt uit de tekst, maar er op wordt geplakt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
voorwaarde èn gevolg van elke actualisering; en elke poging tot actualiseren of ontmythologiseren vaneen klassiek stuk impliceert een nieuwe mythologisering, omdat uitgegaan wordt van de negentiende-eeuwse...Toch wordt er ook gesnoeid, vooral in Romeo en Juliet...Schijn bedriegt want het romantische element wordt in de genoemde opvoeringen resoluut gemeden (behalve in De Storm waar het aanwezig blijft). Daar zit allicht een maatschappijkritisch geurtje aan

Nr. 1, Januari 1983 • Inhoudstafel
theatermiddens wordt la Bausch ingehaald als een belangrijk vernieuwer...Dat ook aandacht besteed wordt aan wat in het buitenland aan de orde is, ligt voor de hand...Vandaar dat in dit eerste nummer uitgebreid aandacht besteed wordt aan muziek- en danstheater

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het vocabularium wordt tot een minimum herleid ('dansminimalisme', te vergelijken met Minimal Art), met tot doel de intrinsieke kracht van de beweging aan het oppervlak te brengen en volledig tot zijn...De muziek wordt 'live' uitgevoerd...Mime ligt al tussen theater en dans in, maar zelfs al gaat het zijn act al zo sterk abstraheren en wordt de beweging op zich een belangrijk element, toch wordt het nooit zuiver dans

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
Soms wordt er gesproken: de woorden hebben iets fragmentarisch, zijn af en toe onhoorbaar, ondersteunen de sfeer van het moment...Meer en meer wordt het werkproces zelf onderwerp: de dwang iets te laten zien...Van kindsbeen af Wordt alles bepaald, in banen geleid, zelfs het 'speP

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Omdat de meesten buitenlanders zijn (ze komen uittwaalf landen) wordt er veel Engels gesproken...Zolang de eenling deze tedere gebaren slechts op zichzelf richt, werken ze harmonisch en ontspannen, doch als paren ze aan elkaar proberen ontstaat er vaak een kleine strijd en wordt wat liefdevol was...Als werktitel wordt Setz dich hin und lächle voorgesteld maar dat is niet als definitief bedoeld

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Vaak veredelt hij wat ons gewoon leek en wat geschat wordt, wordt voor hem niets...Ik neem mijn deel van de roem en hij wordt in het leven binnengeleid...Als jij niet gaat, dan ga ik zelf en wordt het zoals het wil

Nr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Dit laatste is één van de doelstellingen van het Centrum en deze doelstelling werd bijzonder acuut op een moment waarop nogal wat met scherp wordt geschoten op het theaterdecreet aan Vlaamse kant, en...Forum Is het Belgische Centrum van het ITI werkelijk het enige forum waar theatermensen uit de beide gemeenschappen elkaar kunnen treffen ? Wordt dat weerspiegeld in de ledenlijsten...Tweejaarlijks wordt een statutair congres gehouden

Nr. 1, Januari 1983 • (advertentie)
maart - de voorstellingen beginnen om 20 u 30 tenzij anders vermeld - elke zondag om 15 uur kindertheater - het maandblad van de Beursschouwburg wordt u gratis toegezonden August Ortsstraat 22 1000


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK