Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


13 document(en) met "zelfreflexieve"Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Alleen door zich te verdunnen tot een ijle en zelfreflexieve act heeft de Kunst - ik heb het hier niet over wat daarvoor vaak moet doorgaan, het gesubsidieerde 'mid cult'-amusement - het einde van

Nr. 60, Juni 1997 • Kurt Vanhoutte • De dans van zachte machines
Want waar fysieke uitputting doorgaans werd gehanteerd als een zelfreflexieve bevraging van het theatermedium, is het lichaam zelf bij hbt de mise-en-scène van de omineuze paring tussen mens en

Nr. 64, Juni 1998 • Peter de Jonge • Portrait de l'inconnu
zelfreflexieve kader

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Voor het maken van zelfreflexieve, mediumgerichte of 'transgressieve' kunst heb je als kunstenaar evenwel de stad niet meer nodig

Nr. 79, December 2001 • Rudi Laermans • De belofte van 'het'
steeds te herdefiniëren zelfreflexieve zone afbakende waarin 'doen' en 'denken' - en ook: 'beeld' en 'woord' - aan elkaar dienen te ontvlammen

Nr. 80, Februari 2002 • Erwin Jans • Kritische intoxicaties: over cultuur, crisis en explosies
opnieuw te observeren als een teken-van-cultuur (of als teken van een markant cultureel verschil).'1 Het is door die zelfreflexieve act dat het culturele veld als autonoom wordt bevestigd en tegelijkertijd

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
Dat gebeurt in En daar ben ik gebleven zelfs op een zodanige manier dat ik bijwijlen de indruk had dat ik een ietwat bizarre zelfreflexieve, modernistische theatervoorstelling bijwoonde, dus een stuk

Nr. 87, Juni 2003 • Kurt Melens • Ways of Seeing: 4 boekjes over hedendaagse...
Die afwijzing wijt Laermans aan het ontbreken van een zelfreflexieve traditie in onze kunsten, behalve in de beeldende kunst

Nr. 91, April 2004 • Marleen Baeten • Smaakmaker: PIGMENT Ludion/Vlaams Theater Instituut
Het zelfreflexieve onderzoek van het gehanteerde medium bijvoorbeeld blijft zo goed als buiten het vizier, waardoor de indruk gewekt wordt dat negentigers hier niet (meer) mee bezig zijn

Nr. 95, Februari 2005 • Elke Van Campenhout, Bojana Cvejić • The Mapping
zelfreflexieve' en in sommige gevallen ook 'experimentele' manier hun eigen praktijk en hun plaats in een hedendaagse samenleving bevragen

Nr. 101, April 2006 • An van Dienderen • Afkicken van representatie
Zelfreflexieve methodes, een bibliografische lijst, voetnoten, enzovoort zijn ontwikkeld om de lezer een idee te geven van het gehanteerde referentiekader, zodat zij/hij in staat is het werk te

Nr. 101, April 2006 • 
niets mis, en ook zelfreflexieve kunstkunst kan wel degelijk entertainen). Men kan het anders zien en in de heterogeniteit, de radicale zelfondervraging en de communicatieve complexiteit van het actuele

Nr. 101, April 2006 • 
Dat zorgt voor een levendige kunstopenbaarheid, en ook voor een vloed zelfreflexieve artefacten die hun identiteit als kunstwerk openlijk in vraag stellen...sterker nog, het claimt de identiteit van kunstwerk door die te loochenen... 'De kunst in het algemeen' staat voor een radicaal zelfreflexieve kunstcommunicatie die zichzelf blokkeert...Ik laat in het midden of het radicaal zelfreflexieve kunstwerk niet altijd ook verontrust, of minstens irriteert, omdat het iedere gedachte van de sociale noodzaak van een vaste en eenduidige